BLOG

Topsectorenbeleid raakt ook de gezondheidszorg

Topsectorenbeleid raakt ook de gezondheidszorg

In het nieuwe bedrijfslevenbeleid wil het kabinet door innovatie duurzame economische groei tot stand brengen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het bedrijfsleven en kennisinstellingen nauwer met elkaar gaan samenwerken.

Topsectorbeleid onderwerpen

Het kabinet heeft negen onderwerpen benoemd die tot Topsectorbeleid worden verheven. Voor dit geheel is op de langere termijn jaarlijks circa 1,5 miljard beschikbaar (NB dit is grotendeels bestaand geld).

Life Sciences and Health

Eén van deze topsectoren is Life Sciences and Health (LSH). In het in juni uitgebrachte rapport hierover is de toekomstige betaalbaarheid en bemensbaarheid van de zorg als uitgangspunt gekozen. Hiermee raakt de Topsector LSH de praktijk van de gezondheidszorg. Het kabinet heeft dit overgenomen. Momenteel wordt hard gewerkt aan de zogenoemde roadmap LSH. Het gaat hierbij om onderwerpen als kwaliteit van leven, thuiszorg, zelf-management en ict, ondersteunende technologieën, regeneratieve geneeskunde, farmacotherapie, etcetera. De roadmap beschrijft kansrijke publiek/private initiatieven. De initiatieven kunnen het hele terrein van research and development bestrijken. Uiteindelijk leidt de roadmap tot innovatiecontracten waarin bedrijfsleven en kennisinstellingen tot concrete uitwerkingen komen. Vervolgens zullen de initiatieven  gecombineerde publiek/private financiering moeten opleveren.

Gouden driehoek

Het kabinet gaat bij dit beleid uit van de gouden driehoek: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Vanuit ZonMw hebben we  dit uitgebreid tot de "platina vijfhoek". Wij brengen voor LSH namelijk ook nog in 4) de patiënten/cliënten en 5) de professionals/zorginstellingen.

Het is zaak dat de gezondheidszorg de Topsector LSH nauwlettend volgt. Er is om te beginnen al onmiddellijk gelegenheid om op de voorstellen te reageren. Zie daarvoor www.zonmw.nl/lsh. Let op, de Topsector LSH komt waarschijnlijk dichter bij dan je denkt!

Henk Smid

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top