Partner
nieuws

eHealth = Empowered Health

eHealth = Empowered Health

De betekenis van eHealth verandert fundamenteel: eHealth wordt Empowered Health! Om kwalitatief hoogwaardige zorg nu en in de toekomst te behouden is een fundamentele transformatie nodig.

Digitale revolutie

De digitale revolutie waar we ons middenin bevinden, kan helpen die nieuwe structuren vorm te geven. Deze revolutie slecht in een rap tempo de muren tussen de zorginstelling en de wereld eromheen en biedt ongekende mogelijkheden als bindmiddel tussen mensen. Ze herschikt de posities van partijen in het zorgproces. De fundamentele verandering voor de zorg ligt in de nieuwe positie die zorgvrager en zorgverlener innemen in de digitale wereld. Een wereld waarin de patiënt stuurt op klantwaarde en veel meer regie wil over zijn eigen zorgproces. Capgemini Consulting vertaalt eHealth niet voor niets als “Empowered Health”! Lees hier hoe wij de nieuwe rol van de patiënt vertalen naar de betekenis hiervan voor eHealth als Empowered Health.

De digitale revolutie zorgt daarmee ook voor een omwenteling in het debat over eHealth. In plaats van koepels van zorginstellingen die onderling een landelijk EPD willen maken voor patiënten, gaan de zorgconsumenten zelf aan de slag met hun zorgverleners om samen de zorg daadwerkelijk te veranderen. Hoe? Er zijn verschillende aangrijpingspunten.

Snel meters maken met sociale media

Met de huidige ontwikkelingen binnen de digitale wereld liggen veel eHealth toepassingen al bijna voor het oprapen. Op basis van de sociale media, zoals Hyves, Facebook en LinkedIn, zijn al tal van fora ontstaan waarin patiënten (en zorgverleners) elkaar informeren over ziekteverloop, onderzoek en behandelmethoden. Ook wordt er in deze media al veel gezegd en geschreven over de kwaliteit van zorg, zoals die in ieder geval door de patiënt wordt ervaren. Specifieke websites, zoals ZorgkaartNederland, maken gebruik van de ervaringen van patiënten om tot een beoordeling van zorginstellingen en zorgverleners te komen. Lees hier over de mogelijkheden van sociale media voor de zorg.

Persoonlijke informatie is van de patiënt

Een profiel, zoals je dat nu al aanmaakt voor de sociale media, kan worden aangevuld met voor de zorg relevante gegevens. Hierdoor ontstaat een persoonlijk gezondheidsdossier. Doordat de patiënt de betrokken zorgverleners onderdeel uit laat maken van het eigen persoonlijke zorgnetwerk, kunnen zij deze informatie inzien en aanvullen. Dit is bijvoorbeeld één van de gedachtes achter mijnzorgnet.nl. Dit initiatief is ontstaan vanuit de ontwikkelingen rondom participatieve zorg voor parkinson patiënten en bij IVF behandelingen. Om de verschillende zorgverleners makkelijk aan te kunnen laten sluiten is het wel nodig dat een soort gemeenschappelijk taal ontstaat waarmee de zorginformatie goed gerubriceerd, geordend en geïnterpreteerd kan worden. Lees hier meer over het persoonlijk gezondheidsdossier.

Cloudstrategie voor flexibiliteit

Een heel andere manier van kijken naar samenwerking in de zorg is om gebruik te maken van toepassingen in de cloud. De cloud biedt virtueel onbeperkte opslagmogelijkheden en rekenkracht die u naar believen in kunt zetten op het moment dat het nodig is. Wanneer er rondom een patiënt een netwerk van zorgverleners moet worden gevormd, is één van de struikelblokken vaak dat elk van de participanten een eigen elektronisch patiëntendossier bijhoudt en op basis hiervan een eigen planning- en registratiesysteem heeft voor de te leveren zorg. In zo’n geval kan het zinvol zijn om de relevante gegevens voor de samenwerking tijdelijk in de cloud met elkaar te delen. Ieder kan daarbij wel met de eigen systemen blijven werken, maar heeft toch overzicht over wat er zich rondom de patiënt allemaal nog meer afspeelt. Zo snel als mogelijk zullen al deze gegevens echter weer uit de cloud verdwijnen en zal de informatie alleen nog voor de patiënt en de verantwoordelijke zorgverlener toegankelijk zijn. Lees hier over onze aanpak om de weg naar de cloud in te vullen.

Exploitatiemodellen voor samenwerking

Verschillende regionale samenwerkingsverbanden denken hard na over verschillende vormen van samenwerking rondom de zorg en de daarvoor benodigde mechanismen om informatie te delen en uit te wisselen. In onze visie beperkt de samenwerking zich niet tot uitwisseling van informatie tussen zorgverleners onderling, maar krijgt juist de patiënt een actieve en gelijkwaardige rol in de vormgeving van het zorgproces. Hiervoor is, behalve een goed begrip van informatie en technologie, een uitwerking nodig van de samenwerkingsvorm, het exploitatiemodel en de business case voor elk van de participanten in een dergelijk samenwerkingsverband. Er wordt daarmee gebouwd aan een gezamenlijke infrastructuur voor de patiënt, terwijl de patiënt hier niet direct voor zal betalen. Het business model geeft aan hoe, op een duurzame en verantwoorde manier, de diensten voor patiënt en zorgverlener geleverd kunnen worden. Voor eHealth zijn vaak afwijkende business modellen nodig om de exploitatie rond te krijgen, mede afhankelijk van de bekostiging van de zorg. Lees hier een samenvatting van Europees onderzoek naar succesvolle business modellen voor eHealth. Het volledige onderzoek met daarin een overzicht en concrete voorbeelden van eHealth good-practices in Europa vindt u hier.

Inspiratie voor een eHealth strategie

Naast de hierboven beschreven informatieuitwisseling is een heel aparte rol weggelegd voor zorginhoudelijke eHealth toepassingen. Er zijn al veel van dergelijke toepassingen ontwikkeld en (deels) in gebruik, zoals een elektronische coach bij het stoppen met roken, trainingsprogramma’s met behulp van de Nintendo Wii of de Microsoft Xbox Kinect, elektronische medicijndoosjes, diverse sensorsystemen voor zorg op afstand rondom hartfalen, diabetes, COPD of risicozwangeren. Juist nu er zich een gemeenschappelijke digitale wereld aan het ontwikkelen is komen de mogelijkheden voor dit soort toepassingen in een stroomversnelling. De kosten voor de infrastructuur komen namelijk niet meer voor rekening van de zorgverlener, omdat er gebruik gemaakt kan worden van de digitale wereld die de patiënt zelf al heeft gecreëerd. De uitdaging is om een zorgaanbod te ontwikkelen dat optimaal gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden en de patiënt in staat stelt om hieruit een persoonlijk zorgproces samen te stellen. Lees hier over de wijze waarop zorgconsumenten, zorgprofessionals en zorginstellingen samen de inspiratie vormgeven om tot daadwerkelijke resultaten te komen voor Empowered Health.

Innovatieve concepten om de zorgkosten in de hand te houden
Op 7 juni 2012 organiseren wij een congres over innoveren in de zorg met eHealth. Meer informatie over de dag van de zorginnovatie vindt u hier.

Bekijk hier het volledige interview.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Stegwee, Principal Consultant bij Capgemini Consulting voor Empowered Health, via +31 30 689 55 23, robert.stegwee@capgemini.com, of volgt u hem op Twitter: @stegwee.

Kijkt u ook eens op: http://www.nl.capgemini-consulting.com/ehealth ­­­

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top