BLOG

Doorstart EPD: vastleggen rechten verzekerde

Doorstart EPD: vastleggen rechten verzekerde

Het elektronisch (EPD) vervolgt als ‘persoonlijk gezondheidsdossier’ (PGD) zonder overheidsbemoeienis zijn weg. Onder de hoede van de op te richten Vereniging van Zorgaanbieders en met financiering door de Zorgverzekeraars komen er in het landelijk schakelpunt (LSP) zestig regionale schotjes.

Hoewel privatisering niet meer populair is, is de politiek er toch in geslaagd er één traject aan toe te voegen. Met dank aan alle partijen - van links tot rechts - in de Eerste Kamer.

Beter een half ei

De afspraken tussen de koepels (LHV, VHN, KNMP en NVZ) van zorgaanbieders verenigd in de Vereniging van Zorgaanbieders, ZN en de NPCF  voorkomen in ieder geval dat de investering in het EPD helemaal verloren gaat. Maar optimaal is het allemaal niet. De infrastructuur van het LSP (zeg maar het ProRail van het EPD) wordt ingebracht in de OZIS (Open Zorg Informatie Systeem) regio’s. Dat zijn zestig toevallige samenwerkingsverbanden waarin huisartsenposten met huisartsen samenwerken of apothekers onderling hun gegevens uitwisselen. De regio’s zijn klein of groot met overlap in de grensstreken. Patiënt die in meer dan één OZIS-regio geregistreerd zijn, zijn geen uitzondering. En naast de zestig regio’s komt er nog een register dat burgers registreert die willen dat hun gegevens landelijk beschikbaar komen. Een structuur met voldoende mogelijkheden om de polderdrukte op regionaal en landelijk niveau te optimaliseren.

EPD geprivatiseerd

De zorgverzekeraars gaan uit de premies het PGD financieren. Nu werd het EPD ook uit premiegeld betaald, maar verschil is er wel. Voor het EPD was in het kader van het BKZ (Budgettair Kader Zorg) geld gereserveerd en nu gaat de zorgverzekeraar via de tarieven budget voor de RSP’s beschikbaar stellen. In 2012 gaan de koepels zich inspannen voor aansluiting van alle zorgaanbieders (huisartsen, apothekers en ziekenhuizen) en vanaf 2013 gaat de zorgverzekeraar in de contracten met zorgaanbieders, die niet aangesloten zijn, daaraan consequenties verbinden. Wat die ook mogen zijn, duidelijk is dat de verzekeraar in de hoofdrol terecht is gekomen. De overheid regelt niet meer binnen een wettelijk kader rechten en plichten. Wellicht een idee om als Eerste Kamer het EPD toe te voegen aan het parlementair onderzoek naar privatiseringen.

NPCF gast aan tafel

Er komt een Patiënten- en Consumentenraad, op te zetten door de NPCF. Voorlopig is er voor de patiënten- en cliëntenbeweging weer werk aan de winkel en -in tijden van bezuinigingen ook niet onbelangrijk- brood op de plank. De Vereniging van Zorgaanbieders is verplicht aan deze raad advies te vragen over alles wat met privacy te maken heeft en de raad mag adviseren over de exploitatie en doorontwikkeling van de LSP infrastructuur. Voor de cliëntenbeweging geen onderhandelingsresultaat om over naar huis te schrijven. De verzekerden betalen de infrastructuur en de NPCF laat zich afschepen met een adviesrol. Waarom geen deel uitmaken van de vereniging met een beslissende stem?

Principes mogen wat kosten

De formule ‘wie zwijgt, stemt toe’ volstaat niet bij de private opzet van het PGD. Zonder toestemming van de verzekerde geen elektronisch PGD en wie wil, kan daarbij aantekenen dat zijn gegevens landelijk beschikbaar moeten zijn. Een niet geringe extra administratieve last met bijbehorende kosten, maar voor principes moet je wat over hebben. En bijkomend voordeel is dat VWS nu weer op zoek moet om elders in de zorg de administratieve lastendruk evenredig te verminderen, omdat anders de taakstelling op dit dossier weer in gevaar komt.

Recht op inzage

Waar de verzekerde geen toestemming voor hoeft te geven, is het recht op inzage in zijn ‘eigen’ gegevens. Nogal logisch zou je zeggen, maar de wettelijke verankering van dit recht is nog niet geregeld. Het voornemen is dat op te nemen in een wijziging van de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) die bij de Tweede Kamer ter behandeling voorligt. Een niet onomstreden wet, door mevrouw Depuis -inderdaad het Eerste Kamerlid van de VVD- recent bestempeld als een 'een ramp, die van tafel moet'. Dus de tijd zal het leren of en wanneer het recht op inzage van de verzekerde wordt verankerd en welke rol de Eerst Kamer voor zich opeist in deze.

Voorwaarde

De politiek heeft dus gekozen voor een private opzet van het EPD en verzekerden moeten toestemming geven voor het elektronisch registreren van de gegevens. Een mooie gelegenheid voor verzekerden om aan aan het registreren de eis te verbinden dat het Persoonlijk Gezondheidsdossier toegankelijk is voor eigen gebruik. Dat overlaten aan de Eerste Kamer is niet zonder risico. En de NPCF kan een vliegende start maken met zijn project door standaardvoorwaarden te formuleren waaraan het PGD moet voldoen vanuit het perspectief van de verzekerde. Die voorwaarden moeten deel uitmaken van de toestemmingsverklaring.

Gerard van Pijkeren

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

14 december 2011

Goed advies voor de NPCF. Wat mij betreft moet dat vaker gebeuren. De NPCF zou een belangrijke rol moeten hebben, maar ze moeten nog veel groeien voordat het die rol kan vervullen.

NPCF

14 december 2011

Gerard van Pijkeren vraagt zich af waarom de NPCF ‘slechts een adviesrol’ heeft. De zorgverlener heeft dossierplicht en is daarnaast wettelijk verantwoordelijk voor het beheer van het medisch dossier en van uitwisseling van gegevens daaruit. De Vereniging van Zorgaanbieders i.o. wordt de beoogd verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De NPCF kan niet de verantwoordelijkheid nemen voor iets waar ze niet verantwoordelijk voor is.
Dat ligt anders voor de patiëntentoepassingen die de NPCF met partners gaat ontwikkelen (het project Persoonlijk Gezondheidsdossier). We sluiten niet uit dat (een deel van) de verantwoordelijkheid daarvan bij de NPCF komt te liggen. In dat geval zullen we die natuurlijk nemen.
We zullen ons maximaal inspannen om de adviesrol zoals die nu op hoofdlijnen voorzien is, zo concreet mogelijk in te vullen, zodat die niet cosmetisch of ‘voor de vorm’ is. Daarbij is duidelijk dat ook de Vereniging van Zorgaanbieders i.o. de verplichte adviesrol van de patiënten/cliëntenraad heel serieus neemt.
Wat betreft het recht op inzage: ten aanzien van het medisch dossier bestaat dit recht al en ook de WBP geeft rechten op dit gebied. Wat nog niet expliciet bestaat is het recht op elektronische inzage in het medisch dossier. Dat wil de minister nu opnemen in de WCZ.
De NPCF heeft met de zorgaanbieders afgesproken dat bij het ontwikkelen van het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) ook duidelijk moet worden "hoe de patiënt toegang kan krijgen tot zijn medisch dossier".
Tot slot: De suggestie dat de NPCF standaardvoorwaarden vanuit het perspectief van de verzekerde zou moeten formuleren voor het PGD (die deel uitmaken van de toestemmingsverklaring) nemen we zeker mee!

ZtthqdOgGOCC

18 september 2012

Het stukje van Winy over ‘Queima das fitas’ dat zij in mei op de site peebiculrde, deed mij meteen terugdenken aan mijn eigen ervaringen als student in Aveiro. Ik was er maar even en heb dus niet meegemaakt wat de studenten in Aveiro doen als ze afstuderen, maar ik heb wel gezien wat men allemaal uithaalt met de ‘caloiros’ oftewel eerstejaars. Lees verder bb

thQhDuFQe

22 september 2012

Nqmusa , [url=http://ztmsnrwjukch.com/]ztmsnrwjukch[/url], [link=http://ckpixolcyqie.com/]ckpixolcyqie[/link], http://bwwxstpzelrp.com/

Top