BLOG

Partnerschap als basis van zorg

Partnerschap  als basis van zorg

De constatering dat zelden een patiënt alleen een ziekenhuis binnenwandelt, is mogelijk niet opmerkelijk. Toch blijkt hierachter een heel probleem schuil te gaan. Wie spreek je aan: de patient of de begeleider?

Family and patient centered care

En als je kiest om met de patiënt te communiceren wat doe je dan met de begeleider. Speelt die een rol? Mag die mee met onderzoeken of zelfs ook blijven overnachten? Deze vragen leidden tot de opriching van een ‘family and patient centered care’-organisatie. De de zorg waarvoor zij staan, definiëren als “zorg die beantwoordt aan de voorkeuren en noden van de individuele patiënt”. In het concept zijn de kernbegrippen: partnerschap, respect, flexibele zorg, samenwerking, keuze, het delen van informatie, ondersteuning en communicatie. Kortom, het is moderne vorm van zorg zoals we die allen zouden wensen.

Rol van familie

Hoe vanzelfsprekend de kernbegrippen ook zijn, het komt natuurlijk aan op de uitvoering. De arts die boos wordt als de moeder van een kind zich bij de anamnese vergist en de gegevens van een van haar andere kinderen opgeeft, verstoort volledig de sfeer van het concept. De arts die in een dergelijk geval de situatie begrijpt en voorstelt om even tot rust te komen  en een kopje koffie haalt, handelt geheel in de sfeer van het concept. - Koffie halen lijkt een internationaal teken te zijn van ‘ik zorg voor je’.- De verpleegkundige die aangeeft geen last te hebben van de aanwezige familie, en die de familie tegemoet treedt met “Ik ben blij dat u er bent”, geeft die familie daarmee ook een rol in het proces en maakt een start met empowerment en samenwerking.

Bedrijfseconomisch succes

In het concept dat open bezoekuren heeft, is een belangrijke rol ingeruimd voor het systematisch, ieder uur, maken van een ronde langs de bedden. Dat houdt zicht op de gasten, natuurlijk op de patiënt, en geeft veel minder verstoring van het werk. Daarmee is het concept van ‘family and patient centered care’ niet alleen een goede stap naar een echt partnerschap tussen patiënt  (en zijn/haar omgeving) en de zorgverleners, maar ook nog bedrijfseconomisch een succes.

Jan Aghina
Jan Aghina blogt deze week vanuit Orlando waar hij deelneemt aan het congres van het Institute for Healthcare Improvement (IHI).

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Kremer

11 december 2011

Kijk, dat is nu weer eens mooi. Een blog die gaat over de inhoud van de manier van zorg verlenen!
Wie volgt?

van Loon, NFK

12 december 2011

De basis voor "menselijke zorg"!

En voor de ziekenhuizen die concreet aan de slag willen is er de IHI white paper "Achieving an Exceptional Patient and Family Experience of Inpatient Hospital Care". Met hierin "the primary and secondary drivers of exceptional patient and family inpatient hospital experience (defined as care that is patient centered, safe, effective, timely, efficient, and equitable)".
Link: http://www.ihi.org/knowledge/Pages/IHIWhitePapers/AchievingExceptionalPatientFamilyExperienceInpatientHospitalCareWhitePaper.aspx

Top