Congres: Transitie is nog lang geen transformatie

 • 12 juni 2015
 • 'Het Oude Magazijn', Soesterweg 310F, 3812 BH Amersfoort
 • 09:00 - 18:00
 • 295 euro

De online inschrijving voor dit congres is gesloten. U kunt zich nog wel ter plekke inschrijven. Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en ad...

Marc Veldhoven: Reorganiserend ZuidZorg verruilt stenen voor ICT

Beschrijving

De online inschrijving voor dit congres is gesloten. U kunt zich nog wel ter plekke inschrijven.

Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en adequaat aan te passen aan gewijzigde omstandigheden?  Wat kunt u leren van uiteenlopende keuzes die collega’s maken?

Header congres_180Verder dan een transitie gaan de drie grote decentralisaties in de langdurige zorg nog niet. Van AWBZ naar Wlz en Wmo. De Jeugdwet en de Participatiewet. Het gros der gemeenten speelt AWBZ´je en bepaalt  met het oude tarievenboek in de hand welke aanbieders welke zorg mogen leveren. Tegen fors gereduceerd tarief, dat wel.

De meeste gemeentebesturen zijn blij als ze alle zorg waarvoor ze sinds 1 januari verantwoordelijk zijn, geregeld krijgen zonder grote ongelukken.  Daarom hebben ze heldere prioriteiten gesteld. Eén: alle burgers moeten zonder hapering de zorg blijven ontvangen die ze nodig hebben. Twee: aanbieders moeten daarvoor snel genoeg betaald krijgen.

Kom op vrijdag 12 juni naar het Skipr transitiecongres.  Hoor en bespreek hoe u adequaat kunt inspelen op het inkoopbeleid van gemeenten. Leer van verhalen over herpositionering, portfoliokeuzes en koerswijzigingen van collega’s.

De een stoot huishoudelijke zorg af, de ander richt een nieuwe serviceorganisatie op. De eigen organisatie splitsen is een optie, evenals een fusie met of overname door een nieuwkomer. En wat is de beste positionering van sociale wijkteams?

Programma

10.00

Kick off door Ruud Koolen, hoofdredacteur Skipr
Gesproken column door Henk Nies, lid raad van bestuur Vilans

10.10

Elevator pitch: survival of the smartest
Met de zorgbestuurders Greet Prins (Philadelphia),Marc Hendriks (STMG), Marc Veldhoven (ZuidZorg), Karel Verweij (Thebe) en Eelco Damen (Cordaan).

10.25

Cordaan biedt thuiszorgdiensten aan en doet meerderheidsbelang over aan Incluzio
Eelco Damen, voorzitter raad van bestuur Cordaan

10.50

Koffiepauze

11.05


TransformatieLab, eerste ronde parallelsessies:
- Vilans - Vernieuwend Zorgen = Vernieuwend leren
- Kiwa Carity - Regisseur van een toekomstbestendige organisatie
-
P5COM - Inspiring Performance ̶ Transformeren is nog lang geen implementatie

11.50

De markt in particuliere handen, de zwaksten zijn de klos. Wat doen gemeenten?
Marc Veldhoven, voorzitter raad van bestuur ZuidZorg

12.30

Lunch

13.15

Om de transitie te overleven, moet de organisatie op zijn kop en opgesplitst
Marc Hendriks, raad van bestuur Stichting Thuiszorg Midden Gelderland

13.45


TransformatieLab, tweede ronde parallelsessies
- De Veghte - Ouderenzorg: van bekostigingssysteem naar praktijk
- Quint Wellington Redwood - Is Best Value Procurement geschikt voor uw ICT-aanbestedingen?
-
Rotterdam CS - 'Hoe Laurens zijn planners verloor'

14.30


TransformatieLab, derde ronde parallelsessies:
- BMC - Transformeren kun je leren
-
Vilans - Governance in het licht van transformatie
- Ordina - Samenredzaamheid in het sociaal domein

15.15

Koffiepauze

15.30

De Utrechtse aanpak
Margriet Jongerius, wethouder gemeente Utrecht

16.00

Grensgeval: gaan we Duitsland achterna?
Leo Jongen, wethouder van Kerkrade
Marcel Ballas, Geschäftsführer Lambertus Hueckelhoven in Duitsland.

16.30

Weg van AWBZ’tje spelen. Hoe komen we van transitie naar transformatie?
Jantine Kriens, voorzitter directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten

17.00

Dialoog met sprekers en deelnemers

17.15

Afsluiting en borrel

Indeling Transitielab

Indeling sessies

Onderwerpen Transitielab

De Veghte - Ouderenzorg: van bekostigingssysteem naar praktijk

de_veghte_logoDe transitie in de ouderenzorg raakt alle onderdelen van een organisatie. Inzicht in de kosten en opbrengsten per doelgroep wordt dan ook belangrijker dan ooit. Op basis hiervan kunnen er weloverwogen strategische keuzes gemaakt worden passend bij de visie op de klant. In deze sessie neemt Jacqueline van Ginneken u mee in de complexe wereld van de zorg- en dienstenexploitatie. Na een heldere uiteenzetting over de nieuwe bekostigingssystemen van de ouderenzorg wordt de overstap gemaakt naar de praktijk. Verschillende beproefde strategieën komen uitgebreid aan de orde. Succesfactoren en knelpunten krijgen daarbij de nodige aandacht.

Jacqueline van Ginneken is associé bij de Veghte en oprichter en directeur van Bureau Ouderenzorg, Organisatieadvies en management. Jacqueline is sinds 2007 werkzaam als adviseur in de ouderenzorg.

Vilans - Vernieuwend Zorgen = Vernieuwend leren

logo_vilansStan Janssen en Jeroen Schumacher, adviseurs van Vilans, laten u op interactieve wijze letterlijk bouwen aan een op de transitie toegeruste organisatie. We starten met een puntig verhaal over Vernieuwend Zorgen en Vernieuwend Leren: wat is het belang en de inhoud van leren en ontwikkelen van medewerkers in transitietijd? Dit wordt geïllustreerd aan de hand van vragen, inzichten en ervaringen die we hebben opgedaan door met ca. 150 medewerkers, teamleiders, experts en opleiders in de VVT en VG-sector gesprekken en bijeenkomsten over dit onderwerp te houden. Het hart van de workshop is een aanpak van werkend leren, dat inspirerend en makkelijk toepasbaar is in uw eigen organisatie. De workshop zet in op praktische handvatten om succesvol te anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op uw organisatie en medewerkers. Zo werkt Vernieuwend Zorgen in de praktijk!

Publicatie Vernieuwend zorgen

Stan Janssen is werkzaam als adviseur op het gebied Betaalbare zorg en kwaliteit.
Jeroen Schumacher is werkzaam als expert op het gebied van Zorgmedewerker in Verandering.

Ordina - Samenredzaamheid in het sociaal domein

quli_logo_150De overheid stuurt aan op meer zelfredzaamheid, heeft haar mond vol van ‘de participatiemaatschappij’, maar vergeet tegelijkertijd haar burgers hierin voldoende te betrekken en te faciliteren.
In deze workshop gaat Léon Wijnen nader in op Quli, een burgerplatform dat samenredzaamheid van alle zorgbehoevenden in Nederland ondersteunt. Kort wordt ingegaan op de pijlers waarop Quli is gebaseerd en op het Quli concept. Met een live demonstratie ziet u hoe Quli in de praktijk werkt voor mensen met een zorgvraag en hoe zij hun netwerk inschakelen om samenredzaamheid vorm te geven.

Léon Wijnen is business development director bij Quli, een coöperatie van zorginstellingen met de ambitie om de zorg in Nederland te verbeteren door de inzet van eHealth-oplossingen. Daarnaast is Léon Wijnen voorzitter van Stichting Zorg en Samenleving

Vilans -Governance in het licht van transformatie

logo_vilansOveral in Nederland zien we nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan in reactie op  de vernieuwingen in het stelsel. Burgerinitiatieven nemen een vlucht, cliënten- en Wmo-raden worden nauwer betrokken bij toezicht op de zorg en er is meer samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, vaak vanuit het oogpunt van sociale wijkteams. Alles gericht op het werkzaam krijgen en houden van ‘de nieuwe zorg’. Deze nieuwe samenwerkingsvormen vragen om nieuwe vormen van governance. Vilans neemt u in deze workshop mee in de eerste resultaten van een onderzoek met het veld naar de nieuwe vormen van governance.

Rian van de Schoot is werkzaam als expert op het gebied van Lokaal organiseren. Zij adviseert gemeenten, zorgorganisaties en regio’s bij de vraagstukken rondom transitie en transformatie.

Kiwa Carity - Regisseur van een toekomstbestendige organisatie

logo KiwaKiwa Carity heeft een lange historie in het vertalen van data uit het veld naar goede stuurinformatie en het uitvoeren van analyses op markt, kwaliteits, bedrijfsvoerings en arbeidsmarktgegevens. In de parallelsessie toont Kiwa Carity u een foto van de huidige zorgvraag en gaat samen met PFZW met u de dialoog aan aan welke knoppen u moet kunnen draaien om de juiste zorg te kunnen blijven bieden en welke personeelssamenstelling u hiervoor nodig heeft.

Marcel Haverkamp is adviseur bij Kiwa Carity. Aandachtspunten in zijn advieswerk zijn met name strategische personeelsplanning en arbeidsmarktbeleid.

BMC - Transformeren kun je leren

BMC AdviesHet speelveld is door de transities ingrijpend gewijzigd. Gemeenten nemen een prominente rol in binnen het sociaal domein, burgerinitiatieven staan op en roeren zich, zorgverzekeraars contracteren de wijkverpleging nu en zorgkantoren bereiden zich voor op een klantgerichte uitvoering van de Wet langdurige zorg. En wat betekent dit voor u? Gaat u op de ingeslagen weg verder of speelt u uw rol in de transformatie met verve? Ziet u ook dat de transformatie scharniert op het maken van goede afspraken met de financiers?

In deze workshop bespreken, Gert Cazemier, Partner bij BMC Advies en Patricia Can, partner bij BMC Advies, het veranderende krachtenveld en vertellen zij u hoe u uw organisatie kunt "verkopen".

Quint Wellington Redwood - Is Best Value Procurement geschikt voor uw ICT-aanbestedingen?

quintBest Value Procurement (BVP) wordt steeds vaker gezien als innovatieve selectiemethode voor ICT-opdrachten, zowel voor commerciële organisaties als publieke (zorg) organisaties. Het uitgangspunt bij BVP is het realiseren van een WIN-WIN situatie voor klant en leverancier en het reduceren van kosten en risico’s. Een selectiemethode waarbij toegevoegde waarde doorslaggevend is in plaats van de laagste prijs. Dit alles passend bij de doelstellingen van de organisatie! Maar invoering van BVP gaat niet zonder slag of stoot. Wat zijn de valkuilen? Past het wel bij uw organisatie?

Tijdens deze workshop, verzorgd door John Kuin (Informatiemanager Accare) en Michel Prigge (BVP-expert Quint Wellington Redwood), leert u BVP kennen aan de hand van een actuele klantencase binnen de Jeugdzorg en kunt u nagaan of BVP geschikt is voor uw organisatie.

Rotterdam CS - ‘Hoe Laurens zijn planners verloor’

Over transitie; geldbesparing en tevreden medewerkers.

rotterdam-community-solutionsIn deze sessie vertelt Rotterdam Community Solutions hoe tevreden medewerkers uw veranderende organisaties kunnen versterken. Hoe gaat u om met veranderingen en hoe zorgt u ervoor dat alle partijen er beter van worden? Aan de hand van een case van zorgorganisatie Laurens identificeren we de problematiek waar thuiszorgmedewerkers tegenaan lopen. Hoe bespaart u flink op de kosten en zorgt u ervoor dat je medewerkers tevreden blijven en zelfs meer plezier in hun werk krijgen door frustraties weg te nemen. En hoe gaat u om met transities in- en extern en zorgt u ervoor dat uw orgabnisatie effectief en efficient in control blijft?

De spreker voor deze sessie is Aad Nales, oprichter Rotterdam Community Solutions

P5COM, Inspiring Performance  ̶  Transformeren is nog lang geen implementatie

P5-logoDe implementatie van pragmatische oplossingen op het gebied van operational en service excellence in een veranderende omgeving is de kern van de expertise van P5COM. Voor P5COM is een opdracht pas echt geslaagd als de, met de klant gezamenlijk ontwikkelde, oplossingen aantoonbaar zijn geïmplementeerd en verankerd. In de parallelsessie zal op een interactieve wijze, aan de hand van een pragmatisch aangepast wijkzorgmodel, een aantal dilemma’s op het vlak van zelforganisatie en de Eigen Kracht-benadering met u worden doorgenomen. Hierbij zal de spreker niet schuwen voor een scherpe discussie.

Harry Corstens is senior project manager bij P5COM, waar hij de expertisevelden leiderschap, zelforganisatie en operational en service excellence in zijn portefeuille heeft. Hij begeleidt grootschalige verander- en implementatietrajecten in zorgorganisaties.

Sprekers

 • Jantine Kriens

  Voorzitter Directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten; sinds de invoering van de transitie een van de hoofdrolspelers in zorg-Nederland.

 • Greet Prins

  Voorzitter raad van bestuur Philadelphia Zorg, landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ging vooruitlopend op de transitie in de langdurige zorg op expeditie: bedrijfsprocessen verbeteren, 900 FTE ontslaan, cultuurtransitie optuigen…. De mouwen blijven opgestroopt!

 • Eelco Damen

  Voorzitter raad van bestuur Cordaan. Zijn organisatie blijft thuiszorgdiensten aanbieden, maar deed een meerderheidsbelang in dit bedrijfsonderdeel over aan Incluzio.

 • Marc Hendriks

  Lid rvb STMG. Zijn organisatie is opgesplitst; Assist nam een deel van de thuiszorgactiviteiten en de volledige huishoudelijke hulp over, de rest ging naar STMR.

 • Karel Verweij

  Interimbestuurder Thebe. Eind vorig jaar ging Thebe Huishoudelijk Zorg failliet; door de bezuinigingen op huishoudelijke hulp van de gemeenten bleek voortzetting onmogelijk.

 • Marc Veldhoven

  Voorzitter raad van bestuur ZuidZorg. Zijn organisatie wilde een groot deel van de cliënten van Pantein-Vivent overnemen, maar gemeenten kozen commerciële aanbieders.

 • Margriet Jongerius

  Margriet Jongerius is op 8 mei in Utrecht benoemd tot wethouder Welzijn, Zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wijkgericht werken en participatie, Cultuur en de wijk Noordwest.

 • Marcel Ballas

  De Nederlander Marcel Ballas is directeur van de Duitse zorgorganisatie Lambertus, waardoor hij zowel het Duitse als het Nederlandse systeem goed kent.

 • Leo Jongen

  Jongen is wethouder in de gemeente Kerkrade met in zijn portefeuille de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenbeleid, volksgezondheid en maatschappelijke zorg

Gerelateerd