BLOG

Zorg zet duurzaamheid op agenda

Zorg zet duurzaamheid op agenda

Verschillende organisaties, waaronder MVO Nederland, NIGZ en Milieuplatform Zorgsector, hebben onlangs activiteiten ontplooid om duurzaamheid in de zorgsector op de agenda te krijgen. In de rapportage Nu zorg(en) voor morgen staan inspirerende voorbeelden van instellingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid in de praktijk brengen.

Eind vorig jaar onderschreven meer dan twintig organisaties een oproep aan zorgorganisaties om een samenhangend beleid te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en de arbeidsmarkt.

Signalement zorg en duurzaamheid

Aansluitend op deze initiatieven heeft ZonMw een signalement uitgebracht over Zorg en Duurzaamheid. Dit signalement is onder andere gebaseerd op stagerapporten. Het bevat handvatten om het onderwerp duurzaamheid hoger op de agenda van de zorgsector te krijgen. Het gaat daarbij om voor de hand liggende milieudoelstellingen, maar ook om duurzame inzet van personeel en duurzame patiëntenzorg.

Kennisagenda

Omdat veel kennis om te komen tot duurzaam beleid en duurzame bedrijfsvoering binnen zorginstellingen nog ontbreekt, beveelt ZonMw aan om een kennisagenda tot uitwerking te brengen. Uiteraard moet dit gebeuren in nauwe samenwerking met het veld.

Concrete voorbeelden

Waar denken we dan in concreto aan? Het kan gaan om energiebesparing, minder CO2 uitstoot, duurzaam voedsel, zorg op afstand, duurzame inkoop van producten. Op HRM gebied kan gedacht worden aan een gericht seniorenbeleid om oudere werknemers langer in dienst te kunnen houden. Kortom, er is een heel scala aan mogelijkheden waar de zorgsector gebruik van kan maken.

Henk Smid

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

21 januari 2012

Wat mij betreft gebruikt ZonMw haar middelen ook voor taalcursussen voor zorgconsumenten, of een kennisagenda rond iPad experimenten met verzorgenden, of airbags voor fietsers, of nee misschien toch een dagelijkse gratis sushi lunch voor ZonMw medewerkers om te zien of sushi de levensverwachting dot toenemen, of ...

Kortom, laat iedereen gewoon zijn werk doen, en voor ZonMw is het stimuleren van duurzaamheid bij andere organisaties geen deel van haar taak. Inmiddels zie ik dagelijks mensen de wetenschap verlaten vanwege de slechte perspectieven en beperkte middelen die ZonMw beschikbaar stelt. In dergelijke tijden is geen ruimte voor hobbyisme...

Anjo Schuite

23 januari 2012

Wij hebben als Stichting een initiatief in Zambia: het bouwen van een Hospice, duurzaam qua energie, een CO2 uistoot van een gezin, selfsupporting qua schoon en vuilwater en elektriciteit. De bouw is zodanig dat je maar 1 verpleegkundige nodig hebt voor 24 tot 48 bedden. Maar wat wij nog zoeken is funding. In Nederland is het lastig donateurs te krijgen voor dit soort kleinschalige projecten waar wel al het geld controleerbaar naar het project gaat. Wilt u ons steunen en meer informatie? Ga dan naar www.chipata.nl

Anjo Schuite

23 januari 2012

Wij hebben als Stichting een initiatief in Zambia: het bouwen van een Hospice, duurzaam qua energie, een CO2 uistoot van een gezin, selfsupporting qua schoon en vuilwater en elektriciteit. De bouw is zodanig dat je maar 1 verpleegkundige nodig hebt voor 24 tot 48 bedden. Maar wat wij nog zoeken is funding. In Nederland is het lastig donateurs te krijgen voor dit soort kleinschalige projecten waar wel al het geld controleerbaar naar het project gaat. Wilt u ons steunen en meer informatie? Ga dan naar www.chipata.nl

Top