BLOG

Food for thought

Food for thought

In het vliegtuig naar de IHI in Orlando las ik weer eens een aantal interviews met zorgbestuurders, zoals die wel meer verschijnen aan het eind van het jaar als uitgave van een dienstverlener, maar ook als food for thought voor de lezers.

Onbetrouwbaar

De diverse mix van geinterviewden leverde toch nog consensus op over twee onderwerpen: de overheid en de eigen carrière. Zo bleek de overheid bij de zorgbestuurders voortdurend het predikaat onbetrouwbaar mee te krijgen. Dat werd niet nader uitgelegd. Het was een constatering die de journalist niet verleidde tot nadere vragen. Kennelijk wordt gedoeld op steeds nieuwe regels, veranderende afspraken, zelfs tijdens de rit, en de invloed van de wisselende samenstelling van onze politieke instituties. Maakt die adaptatie aan de tijdsafhankelijke denkbeelden, aan de economische situatie, internationale afspraken of EU-regelgeving de overheid onbetrouwbaar? Of is de perceptie 'onbetrouwbaar' eerder voortkomend uit een onvoldoende tegenspel of  het zelf onvoldoende inzien van de noodzaak tot aanpassing? De wereld blijft voortdurend veranderen. Die zekerheid is er en daarmee verandert ook de regelgeving; dan kan die verandering nooit als (onaangename) verrassing komen voor bestuurders die extrene ontwikkelingen dienen te vertalen naar intern beleid.

Eindig

Het tweede opvallende punt was dat bijna alle bestuurders hun termijn als eindig zagen: sommigen wilden hun klus afmaken en dan het stokje overgeven, anderen wilden na vijf of zeven jaar weer verderop. Daarmee allen aangevend dat zij als bestuurders passanten zijn die zich niet hechten aan de organisatie, laat staan dat zij zich indentificeren met die organisatie.
Dit soort uitingen in interviews zijn niet alleen de doodsteek voor hun rol als aanjager van nieuw beleid, het is ook in flagrante tegenspraak met het principe uit Good to Great: succesvolle bedrijven beschikken over langzittende bestuurders die in staat zijn een cultuur te scheppen in de onderneming waarmee die onderneming gedijt, zich onderscheidt van concurrenten en aantrekkelijk is voor personeel en consument.

Enthousiaste bestuurders

Vandaag begint het IHI Annual Forum in Orlando en horen we vanuit de gehele wereld weer enthousiaste bestuurders die zich volledig committeren aan hun organisatie, die zich aanpassen aan de externe omstandigheden en ook nog vernieuwen om de patient het beste te kunnen bedienen. En gelukkig zijn er ook dit jaar weer vijftig bestuurders en managers uit ons land om deel te nemen, innovaties uit te wisselen, met elkaar het gesprek aan te gaan en te leren van elkaar. Geen van hen werd geïnterviewd in het boekje dat ik in het vliegtuig las.

Jan Aghina
Jan Aghina blogt deze week vanuit Orlando waar hij deelneemt aan het congres van het Institute for Healthcare Improvement (IHI).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top