BLOG

Ouderen zijn niet sexy

Ouderen zijn niet sexy

Op de opleidingen lichamelijk opvoeding komt natuurlijk op een gegeven moment de stage keuze aan de orde. Als ik het allemaal goed hoor willen ze allemaal het liefst naar een stageplaats op zijn minst in de ardennen, waar abseilen, kajakken, survival op het menu staat. Maar bij “Bewegen voor ouderen”… je bent een loser als je daar terecht komt.

Wat doen de ouderen toch verkeerd dat ze zo onpopulair zijn? De meesten zijn vriendelijk, er zijn er heel veel van en dat wordt steeds beter. Je zou dus zeggen “ga waar de markt is”.   

Ouderengeneeskunde in het curriculum

Zorg gericht op de oudere patiënt wordt expliciet benoemd als essentieel onderdeel van het geneeskunde curriculum in het raamplan met de eindtermen voor de artsenopleiding.

Bijna elke faculteit kent intussen een blok “ouderengeneeskunde” schrijven de klinisch geriaters, de specialisten ouderengeneeskunde en de ouderen psychiaters aan de NFU. Let wel: bijna. Er zijn dus faculteiten die het nog niet begrepen hebben, maar er worden serieuze stappen voorwaarts gemaakt. En dat is zeer terecht.

Co-schappen

Maar artsen in opleiding zijn net gymnastiekleraren in opleiding. Je gaat natuurlijk niet co-schappen ouderengeneeskunde doen, de meeste andere specialisaties hebben meer aantrekkingskracht. Vandaar dat de drie genoemde beroepsgroepen zich tot de NFU richten met het pleidooi een regulier co-schap Ouderengeneeskunde in het programma op te nemen.

Er is een goede boterham te verdienen in de ouderengeneeskunde, er is een tekort aan beroepsbeoefenaren. Dus moet de kat op het spek gebonden worden. Studenten zullen in een uitgebreide kennismaking in de praktijk ontdekken hoe boeiend en uitdagend het vak van de ouderengeneeskunde is.

Indammen fixatie

Opleiding is enorm belangrijk voor goede zorg voor ouderen. De inspectie signaleert dat nog steeds veel te veel ouderen gefixeerd worden. (Skipr 8 december 2011) Met goede opleiding van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden is daarin een wereld te winnen. Alles uit de kast om hen naar de opleiding te brengen: verleiden, dwingen, reguleren. Resultaat telt. Hoe dringend het is wordt in de IGZ steekproef nog eens bewezen.

Goed fixeren hoort misschien wel bij het abseilen, maar in de zorg voor ouderen moeten we er snel vanaf.

Wimvan Minnen

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Van den Burg

27 december 2011

Wim van Minnen is slecht geïnformeerd.

Er is een faculteit met een regulier co-schap en het aantal aanmelding voor de opleiding tor specialist ouderengeneeskunde (SOG) nam daar juist af tot 0! Zodra studenten de arbeidsomstandigheden van de SOG zien willen ze niet meer.

Het probleem is niet dat de ouderen niet sexy zijn, het probleem is dat je als arts geen goede zorg kunt/mag leveren omdat de samenleving niet bereid is geld aan de ouderen uit te geven. En natuurlijk is het ook goed dat er gevangenisbewakers zijn die boeven streng behandelen, maar als arts kies je er niet vrijwillig voor om lieve ouderen slecht te moeten behandelen simpelweg omdat de samenleving te krenterig is.

En nee, de markt zit niet bij de ouderen (dan zouden de inkomens daar het hoogst moeten zijn). De SOG is een van de slechtst betaalde specialismen (en dan moet je denken aan de helft van het gemiddelde specialistensalaris).

Met zulke vertegenwoordigers van patiënten als Van Minnen kun je maar beter gezond blijven.

ce jansen

2 januari 2012

Van Minnen heeft een punt, de ouderenzorg is niet sexy. Evenmin is het sexy om in de ochtend allerlei stinkende gebitten te inspecteren en/of behandelen (tandarts).

Hoe komt het nu dat men staat te dringen om tandarts te mogen worden?

Jawel het antwoord is lekker veel geld verdienen!!!

Top