BLOG

Innovatie verdient zijn eigen plaats

Innovatie verdient zijn eigen plaats

De reactie op de aangekondigde korting van het ggz-budget was zowel voorspelbaar als verrassend. Natuurlijk gaat ook GGZ Nederland naar de rechter en wordt een groot banenverlies voorspeld. Verrassender was de mededeling dat de 10 procent korting de gehele innovatie in de ggz zou stoppen, omdat daar dan geen geld meer voor zou zijn.

Innovatie op begroting

Zou er echt 10 procent van de begroting zijn gereserveerd voor innovatieve projecten? Een R&D budget van die omvang zou revolutionair zijn. Dat haalt praktisch geen enkele industrie. En als de nadruk in de ggz zou moeten liggen op productvernieuwing, dan is de noodzaak daartoe door de bezuiniging alleen maar toegenomen. Besparen door de innovatie te stoppen zal in de toekomst slechts nieuwe bezuinigingen oproepen, omdat het aanbod niet meer past of minder effectief is.

Budget voor zorginnovatie

Na het radiointerview dat ik hierover hoorde, moest ik denken aan Philip Newbold, de CEO van het Memorial Hospital in South Bend, Indiana en een in de USA bekende spreker over innovatie in de zorg. Hij startte zijn drie uur durende seminar over innovatie in de zorg eens met de vraag aan de 600 aanwezigen hoe groot hun budget voor innovatie was. Toen niemand zijn hand opstak, trok Philip zijn jasje weer aan, constateerde dat hij in de verkeerde zaal stond en vertrok.

Opbrengsten

Ik heb er een aantal jaarverslagen van ggz-instellingen op nagekeken en moet concluderen dat Philip Newbold, indien door hen uitgenodigd om te spreken, ook vertrokken zou zijn. Wanneer beseffen we in de zorg dat innovatie gewoon een budget moet krijgen, en dat na implementatie de opbrengsten kunnen worden afgezet tegen de innovatiekosten. Dan heeft innnovatie z’n eigen plaats in het bedrijfseconomisch proces en is het zeker geen item om te mee te dreigen richting de minister.

Jan Aghina

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Laheij

13 januari 2012

Helemaal mee eens, blij dat dit eens benoemd wordt.

Flim

13 januari 2012

Dag Jan,

De inhoud van je blog spreekt me wel aan.

Wellicht ook goed om daar expliciet aan toe te voegen dat innovatie in essentie niets te maken heeft met beschikbaarheid van subsidies. Hoewel de relatie in de gehanteerde bekostigingssystematiek van financiering per verrichting het wel in de hand werkt. Want je zult wel gek zijn om bestaande goedbetaalde (maar minder efficiente en effectieve) verrichtingen te staken.

In de tien jaar dat ik in de Telecom-sector werkte was innovatie nooit een issue. Als je niet innoveerde bestond je een paar jaar later niet meer. Zo simpel lag het.

Er zijn (gelukkig) aanzienlijke verschillen tussen KPN en de zorg. Maar toch...

Daarom is inderdaad het domste wat je kan doen in tijden van verandering je innovatie stilleggen. Daar heb je vooral jezelf mee als organisatie.

Vr. groet,
Chris Flim

Chris van der Meer

14 januari 2012

Beste Jan,
Je redeneert een beetje naar de conclusie toe. Dat mag voor een blog, maar toch. Natuurlijk innoveert de sector (denk aan ambulantisering, projecten eerste lijn, e-health). Hierbij worden aanzienlijke bedragen geinvesteerd en voorgefinancierd. Kom in de Ggz kijken en misschien loop je Philip wel breedlachend tegen het lijf. De door het ministerie opgelegde wijze van bezuiniging (tegen alle efficiencyplannen van de GGz in) werkt helaas echt niet mee. Beetje begrip daarvoor zou helpend zijn.

Jaspers

16 januari 2012

geachte heer Aghina,

helemaal eens met uw stelling en de reactie van dhr. Flim.

Op het moment dat je gekort wordt op je budget moet je juist inzetten op innovatie om er voor te zorgen dat je t.m. de zelfde zorg kunt leveren voor dat lagere budget.

Om die redenen noemen ze die bezuinigingen vaak efficientiekortingen. Zaak dus die bijbehorende efficientie verhoging te realiseren middels innovaties.

Top