BLOG

Boete of niet, patiënt moet andere huisarts kunnen kiezen

Boete of niet, patiënt moet andere huisarts kunnen kiezen

Er is veel beroering over de boete van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan de LHV voor hun advies aan de huisartsen met betrekking tot het vestigingsbeleid. Ik ga het niet hebben over de wenselijkheid of hoogte van de boete. Wel over het patiëntenbelang bij het vestigingsbeleid.

Onterechte argumenten

Bij het willen wisselen van huisarts worden door de huisartsen diverse onterechte argumenten aangevoerd om het wisselen van huisarts tegen te gaan. Zoals: de zorgverzekeraar moet toestemming geven, de patiënt is nog maar twee maanden patiënt bij de huidige huisarts of de patiënt moet eerst een eindgesprek voeren met zijn oude huisarts. Of wat te denken van: de nieuwe huisarts wil alleen het hele gezin inschrijven en de huisarts neemt alleen patiënten aan die nieuw in de wijk komen wonen, geen mensen die binnen de wijk willen wisselen van huisarts. Of deze: er zijn onderlinge afspraken tussen huisartsen dat ze geen patiënten van elkaar aannemen.

Geen onredelijke eisen

Dergelijke argumenten tonen aan dat de vrije huisartsenkeuze nog niet is gerealiseerd. Zolang patiënten nog willen wisselen van huisarts en de mogelijkheden daarvoor onvoldoende zijn is de komst van nieuwe huisartsen toe te juichen. Vanuit dit patiëntbelang bezien moeten nieuwe huisartsen zich gewoon kunnen vestigen en mogen de reeds gevestigde huisartsen geen onredelijke eisen stellen rondom waarneming en moet een nieuwe gevestigde huisarts normaal kunnen participeren in samenwerkingsverbanden.

Voorwaarde

Huisartsen die zich nieuw vestigen en van wie de praktijk nog moet groeien experimenteren vaker met andere vormen van dienstverlening (meer mogelijkheden rond elektronisch afspraken maken, e-health en ruimere spreekuren). Ontwikkelingen die patiënten van harte toejuichen. Mijn stelling is dan ook dat zorgverzekeraars niet alleen voorwaarden rondom waarneming en samenwerking moeten stellen aan de nieuwe huisarts die zich wil vestigen, maar juist ook aan de gevestigde huisartsen de voorwaarde moeten stellen dat zij tot een akkoord komen hierover met de nieuwe huisarts.

Jacques Loomans, directeur Zorgbelang Noord-Holland

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 januari 2012

En zo is het natuurlijk. Uit de pol van zorgvisie blijkt dat 50% het met Loomans eens is. Dat is een opvallend hoog percentage omdat slechts weinigen binnen de zorg de NMa een warm hart toedragen.

Anoniem

18 januari 2012

"Mijn stelling is dan ook dat zorgverzekeraars niet alleen voorwaarden rondom waarneming en samenwerking moeten stellen aan de nieuwe huisarts die zich wil vestigen, maar juist ook aan de gevestigde huisartsen de voorwaarde moeten stellen dat zij tot een akkoord komen hierover met de nieuwe huisarts".

Vreemde stelling, ik moet mee met de marktwerking, ik moet concurreren en dan toch samenwerken met iemand die ik niet moet om wat voor reden dan ook. Geen haar op mijn hoofd.

van der peijl

18 januari 2012

Wat bedoelen ze toch steeds met concurreren?
Als je tevreden bent over je huisarts ga je gewoon niet weg.
Waarom zou je? Heel simpel.
En "iemand die je niet moet"
Je kunt toch wel met iemand afspraken maken zonder dat je meteen goede vrienden hoeft te zijn?
Alle patienten zijn toch ook niet allemaal iemand die je "moet"
En op kantoren moeten mensen ook samen werken met mensen van allerlei slag.
Dus dat is een standpunt van niks.

Mitrasing.huisarts

18 januari 2012

Kan schrijver zich voorstellen dat er gevallen zijn dat er niet te kiezen valt? Huisartsenzorg is niet te vergelijken met een product dat verkocht of ingekocht kan worden. Er is geen dag in de afgelopen 10 jaar geweest dat ik me de vraag stelde hoe het met mijn concurrentiepositie is gesteld. Concurrentie in de huisartsenzorg is gewoon flauwekul. Opleidinginstituten moeten huisartsen met een bepaald kwaliteitsniveau afleveren en daardoor kunnen sowieso niet heel erg grote verschillen ontstaan. Wat de huisartsen aan zorg leveren wordt vooral bepaald door welke rol de verschillende partijen de huisarts aan mogelijkheden toebedelen. Noem 1 verzekeraar die ook individueel onderhandelt met een huisarts?
Voorbeeld van innovatie dat blijft haperen: echografie in de huisartsenpraktijk en andere vormen van diagnostiek die in de eerste lijn kunnen. Waarom zou je kostbare investeringen doen(opleiding en apparatuur) die je uiteindelijk niet terugverdient omdat de NZa geen tarief afgeeft of verzekeraars volmaakte desinteresse vertonen? Als investeren risicovol is zijn innovaties niet gauw te verwachten.

de raaij

6 april 2014

Huisarts gestopt.

wens nieuwe huisarts.

niet opvolger.

de raaij

6 april 2014

wens nieuw huisarts.

huidige gestopt.

Top