BLOG

Betreden op eigen risico

Betreden op eigen risico

“Goedemiddag, u spreekt met de afsprakenbalie van het Westfriesgasthuis. Alvorens u verder te helpen attenderen wij u op het volgende. Op alle diensten van ons ziekenhuis en van de daaraan verbonden vrij gevestigd specialisten zijn Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing.”

Deze frase is ons in alle ernst als een standaard welkom aan de telefoon van de afsprakenbalie aanbevolen in een notitie over nieuwe algemene betalingsvoorwaarden van ziekenhuizen. De boodschap aan de bellende patiënt luidt verder: “Deze voorwaarden zijn in te zien en te downloaden van de website van ons ziekenhuis. Zij zijn ook verkrijgbaar bij de afsprakenbalie van het ziekenhuis. Mocht dat bezwaarlijk zijn, dan stuurt het ziekenhuis u deze voorwaarden graag eerst op verzoek toe. U krijgt nu een medewerker aan de telefoon.”

Centen

Bij telefonisch gemaakte afspraken –zo luidde het advies- dient dit bandje voordat de patiënt een medewerker van de afsprakenbalie aan de lijn krijgt, afgedraaid te worden. Want als je wel betalingsvoorwaarden hanteert, maar je klanten er niet op wijst, dan is het maar de vraag of je, eenmaal voor de rechter, als ziekenhuis of vrijgevestigd specialist je centen wel krijgt.

Idioot

Ik mocht er laatst met wat collegae in een bestuurscommissie van de NVZ over sparren. Niemand was over deze passage in het doorwrochte stuk van enkele tientallen bladzijden over betalingsvoorwaarden gevallen. Je kan je inderdaad afvragen wie een grotere idioot is: de auteur van dit soort teksten of de ziekenhuisbestuurder die al zijn vergaderstukken eens een keertje leest. Denk overigens niet dat de kolder alleen in de kop van de zorgbestuurders en hun koepelmedewerkers is geslagen – ook de Orde had ernaar gekeken en was akkoord. Inmiddels is de notitie beleid en aan alle ziekenhuizen verstuurd. De leden van de NVZ mogen het beleid nu in daden omzetten.

Boosdoener

Waarom komen we dit soort onzin wel aan de lopende band in de zorg tegen, en niet bij, zeg, het maken van een afspraak bij de kapper of het APK-station? Ik kan me niet voorstellen dat de kappersbond of de Bovag dit soort malligheid naar zijn leden stuurt. We denken steeds dat de bureaucratie ons wordt opgelegd, maar in veel gevallen zijn we zelf de boosdoener. We hebben in onze sector een enorme drang om ons in te dekken. Met regels, formulieren en bezweringen denken we de zorg te beheersen. Straks mogen onze patiënten een formulier tekenen dat betreden van de hemelpoort, na een onverhoopt minder fortuinlijke behandeling, geheel voor eigen risico is.

Hugo Keuzenkamp

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 januari 2012

Het gaat in die andere sectoren om andere bedragen. Als je een nieuwe auto of een huis koopt dan worden de betalingsvoorwaarden ook van te voren uitgelegd. En aangezien een wezenlijk aantal behandelingen in een ziekenhuis duurder zijn dan een nieuwe auto is het dus niet gek dat ziekenhuizen even zorgvuldig zijn als makelaars en dealers.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

15 januari 2012

Bij geneeskundige behandeling geldt garantie tot de deur, zo sprak Prof. Cor Kalkman, anesthesist UMCU tijdens een lezing aldaar.
Algemene voorwaarden ethische, professionele en wettelijke verplichtingen van artsen en ziekenhuisbestuurders bestaan niet meer na medische fouten, of zoals geachte keurige Heer Keuzenkamp zou schrijven, minder fortuinlijke behandeling.
Blijf gezond.
ps. Hoe staat het met de excuses, leren van fouten en schadevergoeding aan het echtpaar Ramgoelam ivm het onnodig verlies van hun dochtertje Biendya?

DjEtQzPVmLUNyJwdj

31 januari 2012

Great article, thank you again for wtiirng.

Top