BLOG

Handreiking Social media in de zorg

Handreiking Social media in de zorg

Een hoestgrafiek, een longfoto en een bedankbrief van een patiënt, enkele voorbeelden die de KNMG geeft als onverstandige openbaarmakingen via social media. In een nieuwe Handreiking Artsen en Social Media waarschuwt de KNMG voor het schenden van ‘de regels’ omtrent privacy en vertrouwelijkheid.

Behoeden voor valkuilen

Met de Handreiking wil de KNMG artsen ondersteunen bij het gebruik van social media en daarnaast vooral ook waarschuwen voor de mogelijke valkuilen.

Veilig twitteren

Vooruit lopend op de Handreiking van de KNMG gaf ik afgelopen zomer al enkele eerstelijns tips voor veilig twitteren in de zorg waarvan de essentie is: gezond verstand en de huidige offline gedragsregels voor artsen ook online toepassen. Na een consultatieronde heeft de KNMG de nuttige Handreiking Artsen en Social Media inmiddels naar buiten gebracht. De Handreiking bevat negen aanbevelingen. Van aanmoedigend (aanbeveling 1: Benut kansen van social media) tot waarschuwend (de overige acht aanbevelingen).

Via een community op mijnzorgnet.nl kun je meedenken over een volgende versie van deze Handreiking. Een mooi initiatief!

Eenvoudig hulpmiddel

Voor de enkele professional in de zorg die niet de gehele tekst van de Handreiking tot zich neemt (het lezen van handreikingen en richtlijnen lijkt weleens een liefhebberij van voornamelijk juristen te zijn) heb ik een eenvoudig stroomdiagram gemaakt dat als hulpmiddel kan dienen bij het versturen van berichten via social media.

social media in de zorg

Suggesties welkom

Het biedt geen volledige weergave van de handreiking van de KNMG, dus het blijft uiteraard aan te bevelen die handreiking zelf te lezen. En ook dit stroomdiagram (versie 1.0) is werk in uitvoering, dus suggesties voor aanpassing of verbetering zijn zeer welkom!

Jilles Heringa

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

27 december 2011

een mogelijke toevoeging na de eerste vraag betreft enige zelfreflectie. na het <ja> op die vraag zou de eerstvolgende vraag moeten zijn <als de informatie uzelf zou betreffen, zou u die dan langs deze weg willen vernemen?>. een <nee> op deze vraag betekent dat de informatie niet geplaatst moet worden.

Top