Topclass Technologische innovaties in de Zorg

  • 24 maart 2016
  • DOK41, Edisonweg 41B, 4382 NV Vlissingen
  • 15:30 - 21:30
  • 295,- euro

Welke kansen biedt technologische innovatie? Aan welke nieuwe technologieën bestaat behoefte in de zorgpraktijk? En hoe zorgen we ervoor dat de technologie voldoet aan de gebruikseisen en effectief functioneert?

Beschrijving

HZ University of Applied Sciences, Zeelandcare en Skipr presenteren:

Transities in de zorg vereisen innovatie, waarvoor technologiebedrijven in de rij staan. “Enerzijds is er behoefte aan zorgmodellen en aanpakken die het mogelijk maken om mensen met ernstige problemen in de eigen thuissituatie te ondersteunen, en anderzijds moeten we voor de groep mensen die wel intramuraal verblijven een leefbare omgeving creëren die niet alleen gericht is op zorghandelingen. Technologie kan hierbij een grote rol spelen.” – aldus prof. dr. Luc de Witte, directeur van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) in NRC Handelsblad. 

In hoog tempo vinden grote veranderingen plaats in de zorg. Ouderen en mensen met beperkingen raken meer aangewezen op hun eigen omgeving en ondersteuning vanuit die omgeving. Verpleeg- en verzorgingshuizen transformeren naar woonvormen waar enkel nog mensen wonen met relatief ernstige problemen. Het ziekenhuis verandert naar een plek waar de patiënt maar kort verblijft; “in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan” wordt steeds meer het uitgangspunt. Huisartsen spelen hierin een coördinerende functie en vervullen de rol van vertrouwenspersoon met een deskundig oordeel over welke zorg op welk moment waar nodig is. Patiënten zijn vaak goed geïnformeerd en mondiger.

Daan Dohmen, Luc de Witte en Nicky Hekster bespreken de spannende rol van technologische innovaties. Vier Zeeuwse initiatieven pitchen hun innovaties. En u gaat in twee rondes in gesprek met de inleiders.

Programma

15.30: Inloop
16.00: Welkom en opening door Adri de Buck, voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences en introductie door dagvoorzitter Ruud Koolen, hoofdredacteur van Skipr
16.15: De toekomst is al lang begonnen, Daan Dohmen, CEO FocusCura Zorginnovatie
Waar staan we met de technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg? Hebben we wel invloed op de toekomst van onze zorg? En zo ja, welke dan? Hoe kunnen we daar vandaag mee aan de slag gaan? Daan Dohmen bespreekt de inzet van de nieuwste technieken, de implementatie en de effecten.

16.45: Zeeuwse pitch 1: Bestuur de omgeving met stem en gebaren
In Dok41 in Vlissingen is een ruimte ingericht als werkplaats van de Zeeuwse Huiskamer. In deze ‘werkplaats’ werken studenten van HZ University of Applied Sciences samen met  Amels en andere Zeeuwse partners aan een testruimte voor voice and gesture control. Doel: mensen met fysieke en/of mentale beperkingen kunnen de omgeving besturen met stem en gebaren. Daarvoor is zowel interesse vanuit de zorg als vanuit de (luxe) jachtbouw. Binnen de Zeeuwse huiskamer komen beide sectoren samen en nodigen zij anderen uit om mee te denken en te experimenteren. 

16.55: Diner

17.45: Zeeuwse pitch 2: Bescherming dwalende mensen
Colijn BV biedt zorginstellingen de mogelijkheid om bewoners met een verminderde cognitieve capaciteit (Alzheimer) te beschermen. Met het HiCare dwaaldetectiesysteem wordt een vooraf gedefinieerd gebied gemonitord en beheerd. Dat kan een afdeling, een gedeelte van een gebouw of zelfs daarbuiten zijn. Het systeem detecteert  en registreert alle dwaalacties in de centrale software. Alleen bevoegde personen kunnen de beveiligde, geregistreerde gegevens raadplegen.

17:55: Zeeuwse pitch 3: Icarus
Surprise element: huisarts Raymond Mookhram uit Vlissingen licht een tipje van de sluier op over de m-health innovatie Icarus.

18.05: De rol van kennisinstellingen bij technologische innovatie
Luc de Witte, lector Technologie Zuyd Hogeschool en hoogleraar Technologie in de Zorg in Maastricht. Hij bespreekt de rol van kennisinstellingen, wetenschappelijke kennis over en onderwijskundige vertaling van technologische innovaties in de zorg.

18.35: Zeeuwse pitch 4: Schoonmaakrobot tilt stoelen op en zet ze weer terug
Honderden vierkante meters vloer met her en der stoelen. Het atrium in het Vlissingse verpleeghuis Ter Reede schoonmaken is forse klus. WVO Zorg zoekt al een tijd naar een automatisch, simpel te programmeren en betaalbaar systeem. Maar dat is er niet. Studenten van HZ University of Applied Sciences hebben hun tanden gezet in deze praktijkopdracht: ontwikkel een robot die niet alleen zuigt, maar ook stoelen optilt, eronder zuigt en de stoelen weer terugzet. Uit de pitch blijkt hoe ver ze zijn gevorderd.

18.45: Met Decision Support wordt de zorg alleen maar beter
Nicky Hekster, IBM Benelux Technical Leader Healthcare & Lifesciences. In de zorg werken we steeds meer met Decision Support vanuit de technologie. Neem bijvoorbeeld Watson van IBM. Wat gaat dit betekenen voor de specifieke kennis van de individuele zorgverlener? Nicky Hekster gaat in zijn verhaal de diepte in rondom Decision Support. Wat gaat dit betekenen voor de specifieke kennis van de individuele zorgverlener? 

19.15: Pauze
19.35: Tafelronde 1
20.15: Tafelronde 2
20.55: Afsluiting
21.00: Borrel
21:30: Einde

Kosten

Deelname aan de Topclass Technologische Innovatie kost 295,- euro exclusief btw.

Sprekers

Dr. Daan Dohmen heeft technische bedrijfskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Twente waar hij cum laude is gepromoveerd op ‘De E van E-health’. Hij is CEO van FocusCura Zorginnovatie  en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Bij Skipr heeft hij een reeks blogs over technologische innovatie gepubliceerd

Prof. dr. Luc de Witte is directeur van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT), lector Technologie in de Zorg verbonden aan Zuyd Hogeschool en hoogleraar Technologie in de Zorg aan de Universiteit Maastricht. Hij spreekt over de rol van kennisinstellingen.

Dr. Nicky Hekster is IBM Benelux Technical Leader Healthcare & Lifesciences, IBM Watson Ambassador & Adept en spil in het programma Health, Food & Nutrition. Tijdens de E-Health Convention van Emerce en Skipr vertelde hij het hoogst gewaardeerde verhaal.

Topclass Technologische innovaties in de Zorg

Datum
24 mrt 2016
Tijd
15:30 - 21:30
Locatie
DOK41, Edisonweg 41B, 4382 NV Vlissingen
Kosten

295,- euro

themecircle

Gerelateerd