BLOG

Publicatie Zorgverzekeraars Nederland verrast

Publicatie Zorgverzekeraars Nederland verrast

Overkomt het u ook wel eens? Je leest een stuk en denkt: lees ik het wel goed? Dat overkwam mij bij de lezing van de visie van Zorgverzekeraars Nederland over de uitvoering van de AWBZ 2013 die op 18 januari gepubliceerd werd.

Nieuw zorgstelsel

Nu heb ik toch redelijk goed de bouw van het nieuwe zorgstelsel gevolgd. De piramide: verzekeraar-aanbieder-cliënten staat in mijn geheugen geprent. Een goede werking van de zorgmarkt vraagt evenwicht in de piramide. De relatie verzekeraar en aanbieder wordt ingevuld door zorginkoop. Maar wat schetst mijn verbazing? Zorgverzekeraars Nederland stelt dat zij -in goed overleg- met het Ministerie van VWS de nieuwe situatie gedetailleerd hebben uitgewerkt. Dit terwijl u en ik nog in afwachting zijn van het wetsvoorstel dat bij de Raad van Staten ligt.

Gezamenlijk

Ik ga er toch van uit dat VWS met alle partijen - met de cliënten en de zorgaanbieders - deze uitvoering van de AWBZ 2013 voorbereiden. Zeker als we ernaar streven om de cliënten een stem te geven. Zo gaat Careyn de maatschappelijke onderneming inhoud te geven. Dan ook echt de cliënten aandeelhouders maken. In 2012 ga ik bijvoorbeeld in de wijk het gesprek aan hoe de cliënten, in een vereniging, denken over de zorgvoorzieningen in hun wijk en/of al dan niet dient te worden gebouwd of verbouwd bijvoorbeeld.

Dominantie verzekeraars

Maar als ik de visie van Zorgverzekeraars Nederland goed lees, dan is Careyn geheel in handen van de verzekeraar. Want wat kan ik nog beïnvloeden in de zorginkoop in de nieuwe situatie? De verzekeraars stellen voor te werken met representanten. Dat betekent voor Careyn, die regionale afspraken maakt met vier zorgkantoren in zes zorgkantoorregio's, dat een productieafspraak met CZ bijvoorbeeld ook eerst wordt afgestemd met Achmea en DSW. Voor de zorgaanbieder liggen alle 'bedrijfsgeheimen' aldus op straat. En Zorgverzekeraars Nederland gaat nog een stap verder: de zorgverzekeraars leveren deze informatie aan Vektis, zodat per AGB gecontracteerde prestaties en tarieven (per tijdseenheid) voor alle zorgverzekeraars beschikbaar zijn. Dus voor alle zorgaanbieders liggen alle gegevens bij alle zorgverzekeraars.

Toezichtsautoriteiten

Ik ben aldus benieuwd naar de mening van de Nederlandse Zorgautoriteit en Nederlandse Mededingingsautoriteit die de opdracht hebben goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken. Want hoe kan in deze situatie de zorgmarkt zijn werk doen? Mijn devies aldus: zorg maken we samen. De uitvoering van de AWBZ is een zaak voor cliënten, verzekeraars en zorgaanbieders. Vergeet de cliënten en de zorgaanbieders dus niet!

Ton van Overbeek

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Tieman

31 januari 2012

Bij het lezen van de nota leek het mij dat met representanten de werkwijze met die pyramide in tact blijft, ofschoon de samenstelling van een der drie partijen (nu zorgkantoor, straks representanten) een andere is. Ik denk dat de relatie aanbierd - klant hierdoor niet wezenlijk wordt aangetast.
Wel herken ik dat voor (erg) grote zorgaanbieders, zoals Careyn, de (machts-)positie verandert. De vraag is of dit vanuit maatschappeijk perspectief heel problematisch is. Het is misschien juist een prikkel om te 'downsizen'.

Van Vorst

31 januari 2012

Uitvloeisel (of aftreksel?) van het neoliberale marktdenken waarin de klant op de markt niet meer van belang is maar slechts fungeert als waardetransistor tussen andere marktpartijen.... Misschien moeten we massaal de AWBZ premies gaan terugvorderen van de staat en die stoppen in een burgerplatform?

Anoniem

31 januari 2012

Het beeld zoals hier geschetst wordt is volgens mij geheel in overeenstemming met alle gebudgetteerde zorg die onder de zorgverzekeringswet valt (sinds 2006!). Niet bepaald nieuw dus.

Wat mij betreft zal het juist bijdragen aan iets meer transparantie in de toch al ondoorzichtige AWBZ wereld. En daar zal de klant zeker niet slechter van worden!

vScXstuVO

7 maart 2012

Het was heerlijk gnieeten, het eten was uitstekend en we hebben lekker uit ons dak kunnen gaan met het spel ik hou van Brabant.Jammer dat onze lamp het niet deed ( of toch wel?)en het rad bij ons niet verder ging dan de een of de twee!!!!ach de winnaars waren gewoon keigoed!Ik gun ze het van harte! Wist wel dat Q kuukskes het juiste woord was!!!! Leuk spel,goede presentatie en leuke wisselende en toepasselijke vragen. n aanrader!

Anoniem

6 augustus 2012

voor een groot deel heb je het ook zelf in de hand. vergelijk sowieso alle zorgverzekeraars om zo de beste levensverzekering goedkoop af te sluiten. er zijn tal van websites waar dit tegenwoordig kan, bijv. vergelijkzorg2013.nl of zorgkiezer..

Top