Skipr Daily daily 3 december 2020
Artikelen uit de daily

‘Wmo is nu té toegankelijk en daardoor niet toekomstbestendig’

De huidige regeling voor maatschappelijke ondersteuning is niet bestand tegen het groeiende aantal ouderen dat hulp nodig heeft. Er moet dus weer een inkomenstoets komen en er moet geld worden overgeheveld vanuit de basiszorg en de langdurige zorg. Het zijn een aantal punten uit een advies van het Expertiseteam 'Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo t.a.v. oudere inwoners met een zorgvraag' aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Lees verder
Calamiteitenonderzoek: een uitdaging RIVM praat met huisartsen over vaccinbevoorrading Blokhuis: vertraging in borstkankeronderzoek 'onontkoombaar' Genoeg griepvaccins om 60- ers in te enten UMCG doet mee aan groot internationaal onderzoek naar Covid-19 Rick Brink stopt als ‘minister van Gehandicaptenzaken’ Uitwisseling zorgdata Duitsland en Nederland Gezamenlijke besluitvorming: de stand van zaken Initiatiefgroep vraagt om structurele financiering voor preventie Topwaarderingen 2020 op ZorgkaartNederland bekend Gedeelde, herstelgerichte visie moet zorg voor EPA-doelgroep verbeteren Van Ark: innovaties in de zorg niet copy-pasten 'Bel niet je huisarts voor vrijstelling mondkapje' 'Mensen met beperking onvoldoende betrokken bij wetgeving' Bedreigde Zeeuwse jeugdzorgorganisatie vraagt minister om hulp NVVP: Duizenden mensen missen diagnose door corona GGD mikt op grote vaccinatiecampagne in de zomer Helft bevolking durft niet te helpen door gebrek aan EHBO-kennis Intensive cares gaan op grote schaal informatie uitwisselen
 • Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. J. Konings

  Bij de decentralisatie onder Martin van Rijn was mevrouw Kriens De eerste om zoveel mogelijk macht bij de gemeentes neer te leggen. ‘Geef ons die taken maar!’. Met als gevolg grote verschillen per gemeente in het toekenningsbeleid. Met de invoering van het abonnementstarief zijn de WMO kosten veel hoger geworden, en VNG vangt daarbij bot bij VWS om mee te gaan in financiering. Hun advies: start een proefproces door het probleem bij de belanghebbenden neer te leggen met een inkomensafhankelijke bijdrage, dan moet die maar gaan piepen en naar de rechter stappen. De vraag is in welke mate belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in deze commissie (Iederin?) en of het advies wel onafhankelijk is.

 2. Arne van Oranje

  Sowieso moet er een inkomenstoets, ik noem het liever financiële draagkracht, komen voor alle zorg die betaald wordt uit de algemene middelen, ook voor zorg uit de zorgverzekeringswet (zvw). Want ons solidair zorgsysteem kan alleen in stand blijven als de brede en breedste financiële schouders de grootste last dragen door een eigen bijdrage naar financiële draagkracht te betalen.
  Ook het eigen risico moet opgesteld worden aan de hand van de financiële draagkracht van de zorgverzekerde.
  .
  In de tijd van het ziekenfonds betaalden mensen met een hoog inkomen een premie die minstens 2x zo hoog was als nu. In de nieuwe zvw zijn mensen met een hoog inkomen al jaren financieel spekkopers omdat we nu allemaal dezelfde premie betalen. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage is nog steeds in het voordeel van de grootverdieners.
  .
  Ik wil niet terug naar het ziekenfonds stelsel maar wel de kosten beter verdelen naar financiële draagkracht.