Diagnosebehandelingcombinatie (DBC)

Diagnose Behandeling Combinatie.