Skipr Daily daily 14 augustus 2020
Artikelen uit de daily

Zorgcommissaris heeft onvoldoende zicht op calamiteiten

Interne toezichthouders in de zorg hebben naar eigen oordeel te weinig zicht op mogelijke calamiteiten. Met name inzicht in risico’s op het gebied van ICT en continuïteit van zorg wordt node gemist. Ook een aantal formele aspecten van het toezichthouderschap, zoals verslaglegging, agendabeheer en de werkgeversrol, komen volgens commissarissen en leden van raden van toezicht onvoldoende uit de verf.

Lees verder
Gezamenlijke cliëntenraad Santiz heft zichzelf op St. Antonius stelt mondkapjes verplicht Reinier Haga neemt Robot Biopteur in gebruik Zorg voor de zorgverlener Zorglandgoed in Rumpt verkocht Ouderenzorg ontvangt KLM-personeel met open armen EU sluit opnieuw deal met vaccinfabrikant Zorghotel houdt verpleeghuizen Achterhoek open bij corona De Jonge: GGD had mij eerder en duidelijker kunnen waarschuwen Amsterdamse ggz pakt wachtlijsten aan Parijs 'rode' zone door coronavirusinfecties
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 1

  1. René van Slooten

    Is het niet veeleer zo dat het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheid en Jeugd al de hele coronacrisis een machteloze indruk maken en zichzelf buiten spel hebben gezet? Het is er een komen en gaan van bewindslieden en topambtenaren, maar de vraag is wie het schip stuurt en de koers uitzet? Dat het ministerie en de IGJ de verontrusting bij de GGD in juli niet hebben opgepikt, past in dit beeld. Evenals het feit dat (te) veel macht en invloed is toegeschoven naar een OMT dat bestaat uit wetenschappers zonder bestuurlijke ervaring.
    De oorzaak van deze problemen zit bij de Algemene Bestuursdienst, die is gebaseerd op het idee dat topambtenaren ‘managers’ zijn die geen inhoudelijk kennis hoeven te hebben van het beleid waarvoor ze verantwoordelijk zijn. In rustige tijden kan dat misschien, maar tijdens een crisis is het een bestuurlijke en politieke ramp; precies wat er de afgelopen maanden aan de hand is.
    Als deze coronacrisis het einde betekent van de Algemene Bestuursdienst, zal dat alsnog een zegen voor het land zijn.