Topclass procesinnovatie & zorg

  • 26 november 2015
  • HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, Vlissingen
  • 16:00 - 21:30
  • 295,- euro

     

Hoe structureren zorgorganisaties hun processen zo dat ze goede zorg kunnen blijven leveren? Tijdens de Topclass Procesinnovatie & Zorg ontmoeten theorie, praktijk, wetenschap en alledaagse werkelijkheid elkaar in Vlissingen.

Beschrijving

HZ University of Applied Sciences, Zeelandcare en Skipr presenteren:

Continue verandering: dat is anno 2015 zo ongeveer de enige constante in de gezondheidszorg. Pas als burgers zelf hun zorg niet kunnen regelen, komt ondersteuning via de gemeente of professionele zorg in beeld. De zorgverlening verandert, evenals de houding van professionals. En de wijze waarop we zorg organiseren en diensten leveren. Hoe structureren zorgorganisaties hun processen zo dat ze goede zorg kunnen blijven leveren? Tijdens de Topclass Procesinnovatie & Zorg ontmoeten theorie, praktijk, wetenschap en alledaagse werkelijkheid  elkaar in Vlissingen.

Programma

15.30: Inloop
16.00: Aanvang en welkom
16.15: Introductie procesinnovatie: Daniël Mogendorff, BeBright
De buitenwereld verandert continu en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Daniël Mogendorff bespreekt  trends en ontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen en hun impact op de gezondheidszorg. Daarbij kijkt hij over de schuttingen tussen sectoren en haalt hij voorbeelden van procesinnovaties en veranderingen uit andere branches aan, bijvoorbeeld uit de financiële wereld. 

16.45: Zeeuwse procesinnovatie pitch 1
Yolanda de Jong, bestuurder Warmande: Mensgericht werken vanuit Planetree

16.55: Diner
17.45: Zeeuwse procesinnovatie pitch 2 
Guus Bannenberg, bestuurder Tragel Zorg: Inspiratietransformatie 

17.55: Praktijk Baanbrekende Innovatie: Philipp Jan Flach, directie MC Slotervaart

Zondagskind Philipp Jan Flach laat zich inspireren door zeer uiteenlopende denkers en doeners. Van leermeester Michael Porter aan Harvard University leerde hij de waarde van competitie: “Porter gaat voor de kracht van de patiënt.” Die waarde voor de patiënt moet je over de hele cyclus van zorg meten. 

18.25: Zeeuwse procesinnovatie pitch 3 
Zeeland Investments Beheer BV: Crowdfunding (onder voorbehoud)

18:35-19.05: Wetenschaphoe krijgen we zorgprofessionals naar een ambidexter niveau?
Prof. dr. Olaf Timmermans, Lector Healthy Region HZ University of Applied Sciences enProfessor Innovatie in de Gezondheidszorg, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Antwerpen. 

Olaf Timmermans is verpleegkundige en doctor in de medische wetenschappen. Zijn wetenschappelijke expertise is innovatie in de gezondheidszorg. Zijn observatie is dat de manifeste problemen rondom innovatie in de gezondheidszorg niet zozeer het ontstaan van nieuwe ideeën, producten of services, noch het opkomen van nieuwe organisatieverbanden zijn. De grote problemen positioneren vooral in het opnemen van vernieuwingen door professionals in zorginstellingen en het afscheid nemen van routines en oud gedrag. “Alleen op vakantie stellen mensen zich open voor nieuwe ideeën en ervaringen, in het werk moet het allemaal bij het oude blijven…” In de topclass zal Timmermans ingaan op welke factoren innovatie in de gezondheidszorg beïnvloeden en hoe zorgprofessionals te krijgen naar een ambidexter niveau, waarbij zij naast productieve taken ook innovatieve taken uitvoeren om  up-to-date zorg te realiseren.

19.05-19.25: Pauze
19.25-19.55: Thematafelronde 1: in gesprek met de sprekers in kleine groepjes
19.55-20.45: Thematafelronde 2: in gesprek met de sprekers in kleine groepjes 
20.45-21.00: Afsluiting
21.00-21.30: Borrel
21.30: Einde 

Kosten

Deelname aan de Topclass Procesinnovatie & Zorg kost 295,- euro exclusief btw.
Als u zich meteen ook inschrijft voor de Topclass Zorg & Technologie (maart 2016) krijgt u korting.
Voor de twee bijeenkomsten samen betaalt u geen 590,- euro maar slechts 500,- euro exclusief btw.

Sprekers 

Philipp Jan Flach maakt deel uit van de directie van MC Slotervaart in Amsterdam en van de MC Groep. Van begin 2012 tot 2014 was Flach directeur van DeSeizoenen, organisatie voor gehandicaptenzorg op antroposofische leest. In 2009 is hij in dienst getreden van de MC groep van Loek Winter als hoofd kliniek van de voormalige IJsselmeerziekenhuizen.

Prof. dr. Olaf Timmermans is lector HZ University of Applied Sciences en Professor Innovatie in de Gezondheidszorg, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Antwerpen.

Daniël Mogendorff ‘Minder woorden, meer beelden.’ Die omschrijving typeert de werkwijze van Daniël Mogendorff, extra lange termijn denker bij BeBright sinds 2012. Hij introduceerde een nieuwe manier om innovatie vorm te geven: met potlood.

Daniël deed een master General Management op Nyenrode en een bachelor Technische Bedrijfskunde op de Fontys Hogescholen. Hij is op zijn best als bedrijfskundige vraagstukken samenkomen met zijn visualisatietalent. Hij is ervan overtuigd dat beelden constructief bijdragen aan het verbreden van perspectieven, het verkennen van alternatieve invalshoeken en het voeden van discussies.

Daniël Mogendorff begon zijn carrière in de bankwereld. Voor Rabobank deed hij marketing en business analyses, onder meer als input voor trendonderzoek en scenarioplanning. In de front office van ING Bank adviseerde hij directies in het midden- en kleinbedrijf over betalingsverkeer oplossingen en cash management.

Vervolgens ontwikkelde hij zijn consultancy skills bij Nolan, Norton & Co in strategie en business development projecten, zowel in de financiële sector als daarbuiten. Tevens werkte hij daar aan de strategie propositie van zijn werkgever en aan de commerciële propositie van het team verantwoordelijk voor de bancaire sector.

Voor zijn overstap naar BeBright was Daniël eerste aanspreekpunt voor de klanten vanuit zijn rol als bid en delivery manager voor Equens, een Europese leider in betaaloplossingen.

Op de website van BeBright lezen we: “Zijn vrienden en familie houden hem ‘bright’ en scherp. Zoals ook voor klanten, zet hij zich voor hen 110% in, bij het spelen met Lego, bij het tekenen van hun karikaturen en bij het bereiden van een goed diner. Onze klanten waarderen dat werken met Daniël betekent: minder woorden, meer beelden.”

Pitches

Warmande:

Innovatie binnen het zorgproces door mensgericht te werken vanuit Planetree

Bij Warmande werken we volgens het zorgconcept ‘Planetree’, dit vormt de basis voor onze mensgerichte zorg. Planetree richt zich niet alleen op de omgang met cliënten, maar ook op de onderlinge omgang tussen medewerkers. Vanuit Planetree is iedereen zorgmedewerker. Of je nu “aan het bed staat” of secretaresse bent. Waar mensen wonen, werken en zorg ontvangen in eenzelfde regio is het soms geweldig ingewikkeld om elkaar feedback te geven en te ontvangen. Planetree biedt hiervoor een professioneel platform.

Yolanda de Jong, bestuurder Warmande
Yolanda de Jong is sinds 4 jaar bestuurder van Warmande, ouderen- en thuiszorgorganisatie in West Zeeuws-Vlaanderen. Voorzitter van ’t Verband, platform voor zorg- en welzijnsorganisaties in Zeeuws-Vlaanderen. Lid van de stuurgroep GoedLeven, regioplan in het geheel van landelijke proeftuinen t.b.v. omgaan met vergrijzing, ontgroening en krimp.

---

Tragel Zorg:

Inspiratietransformatie: snelle professionalisering, innovatie en organisatieverandering door sturen op inspiratie
Tragel Zorg wil in korte tijd een traject van professionalisering, innovatie en organisatieverandering doormaken door te sturen op inspiratie. Door verdwijnen van managementlagen is een platte organisatie ontstaan die ruimte biedt voor initiatief en inspiratie van medewerkers. Rondetafelgesprekken en inspiratiesessies worden benut om snel zicht te krijgen op ideeën en mogelijkheden voor professionalisering en innovatie. In korte tijd is de organisatie onderverdeeld in zelfstandige teams die contactpersonen aanwijzen voor de thema's van professionalisering en innovatie. De contactpersonen schakelen intensief met taskforces en managers die verantwoordelijk zijn voor opleiding en beleidsontwikkeling. Inspiratietransformatie noemt Tragel Zorg dit traject van snelle organisatieverandering.

Guus Bannenberg, bestuurder Tragel Zorg
Guus Bannenberg is arts en bestuurskundige en ruim 25 jaar actief in bestuursfuncties en toezichthoudende functies in de preventieve gezondheidszorg, ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg, ouderenzorg en sinds kort ook de gehandicaptenzorg. Onder andere is hij initiatiefnemer en voorzitter van Corona Wonen en heeft hij overheden in Singapore en Canada geadviseerd in vraagstukken betreffende vergrijzing en ouderenzorg. Sinds mei dit jaar is bij bestuurder van Tragel Zorg, de organisatie voor gehandicaptenzorg in Zeeuws Vlaanderen.

Topclass procesinnovatie & zorg

Datum
26 nov 2015
Tijd
16:00 - 21:30
Locatie
HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, Vlissingen
Kosten

295,- euro

 

themecircle

Gerelateerd