BLOG

Mensen willen weten wat gezondheidszorg kost

Mensen willen weten wat gezondheidszorg kost

Het aantal mensen dat meedenkt over en met oplossingen komt hoe we de gezondheidszorg gezond kunnen houden, is groot. Opvallend hierbij is dat velen willen weten wat gezondheidszorg kost.

Gedurende een aantal maanden heeft het CDA via de website ‘hoe houden we de zorg gezond’ mensen gevraagd hun ervaringen met de gezondheidszorg te delen. Dat leverde honderden reacties op met een groot aantal suggesties. Opvallend hierbij is dat veel mensen willen weten wat gezondheidszorg kost. Een aantal van hen gaf ook aan waarom: “Ik betaal 170 euro eigen risico per jaar, dan wil ik weten waaraan dat wordt uitgegeven”. Opmerkelijk dit argument, want iedereen betaalt deze premie, maar dat wordt niet als reden gegeven.

Prijs behandeling of medicijn

Eigenlijk is het merkwaardig dat mensen niet weten hoe duur het is als ze aan een blindedarm worden geopereerd of een consult brengen aan de oogarts. Een hele poos heeft mijn eigen apotheek op het doosje medicijnen keurig de prijs vermeldt. Juist in de periode waarin het preferentiebeleid werd geïntroduceerd. En zo ontdekte ik dat mijn zorgverzekeraar voor een medicijn dat ik gebruik eerst 180 euro betaalde voor 90 tabletten en een poosje later 79 euro. Sinds een halfjaar staat de prijs er niet meer op. Toch eens vragen, waarom niet.

Verbruik eigen risico

De meeste zorgverzekeraars sturen een overzicht hoeveel eigen risico inmiddels is 'verbruikt'. Hierbij is meestal niet precies vermeld, waaraan. Vandaar ook waarschijnlijk de opmerking van verzekerden dat ze willen weten waaraan ze hun eigen risico hebben uitgegeven. Jammer dat ze niet op dit overzicht vermelden dat ik bijv. een keizersnede heb gehad of voor een andere behandeling een nachtje in het ziekenhuis ben geweest. Zo ontnemen ze ook hun verzekerden de kans hen op de hoogte te stellen van verkeerde declaraties. Ook dat argument hoorden we via die website.

 Kostenbewustzijn

Kostenbewustzijn is belangrijk in onze samenleving. Zeker voor de zorg, waarover iedereen bijna dagelijks in de krant leest, dat er weer overschrijdingen zijn. We hebben een goede zorg en die willen we graag zo houden, maar we proberen ook mensen aan te moedigen zinnig en zuinig met zorg om te gaan. Kostenbewustzijn is daarbij een eerste stap.

Kostenoverzicht

Een aantal keren heb ik de afgelopen jaren een pleidooi gehouden voor een duidelijk kostenoverzicht door zorgverzekeraars aan hun verzekerden. Zorgverzekeraars zijn hiertoe niet verplicht. Minister Klink zegde de Kamer toe hen hierop aan te spreken, maar slechts een aantal zorgverzekeraars is hiertoe overgegaan.

Gevoel van verantwoording

Vanwege de reacties die wij op onze site binnenkregen, juist op dit punt, heb ik nogmaals een pleidooi gehouden voor een kostenoverzicht tijdens de begrotingsbehandeling. Ook andere partijen maakten hierover opmerkingen. De minister zegde toe hierover met de zorgverzekeraars in gesprek te gaan en ze toonde zich zelfs bereid desnoods het wettelijk te regelen. Terecht, want als mensen zelf vragen om meer inzicht in hun zorgkosten en zich daarvoor kennelijk verantwoordelijk gaan voelen, is het aan de overheid om aan die gerechtvaardigde wens tegemoet te komen. 

Margreeth Smilde

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 november 2011

Wat een onzin. Als premiebetaler wil ik heel graag weten waar het geld aan wordt uitgegeven en of het niet wat minder kan, maar als ik straks patient ben dan interessert mij de kosten niets meer, tenzij ik het zelf moet betalen. Dat laatste is een gruwel voor iedereen die betrokken is bij de zieken met een lager inkomen.

Margreeth, droom nog even verder en laat mijn reactie je niet uit je roze wolk halen. Voor CDA-stemmers: ik hoop dat het gezegde het "volk krijgt de politici waar het recht op heeft" niet voor jullie geldt.

ANH Jansen

17 november 2011

Margreeth Smilde heeft het een beetje mis. Een verplicht eigen risico achteraf innen heeft geen enkele invloed op de zorgvraag. Zelfs vooraf innen doet niets veranderen aan de zorgvraag. Chronisch zieken hebben immers zorg nodig en weten vooraf al dat zij hun eigen risico zullen volmaken. De remmende werking is er niet. E Schippers heeft dat nogmaals bevestigd in de Tweede Kamer bij de laatste begrotingsdebatten.

Waar het lek zit in de zorg is bekend. En Margreeth Smilde behoort dat ook te weten als zij doet waar de CDA kiezers haar voor hebben gekozen.

Het lek zit bij de Ziekenhuizen. (en ouderenzorg en GGZ)
Eerst maar de ziekenhuizen.

Fusie te tilburg. 2 ziekenhuizen, met samen ruim 1.000 bedden en bijna 300 medisch specialisten voor de gemeente Tilburg en omstreken.

Gemiddelde ligtijd in Nederland is 5.3 ligdag per bed. De doorlooptijd van een bed is het langste ter wereld en de bezetting het laagste. Vloeit voort uit historisch vergoedingssysteem: betaling per bed. Dan krijg je bedden. Het nieuwe zorgstelsel heeft dit niet gewijzigd maar overgenomen. Men maakt gebruik van historische cijfers om de kosten per DBC of DOT te berekenen.

Gemiddelde ligtijd is inclusief poliklinische bezoeken. Statistieken zijn levensgevaarlijk.

De grootste ziekenhuizen ter wereld staan in Nederland. Met alle gevolgen van dien. Productie per medisch specialist is het laagste ter wereld.

De verzekerde betaalt de rekening en Margreeth Smilde wil zich van haar verantwoordelijkheid afmaken door deze rekening transparant te maken.

Nederland heeft de grootste ziekenhuizen ter wereld en de geringste productie per arts. Zie hier het lek in de zorg in dit land.

Hoe doen ze dat elders? Zie hier de harde cijfers van Cleveland Clinic. 1.200 bedden, 2.000 medisch specialisten, 60.000 opnames en 3.5 miljoen poli-klinische contacten. Geen sprookje. The Cleveland Clinic (formally known as the Cleveland Clinic Foundation) is a multispecialty academic medical center located in Cleveland, Ohio, United States. The Cleveland Clinic is currently regarded as one of the top 4 hospitals in the United States as rated by U.S. News & World Report.[2] The Cleveland Clinic was established in 1921 by four physicians for the purpose of providing patient care, research, and medical education in an ideal medical setting. One of the largest private medical centers in the world, the Cleveland Clinic saw more than 3,200,000 patient visits in 2009, with almost 80,000 hospital admissions.[3] Patients arrive at the Cleveland Clinic from all 50 states and more than 100 nations. The Cleveland Clinic's approximately 2,500 staff physicians and residents[4] represent 120 medical specialties and subspecialties.[5] The Cleveland Clinic was ranked number one in America for cardiac care from 1994 to 2009.[6] Cleveland Clinic is also an Ohio nonprofit corporation[7] which as of December 2010 had 10 regional hospitals in Northeast Ohio, a hospital and family health center in Florida, and a health center in Toronto, Ontario, Canada, a specialty center in Las Vegas, and a hospital in Abu Dhabi opening in 2012. Employed Staff Full Time Part Time Physicians and dentists*: 1,841 Physicians and dentists*: 0 Registered nurses: 3,942 Registered nurses: 1,396 Licensed practical nurses: 378 Licensed practical nurses: 113 Faculty Personnel: NA Faculty Personnel: NA Statistics Admissions: 54,038 Inpatient surgeries: 27,142 Outpatient visits: 3.70 million Emergency room visits: 56,041 Births: 13 Number of Beds: 1,214

En dan moet je eens kijken naar de cijfers van Mayo Clinic. E Schippers heeft het imago van aanpakken. Laat ze dat imago maar eens waarmaken.

Met budgettering spaar je de geit en de kool. Mayo en Cleveland zijn groepspraktijken van medici. Alles is transparant, inclusief sterfte cijfers.

Werken uit eigen kracht.

Maar ja, kom je aan ziekenhuizen dan kom je aan het heiligste huisje van het CDA: het maatschappelijk middenveld.

Anoniem

18 november 2011

Beste mevrouw Smilde,

Zorgverzekeraars mogen helemaal niet op een overzichtje vermelden welke zorgkosten precies gedeclareerd zijn, vanwege privacyaspecten.

Bijvoorbeeld; als u belt waarom er kosten door de apotheek in rekening gebracht zijn, mag een zorgverzekeraar niet aangeven dat dit bijv. de anticonceptie pil van uw dochter betreft. Die informatie mag enkel aan uw dochter gegeven worden. En als u vraagt of ze dit anders even in een brief willen vermelden, dan mag de zorgverzekeraar dit doen, maar zijn ze er ook verantwoordelijk voor dat niemand anders (ook binnen uw gezin) uw post openmaakt.

Privacy is een groot goed in ons land, maar staat op gespannen voet met 'meer transparantie', ook als het zorgkosten betreft...

KOOPMAN

18 november 2011

Transparantie is tegenwoordig een toverwoord. Informatie vraagt echter ook om kennis van zaken. Veel mensen hebben geen idee wat noodzakelijk zorg is. We moeten voorkomen dat in plaats van zorgverzekeraars er een schare van zorgmakelaars en/of adviesbureau's gaan ontstaan om mensen te helpen goede keuzen te maken. Ik ben het eens met mevrouw Smilde, maar schat in dat ze eigenlijk pleit voor afschaffing van "zorg in natura". Dat zou zou ik niet wenselijk vinden. Zorgverzekeraars kunnen verantwoord meedenken over wat inhoudelijk noodzakelijke zorg is. Want de inhoud moet in deze informatie centraal blijven staan. Ik zie te veel mensen alleen op prijs kiezen, omdat ze de inhoud toch niet kunnen wegen. Gezondheid is een groot goed en laten we onze positie - internationaal bekeken- niet in prijsdiscussie doen eindigen.

Anoniem

18 november 2011

Mevrouw Smilde heeft het naar mijn begrip vooral over inzicht dat patiënten wensen in hun eigen zorgkosten. Ik ben het op dat punt volledig met haar eens. Meedenken en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen zorgkosten begint met inzicht in deze kosten. Vermelding van prijzen van medicijnen heeft bij ons i.i.g. al eens tot vragen geleid aan de huisarts. Ook heb ik al eens met mijn verzekeraar gebeld over een dubbel gedeclareerd ziekenhuisbezoek. Tot mijn verbazing werd ik geacht dat zelf op te lossen met het ziekenhuis.
Ik heb mijn behandelend arts (in loondienst) ook weleens gevraagd of hij zich bewust was van de prijs die in rekening werd gebracht voor een consult van 10 min binnen de (toen) nieuwe dbc-structuur. Hij reageerde verbaasd: hij wist het niet en vroeg waarom ik me daar druk over maakte: ik kreeg het toch vergoed? Patiënten moeten uitgenodigd worden kritisch mee te denken over de kosten die gemaakt worden en prijzen vermelden is daar een makkelijke manier voor. Niet elke patiënt zal er iets mee doen, maar dat hoeft ook niet per se.

Cora Postema

18 november 2011

Ik ben vóór inzicht in de kosten van behandeling. Zie het niet als verantwoording of last maar als mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheidszorg en het kunnen voeren van de eigen regie.
Mijn man heeft een herseninfarct gehad en is gehandicapt geraakt. Af en toe kom je dan nog bij een specialist die kijkt of er nog iets te verbeteren valt. Want hersenen herstellen na zo'n infarct nog jaren, ontwikkelingen in de zorg staan niet stil, dus je weet maar nooit. En eenmaal bekend bij een specialist, kun je gewoon een afspraak maken. En die specialist is nieuwsgierig en wil dat graag nog eens verder onderzoeken, en zo rol je heel gemakkelijk van de ene afspraak in de ander.
Maar... toen ik vorige week via 'mijn polis' opeens online een overzicht zag van de kosten die het zieknhuis daarvoor in rekening had gebracht schrok ik me wild. Was het dit allemaal waard geweest. Deels hadden we vooral de nieuwsgierigheid van de specialist willen bevredigen. Het was een academisch ziekenhuis, dus je denkt nog dat het zijn eigen tijd is, maar mooi niet.
Dit doen we dus niet weer. Dat scheelt toch mooi zo'n 10.000 euro. Zomaar... een paar uurtjes....
Daar heb je geen idee van als je de kosten niet te zien krijgt.

ANH Jansen

18 november 2011

Zie de prestaties van Cleveland Clinic, aantal bedden in verhouding tot het aantal opnames en stel vast waar het aan schort in Nederland. Mevr M Smilde weigert zelf haar taak op zich te nemen en wentelt het af op de burgers: zij hoopt dat verzekerden aan de bel trekken om ziekenhuizen te dwingen doelmatiger te werken: sluiten van ziekenhuizen, hogere productie bij de specialisten, geen wachtlijsten en kortere ligdagen. Dan zakt de prijs.

Gaat dit gebeuren? Dit is Nederland. Ziekenhuisprijs per patiënt is even hoog als in de USA. Ook de OESO is daar verbaasd over en stelt de juiste vragen en de juiste diagnose en geeft de juiste oplossing hoe dit op te lossen.

CDA M Smilde moet zich schamen. Zij is degene die de oplossing in handen heeft. Als volksvertegenwoordiger.

Zolang het Capaciteitsorgaan de markt blijft verdelen zal er aan de prijs niets veranderen.

Berkovits

20 november 2011

Waar tegenwoordig zorgvuldig over gezwegen wordt, dat zijn de kosten in de zorg voor beheer en administratie op alle niveau,s, kortweg de bureaucratie. Ik praktiseerde
Sinds 1957, als anesthesist, later als KNO arts in academische en perifere ziekenhuizen. In die tijd heb ik de bureaucratie zien groeien, van 5% in 1980 tot 10% in 1988.
NDien werden deze kosten niet meer gespecificeerd
Maar ik taxeer daze momenteel op plm 45% van het totale zorgvuldiger. Er rust blijkbaar een taboe op het specificeren hiervan. Omdat ik een enkele keer in consult wordt gevraagd in een academisch ziekenhuis, zie ik de enorme bureaucratie, die gevolgd moet worden, alvorens medisch
kan worden gehandeld. daar kan mijns inziens zeker € 20 miljard op worden bespaard, maar dat kost uiteraard veel banen voor dan werkloze managers die elkaar niet meer bezig kunnen houden met het aan elkaar doorgeven van statistische gegevens, waar waarschijnlijk verder niet veel mee gebeurt. Wie heeft de moed als klokkenluider in deze op te treden?

Top