BLOG

Iedere toezichthouder zijn eigen prooi

Wie het boek De Prooi van Jeroen Smit  nog niet gelezen heeft, telt zo langzamerhand niet meer mee in het wereldje van bestuurders en toezichthouders.

Jan Kalff en Rijkman Groenink

De Prooi. Laatst zei iemand uit de zorg dat hij het als een troostboek gelezen had omdat dit soort dingen blijkbaar ook gebeurt in de wereld van het grote bedrijfsleven. En hoe. Hartverwarmend was het overigens om de voorganger van Rijkman Groenink onlangs in Buitenhof te zien uitstralen dat hij blij was als  prooi net de jacht te zijn ontkomen. Hij maakte absoluut niet de indruk een hijgend hert te zijn. Hij zei opgewekt tot de geïnterviewden van Jeroen Smit te behoren. Nee, diegenen die anderen te pas en te onpas uitmaken voor graaier of bonussenvreter maken eerder de indruk hijgend herten te zijn.

Toezichthouder slaapt slecht

Iedere zorgonderneming heeft eigenlijk zijn eigen prooi. Zo liet de voorzitter van de raad van toezicht van een academisch ziekenhuis waar ik ook deel van uitmaakte zich een decennium geleden ontvallen dat hij slecht geslapen had. Hij had de de vorige avond nou eens precies gelezen waarvoor zo’n raad van toezicht verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden. Zo’n kleine  exclamatie kan best zuiverend werken. De algemene reactie van de raad was toen dat een academisch ziekenhuis toch niet in een deconfiture zou kunnen geraken. Gelet op de ervaringen van vandaag zou de reactie 'hoezo niet?' meer voor de hand liggen. 

Zembla slaat diepe wonden

Nog langer geleden kwam een ziekenhuis in het midden van het land in de publiciteit nadat Zembla de gang van zaken op de afdeling gynaecologie aan de kaak had gesteld. De forse dynamiek die in dit ziekenhuis op gang kwam heeft diepe wonden geslagen. Ook bij bestuurder en toezichthouder. Toen alle ellende vrijwel voorbij was meldde zich de Inspectie bij de raad van toezicht. Die was dankbaar voor dit bezoek maar had eerdere  interventie of steun verwacht. Dat zou nu wellicht wel anders verlopen.

Schulden dure bouw Orbis Medisch Centrum

Rond 2004 organiseerde het College Bouw Zorginstellingen een symposium waar in aanwezigheid van de rijksbouwmeester de bouwplannen van het inmiddels veel besproken ziekenhuis uit Sittard werden bejubeld en geprezen. De raad van bestuur van het ziekenhuis is inmiddels opgestapt, want  mooie plannen bedenken en ze financieel te kunnen realiseren is niet altijd hetzelfde. Van de raad van toezicht nog niet zoveel gehoord. Wellicht een hijgend hert?

Dwalende heipalen Vlietlandziekenhuis

Een paar jaar geleden: opgewekt slaat oud-staatssecretaris Hans Simons de eerste paal van het inmiddels overbekende nieuwe Vlietlandziekenhuis in Schiedam. Konden hij, de bestuurder en de raad van toezicht bij het heffen van het glas bevroeden dat de heipalen voor dat nieuwe ziekenhuis zouden gaan dwalen? En dat het ziekenhuis uiteindelijk met een schade van miljoenen zit? Had naast de bestuurder die inmiddels een andere baan heeft gevonden de raad van toezicht voldoende kennis en power om dit dossier voldoende in toom te houden?

Fusie voorkomt faillissement

De raad van toezicht van een redelijk grote care organisatie liet zich enkele jaren geleden verleiden tot het goedkeuren van een verwacht begrotingstekort: er waren structurele vernieuwingen nodig die op korte termijn hun geld en kwaliteit zouden gaan opleveren. Hoewel de raad van toezicht redelijk op het vinkentouw dacht te zitten, bleek het bedrijf binnen een  jaar op de rand van een faillissement te verkeren. In dit geval bracht fusie met de daarbij behorende vernieuwing van bestuur en toezicht redding.

Beroepscode voor toezichthouders

Zo zal Iedere toezichthouder kunnen verhalen. Uit eigen ervaring kan ik melden dat er in de kwaliteit van het toezicht enorme slagen zijn gemaakt. In de zorgsector is Pauline Meurs voor mij daarin de heldin die governance op de kaart heeft gezet. Maar het kan geen kwaad om je af te vragen of dit tempo  hoog genoeg is om de grote veranderingen in de sector verantwoord bij te houden. Zo maar een handje willekeurige  suggesties voor de discussie.  1. Ontwikkel een beroepscode voor toezichthouders en gebruik die bij het invullen van vacatures en als uitgangspunt bij het assesment dat iedere nieuwe toezichthouder moet ondergaan.  2. Verplicht bij wet dat raden van toezicht in de zorg binnen vijf jaar voor minstens de helft uit vrouwen bestaan. 3. Maak je als toezichthouder meer bekend en zichtbaar en laat weten waar je voor staat. En ten slotte 4. Organiseer regelmatig  - bijvoorbeeld een maal per jaar - een aangeklede borrel met al je stakeholders om op te kunnen snuiven hoe het wat hen betreft met je gaat.

Niek de Jong

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top