BLOG

Markt in werking – wie vertelt het de patiënt?

Markt in werking – wie vertelt het de patiënt?

Is de marktwerking al ingevoerd in uw organisatie of beroepsgroep? Hoe reageren uw patiënten erop? De mondzorg staat voor de uitdaging om hun patiënten kennis te laten maken met de voordelen van marktwerking.

Want het is u vast niet ontgaan dat in de tandheelkunde het driejarig experiment met vrije prijsvorming sinds 1 januari een feit is. Volgens mij werd er over bericht in letterlijk alle media, maar ik geef toe: enige selectieve perceptie van mijn kant valt niet uit te sluiten.

Angst

De belangrijkste mediaboodschap was helaas angst. Angst voor torenhoge rekeningen die patiënten boven het hoofd zouden hangen. De VGZ bracht de cijfers uit, de Telegraaf plaatste ze op de voorpagina en het sensationele bericht werd gretig overgenomen door andere media. Inmiddels blijkt natuurlijk dat die beweringen over hoge tandartstarieven onzin zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte bekend dat er geen enkele aanleiding is om te beweren dat de tandartskosten sterk zijn gestegen. Ondertussen is het beeld van ‘de duurder wordende tandarts in de vrije markt’ al bij onze patiënten opgeroepen.

Beter kiezen

Zonde, want het experiment met ‘gereguleerde marktwerking’ is er juist ook voor de patiënt. Die kan zelf gefundeerde afwegingen maken wat betreft prijs, kwaliteit en service. Nu en zeker in de toekomst is het voor de patiënt ‘beter kiezen voor uw tanden’. Kiezen voor innovatie. Kiezen voor preventie. Kiezen voor service; extra tijd of een afspraak buiten kantooruren? Het is allemaal mogelijk.

Kans nemen

Het is aan de beroepsgroep om de voordelen aan de patiënt duidelijk te maken. Gezien de bewezen goede relatie tussen tandarts en patiënt heb ik daar alle vertrouwen in. Mits we de kans krijgen.

Kans krijgen

Het is geen toeval dat het experiment drie jaar loopt. Tijd is nodig om optimaal resultaat te kunnen halen. Om als beroepsgroep te kunnen differentiëren, om de verschillen voor iedereen inzichtelijk te kunnen maken en als professional in de mondzorg nog klantgerichter te worden. De mondzorgers staan voor de uitdaging om het waar te maken voor hun patiënten en daar zijn ze klaar voor. Maar ze moeten wel de kans krijgen. Samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars staan we aan de lat om te zorgen voor goede mondzorg voor iedereen. Elkaar kritisch volgen is daarbij prima. De patiënt angst aanpraten om een punt te maken? Verwerpelijk.

Rob Barnasconi
voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

15 Reacties

om een reactie achter te laten

De Romph

19 januari 2012

Rob Barnasconi slaat de spijker op de kop. In de berichtgeving is veelal voorbij gegaan aan het feit dat sommige zorgverzekeraars de premie voor de aanvullende verzekering voor mondzorg flink hebben verhoogd al ruim voordat bekend was of de tarieven binnen de mondzorg zouden stijgen; en inmiddels heeft de NZa laten weten dat die tarieven niet bijzonder zijn verhoogd door al die individuele zorgverleners.

Tegelijkertijd zijn veel van de vergoedingen wel verlaagt indien bijvoorbeeld een tandprotheticus geen contract aangaat met de zorgverzekeraar. Bijbetalen door de patient is dan dus onvermijdelijk, maar niet omdat tandarts, mondhygienist of tandprotheticus zijn of haar tarieven zo enorm heeft verhoogd, maar omdat zorgverzekeraars niet adequaat hun zorginkoop hebben geregeld. Met name binnen de jeugdmondzorg en de tandprothetiek dreigt dat nu het geval te worden.

Gelukkig is er voor gekozen om het experiment drie jaar de tijd te geven. Het zal dus heus nog op zijn pootjes terechtkomen, maar dat vraagt wel om (politieke) moed en lef bij zorgverzekeraars om gemaakte misstappen ongedaan te maken.

Marnix de Romph,
Directeur Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)

Anoniem

20 januari 2012

Noodkreet:
Beste medeburgers de zorgverzekeraar knijpt u werkelijk helemaal uit

Helaas moet ik constateren dat mening zorgverzekeraar alleen geinteresseerd is in geld en macht. Zij geven aan goed voor de verzekerde te willen zorgen maar gezien de opstelling valt daar flink aan te twijfelen. Zowel aan de voorkant (verschraling basispakket en fikse uitbreiding aanvullendpakket (met forse meerkosten) als aan de achterkant verschraling van consultkosten treft in mijn ogen de verzekerde, de burger dubbel. Initiatief nemen om de zorg, natuurlijk in afstemming met de reeds eerder genoemde burger en de aanbieders van zorg zie ik tot nu toe niet gebeuren. U wordt dubbel gepakt.

Anoniem

20 januari 2012

De voorzitter van de NMT heeft volkomen gelijk. De Zorgverzekeraars hebben hun uiterste best gedaan om een gehele hard werkende beroepsgroep op 2 januari al via voorpagina's met een stok te slaan terwijl nog nauwelijks een tandarts zijn prijzen had bepaald. Als op voorhand de zorgverzekeraars, uitgaande van een flinke tariefsstijging, hun premies hebben verhoogd en de vergoedingen verlaagd dan denk ik dat onze minister maar eens heel scherp moet gaan kijken wie nu eigenlijk de mondzorg duurder maakt. Ik ben ook reuze benieuwd waar de extra winst dadelijk naar toe gaat. Ik kreeg een staatje van de inkomens van de leden van de raad van bestuur van CZ onder ogen en schrok mij een hoedje. 5 tot 6 ton is kennelijk gewoon. betaald door de premiebetalende verzekerde. Misschien wordt het tijd dat het norminkomen van de tandartsen en specialisten nu wordt afgeschaft. Zo niet dan is het ook tijd om deze in te voeren bij de top van de verzekeringsmaatschappijen. drsRvZ

Anoniem

20 januari 2012

Het probleem met de verzekeraars is eenvoudig op te lossen door patienten de mogelijkheid te geven vrij te kunnen wisselen van verzekeraar gedurende bijv. het eerste half jaar van 2012.

Anoniem

20 januari 2012

Marktwerking???
Bij mijn weten is 'meer aanbod is dan vraag' een vereiste voor marktwerking. Momenteel is er in Nederland een tekort is aan tandartsen. Iedere tandarts heeft zo een monopoly positie. Van marktwerking zal er weinig sprake wel van een hogere beloning voor de tandartsen. En inderdaad: de patiënt is betaalt het verschil zelf. Kiezen verzekeraars ervoor om toch de hogere prijzen te vergoeden, dan gaat de premie omhoog. Dus linksom of rechtsom. De klant betaalt de prijs. De tandarts verdient meer.
Mooier kan ik het niet maken.

van Zuilen

20 januari 2012

Er is geen tandartsentekort in Nederland. Dit misverstand duikt in diverse berichten in de media op. Een van de voorwaarden om überhaupt te mogen starten met het experiment vrije tarieven was dat er geen tandartsentekort is. De ‘Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen’ heeft vastgesteld dat er in Nederland voldoende tandheelkundige hulp voor handen is. Overigens geldt dat ook mondhygienisten speciale bevoegdheden hebben zoals het geven van injecties voor lokale verdoving en boren en vullen van gaatjes. Ook dit maakt het aanbod van mondzorg groter. Het aantal praktijken dat nieuwe patiënten aanneemt, is 84 procent. Kijk anders op www.allesoverhetgebit.nl. Daar kunt u zien welke praktijken in uw woonplaats en omgeving nieuwe patiënten aannemen. Er is voldoende aanbod.
Petra van Zuilen
Woordvoerder Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

van Zuilen

20 januari 2012

Er is geen tandartsentekort in Nederland. Dit misverstand duikt in diverse berichten in de media op. Een van de voorwaarden om überhaupt te mogen starten met het experiment vrije tarieven was dat er geen tandartsentekort is. De ‘Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen’ heeft vastgesteld dat er in Nederland voldoende tandheelkundige hulp voor handen is. Overigens geldt dat ook mondhygienisten speciale bevoegdheden hebben zoals het geven van injecties voor lokale verdoving en boren en vullen van gaatjes. Ook dit maakt het aanbod van mondzorg groter. Het aantal praktijken dat nieuwe patiënten aanneemt, is 84 procent. Kijk anders op www.allesoverhetgebit.nl. Daar kunt u zien welke praktijken in uw woonplaats en omgeving nieuwe patiënten aannemen. Er is voldoende aanbod.
Petra van Zuilen
Woordvoerder Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

Anoniem

20 januari 2012

Goedzooooo papaaaaa, you're the best woehoeeeeee
xxxxxxxx tess

roelofs

20 januari 2012

Huizenbezitters sluiten verzekeringen tegen niet te voorzien en ,of te voorkomen onheil, zoals brand- en stormschade.
Geen enkele verzekeraar biedt een verzekering tegen achterstallig onderhoud van huizen .
Tegen achterstallig onderhoud van het gebit bieden verzekeringen alleen een verzekering ,omdat deze 1,6 miljard euro oplevert en door allerlei beperkende voorwaarden maar maximaal 1,2 miljard hoeft uit te keren .
Al eerder heb ik mijn patienten geadviseerd zich te verzekeren van tandenborstels, ragers ,stokers en flos,en een goede reinigingsmethode.
Na het zien van de Rekenkamer op TV D.D. 19.01.2012 . dank ik collega , professor De Baat , dat ook hij adviseerde : PREMIE ZELF OPPOTTEN, EN VOOR eventuele CALAMITEITEN GEBRUIKEN, ONDERWIJL WEL HET GEBIT GEWOON GOED VERZORGEN .Als redelijk autochauffeur heb ik ook alleen maar een (verplichte) W.A.- verzekering nodig. Waarom dan ook deze ophef over de prijsstijgingen bij de tandartsen.
Alleen de verzekeraars proberen met deze ophef hun exorbitante , te proactieve, premieverhogingen en via VWS bereikte eigen-risico-verhogingen te rechtvaardigen. Mijn advies: geen overleg meer met instellingen ,die PROACTIEF een valse voorstelling van zaken geven . Verzekeraars willen uitsluitend nog zichzelf verzekeren : Van overbodige inkomsten. De woekerpolis- mentaliteit heeft nu hier toegeslagen!!!
De door de overheid bedoelde MARKTWERKING wordt door diezelfde overheid vertaald in van elkaar verplicht verschillende prijslijsten ??? Dit is echter PRIJSCONCURRENTIE!!.Marktwerking betekent onderhandelen met elke individuele PATIENT. Q.E.D.

A Noniem

22 januari 2012

NMT heeft zelf ook gefaald met haar leden

- Ze begrijpen niets van een effectieve lobby en dachten met een multibanen VVD-er geholpen te zijn

- Nog geen 3% van de leden had de 2012 tarieven gepubliceerd voordat de verzekeraars keus sloot

- Geen tandarts is duidelijk over kwlaiteit, behandel alternatieven etc , je ligt maar met je mond open als inspraakloos slachtoffer.

Kortom een goed voorlichting over kwaliteit, prijzen etc ontbreekt . NMT leer hier uit

Moonen

22 januari 2012

Waarom geen aparte maatschappij op te richten zonder winst oogmerk voor tandartsverzekeringen. Dan kan er eindelijk wat druk en concurrentie voor de z.g. zorgverzekeraars komen en er kan ook meer overleg en prijsbewustheid tussen tandartsen en verzekeraar komen.
Zoals het nu gaat werkt het niet! Elke controle van boven af ontbreekt , juist bij de verzekeraar. Een goede grap zou zijn om de minister te verzoeken bij te grote premiestijgingen en te lage vergoedingen de vrije zorgverzekeraars te dreigen het ziekenfonds weer in te voeren.

Hoe is het mogelijk dat de overheid er aan meewerkt dat een direct belanghebbende (zorgverzekeraar) zoveel in de melk te brokkelen krijgt zonder enige controle van bovenaf. Sterker nog het wordt ze in principe vooraf toevertrouwd, terwijl verzekeraars zo’n beroerde staat van dienst en reputatie hebben.( Woekerpolisaffaire,. etc) (ze hebben geen tuchtraad en hoeven geen eed of gelofte af te leggen). Misschien heeft bij de minister en haar adviserende ambtenaren het afsluiten van contracten met verzekeraars wel steeds op de verborgen agenda gestaan. Ze was immers ook teleurgesteld dat er nu niet meer contracten afgesloten werden? Die jeugdzorg en niet te vergeten prothesen en overkappingsprothese op implantaten, zijn daar een prachtige hefboom voor. (NMT pas toch op hiermee!!!)Uiteindelijk zal aan zorgverzekeraars ook wel de kwaliteitsbewaking , op hun manier dat wel, overgelaten worden . Van alle gezeur met die tandartsen voor altijd af, tarieven met minstens 25%naar beneden en ook geen zorgen meer over kwaliteitsbewaking. Leve de zegeningen van de vrije markt. Vrije markt maar voor wie? Niet voor de fysiotherapeuten of in toekomst tandartsen, die worden gedwongen tot een vorm van slavernij die zijn weerga nergens ter wereld kent, elke werknemer in loondienst in Nederland heeft een betere wettelijke bescherming tegen dit soort grappen en grollen.
Zie onder .


Lees en huiver:

Avond eenmaal per week bij fysiotherapeut geweest . Helft tijd is opgegaan met zijn verhaal hoe fysiotherapeuten ons voor gegaan zijn in de wereld van list en bedrog van verzekerraars en politiek. Die zorgverzekeraars blijken grenzeloos in boevenstreken en het winstbejag van hen is mateloos

In 2005 zijn fysiotherapeuten als eerste proef experiment zorgverleners voor gegaan in vrije tarieven.
Enthousiast waren ze en voorbereid door Jan en alleman wat het al niet betekende om op een vrije markt te concurreren, profileren en noem maar op. Een uitdaging dat was het!
Extra fitness ruimtes, opleuken praktijken, websites, eigen identiteit, voorlichting, info avonden en noem maar op. Het leek als twee druppels water op tandartsen met vrije tarieven nu.
Heeft ongeveer 1 jaar geduurd de hele grap, daarna moesten ze contracten (z.g. wurgcontracten bleek later) af gaan sluiten met zorgverzekeraars. Bang als ze waren de boot te missen hebben ze dat allemaal gedaan. En toen kwam er een olifant met een lange snuit en blies het hele sprookje uit.
Hoe is de situatie nu verworden?

Sinds 5 jaar geen inflatiecorrectie, geen stijging vanwege gestegen kosten. Geen onderhandeling over tarieven mogelijk. Worden opgelegd door verzekeraar.
Contract met ………….zorgverzekeraar bevat audit clasule . 1500 euro per werkplek per jaar , door fysiotherapeut zelf te betalen. Voor dat geld komt er iemand van de verzekeraar 1 dag per week kijken in je praktijk en beoordelen hoe jij werkt. Is het wel efficiënt, zijn je wc’s in orde, doe je niet te veel behandelingen, ben je aardig genoeg. Voldoe je niet aan hun normen dan heb je onterecht gedeclareerd en mag je van jaar daarvoor van elke behandeling 10% terug betalen
Eenmaal per twee jaar dien je een klant tevredenheidonderzoek te doen onder minimaal 80 patiënten met enquête formulieren . daar moet je zelf een rapportje over schrijven en verbeterpunten aangeven. (niet goed , geld terug bij verzekering uiteraard)
Jaarplan moet ingeleverd worden daarin moet omschreven zijn of je AID hebt, brandplan, vluchtwegen, etc, etc.
A …Zorgverzekeraar stelt een door hun uitgezocht call center verplicht die je zelf dient te betalen. Deze gaan je patiënten fijn opbellen en vragen of ze tevreden over je zijn.
Je komt op een website van de … Zorgverzekeraar te staan. Daarop staan de als goed of excellent gekwalificeerde fysiotherapeuten met het advies daarheen te gaan. Maatstaf voor de rating is in hoeveel sessies jij een patiënt afbehandelt. Hoe lager het aantal sessies hoe hoger de rating. Bij mij zou dat desastreus zijn want door mijn vak en leeftijd heeft mijn nek veel te lijden en dus ook veel, zo niet eindeloos veel behandelingen nodig. (gelukkig voor hem betaal ik alles zelf)
De laatste eis was dat ze on-line in de patiëntenadministratie kunnen mee kijken. Met de wet op de privacy hebben de verzekeraars al helemaal niets te maken kennelijk.


Mijn vrouw belde over mijn fysotherapeutische rekening met ONVZ: “een fysiotherapeut verdiende vorig jaar 56 euro per uur en de verzekering vindt dat hoog, ik niet zegt zij “
(Daar heeft hij praktijkruimte, computer, spullen etc. voor. Een modaal ambtenaar aan een bureautje met computer etc kost het tweedubbele, idem voor werknemer in bedrijfsleven)


Dit jaar hebben de fysiotherapeuten nog een contract afgesloten met …Zorgverzekeraar volgend jaar is het voor de meesten over en uit. Een enkeling zal nog bang om vaste inkomsten te missen er mee doorgaan maar de meesten stoppen ermee.

Kijk eens om een en ander te verifiëren via programma gemist naar Kassa op zaterdagavond.
Daar was onze voorzitter Barlosconi mikpunt van wagonladingen laster en onwaarheden . Hij verweerde zich kranig maar kwam helaas toch niet helemaal tot de kern. De enige die in de gaten had hoe de zaken in elkaar staken was PvdA kamerlid (een blonde vrouw). Zij sneerde die man van de VGZ weg aan het eind van de sessie en stelde voor de hele zaak maar terug te draaien en onder hoede van de overheid te plaatsen. . Overigens had VGZ, Mensis verboden bij sessie aanwezig te zijn omdat zij de vuige moed hadden gehad om voor 0-18 jarige wel alles te vergoeden. Dat mocht uiteraard niet van VGZ. (waar blijft NMA in vredesnaam nu?)

Ik wens de NMT heel veel sterkte met zijn onderhandelingen met VGZ. De crux zit in de basisverzekering en het gedwongen worden contracten af te sluiten. Laat in ieder geval geen enkele tandarts dat uit vrije wil doen voor alle tandheelkundige zorg. Als het dan moet (jeugdzorg, overkappingsprothesen op implantaten en gewone prothesen) dan alleen deelcontracten (die jaarlijks op te zeggen zijn). Moeilijk punt zijn dan je z.g gepubliceerde vrije tarieven. Het lijkt mij dat het volgens NZA niet mogelijk is er twee soorten tarieven( dus eigenlijk vrij en niet meer vrij) op na te houden zonder dat er verschil in zorgzwaarte is.

Moonen

22 januari 2012

Sorry, correctie. Audit eenmaal per week moet eenmaal per jaar zijn

Griffioen

23 januari 2012

Fysio versus mondzorg?

Een mooie vergelijking. De tandarts stuurt je tegenwoordig gewoon wat sneller naar de mondhygiënist. Volgens mij een beroep wat redelijk vergelijkbaar is met een fysiotherapeut. Er is alleen een groot verschil: de fysio moet het met ca € 60 per uur doen. De mondhygiënist vindt € 100 per uur een fatsoenlijk bedrag.

Tja, wat is nu reëel. De € 60 lijkt mij wat te laag - zeker als je daar tegenwoordig ook nog een oefenzaal van moet betalen. De € 100 lijkt mij echter ook wat overdreven.

Ben benieuwd als je de tandarts gaat vergelijken met de huisarts. Het is volgens mij geen enkele huisarts gelukt om een tarief van € 100 per uur op te nemen in hun dbc's. De meeste zullen daar nog behoorlijk onder zitten. Als ik voor de mondhygiënist al € 100 per uur moet betalen dan ben ik benieuwd met welk tarief de tandarts dan heeft opgenomen in zijn tarieven / dbc's? Waarschijnlijk kunnen de huisartsen daar alleen maar van dromen, terwijl zij het komende jaar geld moeten terugbetalen omdat de minster vindt dat zij teveel verdiend hebben de afgelopen jaren......

Corpit

31 januari 2012


Experimenteren met vrije prijsforming...

1) Zorgverzekeraars, NZa (Zorgautoriteit) en...en NMT:
- Oplichters
- Hypocrieten
-Zakkenvullers..

2) Tandartsen: Zijn altijd "de klos".
Een domme volk, alles slikken en acceoteren ....

3) Patienten - Krijgen de rekening....

Anoniem

1 juni 2012

De tandartsen moeten het tandheelkundig werk doen. De inhoud van de contracten is totaal niet lucratief in welke vorm dan ook. Allerlei voorschriften waar aan moet worden voldaan, dan mag de handtekening gezet worden. Laat de tandartsen a.u.b alle contracten direct in de papierbak gooien. Zij moeten hun werk doen voor een eerlijk honorarium en wel laten zien dat zij alles doen om een goede kwaliteit te leveren. De ontwikkeling van de tarieven in 2012 laat ook zien dat dit eerlijke honorarium wordt gevraagd en dat er geen woekerbedragen worden gevraagd.

Top