Partner
nieuws

Samenwerken in ketens: hoe boeiend is dat?

Samenwerken in ketens: hoe boeiend is dat?

Patiënten eisen in toenemende mate een integraal en eigentijds antwoord op hun zorgvraag. Als gevolg hiervan werken zorgaanbieders steeds meer samen met andere zorgaanbieders en ook met andere sectoren. De schakels rondom de patiënt worden aaneengeregen in flexibele ketens.

Daarmee wordt niet alleen de klantervaring beter, maar ook de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid. Samenwerken in ketens stelt zorgaanbieders wel voor nieuwe logistieke uitdagingen, zowel binnen de eigen organisatie als met hun ketenpartners.

Zorgnetwerken hebben de toekomst

Het merendeel van de Nederlandse zorgbestuurders verwacht dat de zorg de komende jaren sterk zal veranderen door concentratie, specialisatie en verdergaande netwerkvorming. Het waarom van goed georganiseerde zorg- en ketenlogistiek is evident. Binnen Nederlandse zorgorganisaties is, op deelgebieden van de zorglogistiek, ook al een duidelijk inzicht in de verbetermogelijkheden; op dit niveau is duidelijk wat er moet gebeuren. De vraag is daarom vooral hoe Nederlandse zorginstellingen hun zorglogistiek kunnen verbeteren. Capgemini Consulting heeft veel verbeteringen in de zorglogistiek begeleid. We gaan hier in op een viertal veelvoorkomende trajecten: ketenintegratie, zorgpaden, workforce-optimalisatie en de opschaling van informatiesystemen.

Samenwerken vereist onderling afstemmen van de dienstverlening

Om optimaal aan de klantvraag te voldoen, is het belangrijk om de dienstverlening van de ketenpartners zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Capgemini Consulting heeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht een integraal model voor zorglogistiek uitgewerkt dat inzicht geeft in het gewenste ontwikkelingstraject van een zorgaanbieder die vergaande ketenintegratie nastreeft. Een integrale en systematische benadering is essentieel, evenals het bewustzijn dat het aanbrengen van veranderingen in de zorglogistiek in essentie een veranderingsproces is. Een succesvolle benadering om de meest waardevolle kansen voor het verbeteren van de zorglogistiek snel en helder in beeld te krijgen, is de Zorglogistiek Value Scan. Lees hier hoe wij zorginstellingen helpen te groeien naar een volwassen inrichting van de zorglogistiek.

Zorgpaden: raken het hart van iedere zorgorganisatie

Een patiënt komt tijdens zijn reis door de gezondheidszorg meestal in aanraking met verschillende zorgverleners. Het is in het belang van de patiënt dat de coördinatie tussen deze zorgverleners soepel en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten verloopt. Zorgpaden zijn bedoeld om deze logistieke en zorginhoudelijke afstemming te bereiken en daardoor de resultaten van zorg te optimaliseren.

Zorgpaden bieden de ideale mogelijkheid om zorgprocessen ook buiten de eigen organisatie te verbinden. Het daadwerkelijke zorgpad begint en eindigt immers meestal niet met de komst en het vertrek van de patiënt bij één zorgaanbieder. Het denken en werken in zorgpaden biedt ook kansen voor zorginnovatie met behulp van (blended) e-health. Onderdelen van het reguliere zorgpad kunnen worden vervangen door eHealth zorgmodules, ofwel in de eigen organisatie ofwel in samenwerking met andere zorgaanbieders.

Zorgpaden ontwikkelen en implementateren in samenwerking met andere organisaties en meerdere disciplines is niet eenvoudig. Belangen verschillen, visies verschillen en competenties verschillen. Gelukkig blijft de patiënt en daarmee het anker in het proces. Hoe wij het ontwikkel- en implementatie proces van zorgpaden ondersteunen en versnellen, kunt u hier  lezen.

Workforce-optimalisatie: kosten omlaag en kwaliteit omhoog

Het is een door en door bekend probleem: door de vergrijzing neemt de komende jaren de zorgvraag sterk toe terwijl het aandeel werkenden afneemt. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de vraag naar medewerkers goed in te vullen. Bovendien heeft ook de zorgsector te maken met de wens van medewerkers om werktijden en werkomgeving te flexibiliseren. Hoe gaan we deze kloof, die de komende jaren snel groter wordt, overbruggen? Een deel van het antwoord wordt gevonden in workforce-optimalisatie: het zo goed mogelijk plannen en benutten van de schaarse beschikbaarheid van medewerkers in een juiste balans tussen organisatiebelangen, cliëntbelangen en medewerkerbelangen. Meer informatie over workforce optimalisatie vindt u hier.

Opschaling van informatiesystemen: een keten is zo sterk als haar zwakste schakel

Hoewel de zorg zich bij uitstek leent voor innovatie, blijkt dat ketenzorg innovaties vaak beperkt blijven tot lokale initiatieven. Inhoudelijke en procesmatige afstemming tussen zorgaanbieders in de zorgketens kan verder geoptimaliseerd worden door de inzet van slimme informatiesystemen. Tot op heden zijn deze informatiesystemen echter nog niet wijdverspreid, waardoor het potentieel van ketensamenwerking in de zorg onderbenut blijft. Belangrijke kritieke succesfactoren voor opschaling van transmurale logistieke informatiesystemen zijn door ons beschreven in het rapport Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Lees het hier.

Expert Netwerk Zorglogistiek ENZO

Het belang van goede zorglogistiek neemt toe, maar de kennis over zorglogistiek ook. Deze kennis kan worden gedeeld binnen het ExpertNetwerk Zorglogistiek (ENZO). ENZO is een netwerk geïnitieerd door Capgemini Consulting rondom het thema zorglogistiek waar inmiddels al 45 instellingen uit verschillende zorgmarkten bij zijn aangesloten. Zij denken samen over de toekomst van zorglogistiek in Nederland en dagen elkaar uit om verfrissende ideeën en oplossingen met elkaar te delen. Er is twee tot drie keer per jaar een bijeenkomst van dit Expertnetwerk. Voor de eerstvolgende bijeenkomst is wederom een interessant programma samengesteld. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit netwerk? Kijkt u dan hier.

Patrick Jansen in gesprek met Pieter de Kort, bestuurder van de Rivas Zorggroep

 

Bekijk hier het volledige interview.

Capgemini Consulting ziet het belang van goed doordachte zorglogistiek en ketensamenwerking. We kennen de succesfactoren, we kennen de aandachtspunten en we weten waar u moet beginnen om snel veel meerwaarde te bereiken. Wilt u verbeteringen in het logistieke systeem, misschien wel samen met uw ketenpartners, kijkt u dan ook eens op onze website.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top