Het Grote Zorgdebat 2017: Zorg voor de toekomst

Zorgdebat header 2

Op 20 februari 2017 vond Het Grote Zorgdebat plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

 

Het debat werd georganiseerd door 25 branche- en belangenorganisaties uit de zorg.

 

Skipr was mediapartner en deed voorafgaand, tijdens en na afloop verslag van alles wat er rond het debat plaatsvond.

 

Alle content die Skipr rond het debat heeft gepubliceerd, vindt u hier. 

 

 

 Live

Kijk hier Het Grote Zorgdebat en de nabeschouwing terug. 

 

 

 

 ---

 

'Weg met de zorgmanagers'

Politieke partijen willen meer investeren in de arbeidsmarkt in de zorgsector. Zo moeten er meer banen bij komen, moeten bij- en nascholing mogelijk zijn en moet er meer zorg op afstand komen. Karen Gerbrands, kandidaat-Kamerlid voor de PVV, pleit zelfs voor het afschaffen van zorgmanagers.

Lees hier verder>>>

 

Blogs

Liane de Haan, ANBO: Meer nog dan geld is lef nodig in de ouderenzorg

Manon van Splunter, NVM-mondhygiënisten: 5 voor 12 voor de mondzorg

Marcel Daniëls, FMS: Bij elkaar over de schutting kijken

Manon Vanderkaa, KBO-PCOB: Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen

Dianda Veldman, Patiëntenfederatie Nederland: Hoe lang moet de patiënt nog centraal staan voor hij echt centraal staat?

Christiaan Keijzer, LAD: Dwing specialisten niet om in dienst te treden

Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid PvdA: Naar een nationaal akkoord voor sociale zorginnovatie

---

Video's


'Maak serieus werk van preventie'

Nederland moet serieus werk maken van preventieprogramma’s, veel meer dan het nu doet. Dat stelt Guusje ter Horst, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

 


'Groei van 3,5 procent is noodzakelijk voor ziekenhuizen'

Ziekenhuizen hebben bijgedragen aan het oplossen van de financiële crisis door de geraamde groei van de zorguitgaven op 1 procent te helpen houden. Maar voor de toekomst is een groei van 3,5 procent noodzakelijk, stelt Margo van der Starre, directeur van de NVZ Vereniging van ziekenhuizen (NVZ).

 


 VGN-directeur: nieuw kabinet moet eind maken aan inkoopcircus

Mensen met een beperking hebben nu óf een persoonsgebonden budget óf zorg in natura. "Onze ambitie is om over vier jaar te zorgen dat je het beste van die twee werelden hebt", zegt Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. "De zeggenschap en het maatwerk van een pgb en de zekerheid, kwaliteit en professionaliteit van zorg in natura."

 


'Stel maximum aan eigen bijdragen zorgkosten ouderen'

De stapeling van zorgkosten heeft tot gevolg dat ouderen met een laag inkomen zorg gaan mijden. Om die reden pleit Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, voor een begrenzing aan de stapeling aan eigen bijdragen voor allerlei vormen van zorg.

 


 

'Zorg vraagt om meer en andere handen'

De zorgbehoefte van cliënten in de ouderenzorg neemt toe en de manier waarop zorg wordt verleend, verandert. Om de verschillende zorgbehoeften van individuele cliënten te kunnen vervullen, moeten medewerkers in de zorg worden opgeleid en bijgeschoold. Dit zegt Guus van Montfort, voorzitter van brancheorganisatie ActiZ.

 


'Nederland moet meer tandartsen opleiden'

Om de gevolgen van de vergrijzing onder tandartsen op te vangen, roept Wolter Brands, voorzitter van brancheorganisatie KNMT, op tot het opleiden van meer tandartsen. De oplossing ligt wat hem betreft niet in het naar Nederland halen van buitenlandse tandartsen.

 
ZN-voorman: 'Houd zorg als geheel betaalbaar'

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), mist in het politieke debat het gesprek over het betaalbaar houden van de zorg als geheel. Volgens hem gaat het gesprek heel veel over de verdeling van zorgkosten, maar is de grootste uitdaging juist hoe het op macroniveau betaalbaar kan blijven.

 


'Rookvrije samenleving moet in nieuw regeerakkoord'

"Tabak wordt op meer plekken verkocht dan brood, alsof het een normaal product zou zijn. De overheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het de-normaliseren van roken." Dat zegt Mirjam de Kleijn van de beweging Rookvrije Generatie. Zij roept een nieuw kabinet op dit prominent op te nemen in het regeerakkoord.


 

'Haal gesprek met apotheker uit eigen risico'

In de aanloop naar de verkiezingen is het eigen risico breed ter discussie komen te staan. Ook Gerben Klein Nulent, voorzitter van apothekersvereniging KNMP vindt dat de politiek daar "fundamenteel" over moet nadenken.

 
 

'Politiek moet geboortezorg ruimte geven'

De politiek moet verloskundigen de ruimte geven om de integrale geboortezorg te laten uitkristalliseren en om te kijken wat het de zwangere oplevert. Dit zegt KNOV-voorzitter Mieke Beentjes in een interview in de aanloop naar het Grote Zorgdebat op 20 februari.

 
 

'Kabinet moet werk maken van preventieakkoord'

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, roept het toekomstige kabinet op om het initiatief te nemen tot een nationaal preventieakkoord met betrokken partijen. De inspanningen in het akkoord moeten erop gericht zijn om de gezondheidsverschillen tussen Nederlanders te verkleinen.

 

'Ambities voor ggz vragen om brede samenwerking'

Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, wil toe naar een toegankelijke, betaalbare geestelijke gezondheidszorg, die dicht bij de mensen wordt geleverd. In de aanloop naar de verkiezingen doet zij een oproep aan de politiek om te helpen de struikelblokken weg te nemen.

 
 

KWF wil geen prijs op een mensenleven zetten

KWF Kankerbestrijding wil het hebben over hoe de kosten van geneesmiddelen omlaag kunnen in plaats van een prijs op een mensenleven te zetten. Dit zegt Eveline Scheres, projectleider dure geneesmiddelen.

 
 

'Geef mondhygiënist meer bevoegdheden'

Mondhygiënisten moeten meer bevoegdheden krijgen in de behandeling van patiënten om de doelmatigheid en efficiëntie in de mondzorg te verbeteren. Daarom roept Manon van Splunter, voorzitter van NVM-mondhygiënisten, de Tweede Kamer op om de verruiming van bevoegdheden toe te staan.

 
 

'Volgend kabinet moet zorghervormingen repareren'

Het volgende kabinet moet regelen dat zorg voor mensen met een beperking wordt gezien als een voorwaarde om mee te doen aan de samenleving. Dit was de bedoeling van de decentralisaties, maar in werkelijkheid leiden alle hervormingen ertoe dat mensen juist minder meedoen.

 
 

V&VN-directeur: nieuw kabinet moet tekort verpleegkundigen aanpakken

"De zorg drijft op de kurk van de verpleging", zegt Sonja Kersten, directeur van branchevereniging V&VN. Een nieuw kabinet moet dan ook prioriteit geven aan het opvangen en wegwerken van tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden.