Event
10 en 11 maart 2021, Online

Samenwerken in zorgnetwerken

De succesfactoren voor duurzame netwerkvorming