BLOG

Succesvolle implementatie e-health vergt betrokken medewerkers

Succesvolle implementatie e-health vergt betrokken medewerkers

De betrokkenheid en inzet van hulpverleners is de belangrijkste succesfactor bij het implementeren van internet binnen het zorgproces. Dat blijkt uit een onderzoek dat stichting E-hulp.nl onlangs uitvoerde.

Aan het onderzoek deden 101 respondenten mee die allen betrokken zijn geweest bij de voorbereiding en/of uitvoering van e-health projecten. Het belang van bovenstaande succesfactor wordt breed gedragen. Zowel opdrachtgevers, projectleiders als projectmedewerkers zetten ‘m op nummer één. Maar hoe betrek je die medewerkers er bij?

Weerstand

Vaak wordt beweerd dat hulpverleners weerstand hebben tegen het gebruik van internet binnen de hulpverlening. Bij een goede implementatiestrategie valt dat echter reuze mee. Zo ervaren de meeste behandelaars in hun privéleven dagelijks de voordelen van internet. Ook begrijpen ze best dat het voor veel cliënten met psychische problemen heel onhandig is om iedere keer een smoes te moeten verzinnen op het werk om eerder weg te kunnen. Het benadrukken van dergelijke punten richting hulpverleners is de eerste stap bij het implementeren van online hulpverlening.

Meedenken

Vervolgens is het belangrijk dat hulpverleners mee denken over de herinrichting van het zorgproces. Welke activiteiten kunnen het best face-to-face plaatsvinden en welke online? Door daarbij de cliënt centraal te stellen blijven alleen waarde-toevoegende activiteiten over, waarbij diezelfde cliënt ook nog eens online meer zelf gaat doen. Dat kostenbesparing een gevolg daarvan is mag duidelijk zijn.

Kostenbesparing

Helaas wordt in deze tijd van noodzakelijke bezuinigingen kostenbesparing soms als primair doel gesteld bij het implementeren van e-health. En dan komt vaak de weerstand bij de medewerkers om de hoek. Ze krijgen het gevoel dat van bovenaf wordt opgelegd dat het aantal face-to-face contacten moet verminderen en zijn bang voor verschraling van de behandeling.

Zorginhoudelijke argumenten

Een onderzoek naar het implementeren van internethulpverlening binnen de ggz-instelling Dimence laat zien dat hulpverleners veel sneller vallen voor zorginhoudelijke argumenten dan financiële. Terwijl sleutelfiguren met een managementfunctie als voordeel van e-health noemen dat het zorgt voor bezuinigingen, benadrukken betrokkenen met een hulpverlenende functie voordelen die gelden voor de patiënt, zoals het gemak dat men vanuit huis aan de slag kan. Een onderzoek onder 266 hulpverleners van dezelfde instelling laat zien dat van de twaalf genoemde voordelen van e-health, het argument dat het tot efficiënter werken leidt, de hulpverleners het minst aanspreekt. 

Beter zorgproces

Hulpverleners willen heel graag meedenken hoe ze met inzet van internet het zorgproces voor de cliënt kunnen verbeteren. Ook bij het implementeren van e-health geldt: medewerkers willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. En zeker niet op basis van alleen financiële argumenten.

Frank Schalken
Directeur stichting E-hulp.nl

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Oortwijn

6 januari 2012

Frank: kort en helder weergegeven waar het om gaat. Zo simpel kan het zijn.
In de eerste plaats de 'winst' voor de client en voor de behandeling, aangezien er een actief beroep wordt gedaan op de zelfwerkzaamheid van de client..
Maar zijn er ook nog voordelen te noemen voor de behandelaar?

Frank Schalken

9 januari 2012

@Oortwijn,
Bij de juiste implementatie zijn die voordelen voor de behandelaar zeker aanwezig. Te denken valt aan:
- minder administratieve werkzaamheden omdat het systeem allerlei zaken automatisch registreert
- doordat routinematige werkzaamheden geautomatiseerd kunnen worden, waaronder delen van intake, en het uitleggen van diverse zaken (hoe behandeling werkt, praktische zaken en standaard psycho-educatie) kan de behandelaar zich volledig concentreren op de behandeling zelf

Marlies Roelink

9 januari 2012

#3. @Frank, goed artikel en herkenbaar. Ik denk dat andere voordelen voor behandelaars zijn:
* alle behandelinhoudelijke informatie van de cliënten op een centrale plaats
* online inzage in voortgang cliënten, therapeut zit korter op de informatie, daardoor minder no-shows/ cliënt komt niet meer op gesprek zonder zijn huiswerk te hebben gemaakt

Frank Schalken

9 januari 2012

@Marlies Dank voor de aanvullingen

Frits Klaasse

10 januari 2012

@Frank: uit eigen onderzoek onder hulpverleners bij GGzE zou ik graag willen toevoegen dat betrokkenheid bij e(mental)health ook afhangt van:
- de mate waarin hulpverleners bereid zijn te experimenteren met nieuwe media en behandelvormen (personal innovativeness)
- de mate waarin hulpverleners het nut zien van eHealth behandeling (perceived usefulness)
- de mate waarin hulpverleners denken dat eHealth makkelijk in gebruik is (perceived ease of use)
- computervaardigheden van hulpverleners

Ik herken verder de bovengenoemde punten t.a.v. implementatie. Met name duidelijke communicatie met een eerlijke boodschap (waarbij inderdaad de zorginhoudelijke voordelen benadrukt moeten worden), de technische facilitatie, het doen van onderzoek naar de effectiviteit, en het (laten) uitwisselen van kennis en ervaringen met eHealth zijn aandachtspunten voor de organisatie om betrokkenheid te vergroten.

Aanhakend op bovenstaande discussie heb ik in mijn interviews ook gehoord dat eHealth behandeling ook voor afwisseling in werkzaamheden zorgt, wat als zeer positief wordt gezien.

Top