Partner
nieuws

Kleinschalig én collectief inkopen

Kleinschalig én collectief inkopen

De Zorgboog biedt met ruim 2400 medewerkers en 1000 vrijwilligers uiteenlopende zorgdiensten in Zuidoost-Brabant. Daarbij streeft de organisatie ernaar dat mensen zo veel mogelijk zorg krijgen in de buurt van familie en vrienden. Dichtbij. De inkoopaanpak sluit daarbij aan; individueel en kleinschalig waar het kan, collectief waar het moet.

Minder geld, dezelfde kwaliteit

Sinds 2010 is Henri Plagge voorzitter Raad van Bestuur van de Zorgboog: “We richten ons op wonen, welzijn en zorg en bieden in dat kader producten, diensten en kennis aan alle generaties en in alle levensfases. Van kraamzorg tot hospice.
De uitdaging waar we voor staan is helder. Het overheidsbeleid is erop gericht om mensen langer thuis te laten wonen. We anticiperen hier al een tijd op, door bestaande verzorgingshuizen om te bouwen naar woonvormen voor zwaardere zorg en door kleinschalige projecten met groepswoningen te bouwen. De discussie over langdurige zorg is al 25 jaar aan de gang. De tijd dat geld via subsidies en regelingen jaarlijks vast binnenkwam, is voorbij. Als je er nog geen actie op hebt ondernomen, heb je echt iets gemist.
Of geld daarmee de grootste uitdaging is geworden? Nee. Geld is een voorwaarde. Net zoals een adequate bedrijfsvoering een voorwaarde is om zorg te bieden van hoge kwaliteit. Daar kijken we hier voortdurend naar. In dat kader vroegen we Intrakoop een inkoopscan uit te voeren. Wat doen we handig en wat niet? We hebben nu helder in beeld welke zaken we heel goed zelf kunnen inkopen en de gebieden waarbinnen we de krachten moeten bundelen.”

Dichtbij

“Naast kraam-, jeugd- en thuiszorg bieden we een variatie aan allerlei soorten verblijfszorg, in grotere en kleinere woonvormen. Daarbij is een van onze kernbegrippen ‘dichtbij’. Mensen wonen het liefst dichtbij familie en naasten en niet in een complex ver weg, waar het voor hun netwerk een heel gedoe is om langs te komen. Die filosofie komt ook terug in het inkooptraject. Zeker de kleinere woonvormen hebben hun eigen budget waar ze – zoveel mogelijk samen - de boodschappen van doen en koken. Die weten precies hoe ze met ‘de kleintjes’ uit moeten komen.
Tegelijkertijd geldt: als je dezelfde zorgkwaliteit wilt blijven bieden voor minder geld, kun je niet zonder inkoopsamenwerking. Inkoopsamenwerking levert ons onderhandelingsmacht op, die weer leidt tot zowel kwalitatieve als financiële voordelen. En meestal is het een combinatie van die twee. Via Intrakoop kopen we een aantal zaken collectief in, zoals multifunctionals en afvalverwerking. En natuurlijk energie. Die energiemarkt is zo groot en complex… Je hebt een expert nodig om daar de juiste deals uit te slepen. Intrakoop heeft die expertise in huis en vertegenwoordigt ook nog eens een bundeling van krachten. In ons geval leidt dat al snel tot een besparing van tien procent. Als middelgrote zorgorganisatie krijg je dat in je eentje nooit voor elkaar.”

Toekomst

Intrakoop is van de zorg zelf. In de toekomst willen wij nog wel meer uitgedaagd worden om met leden het debat te zoeken. En op terreinen gezamenlijke concepten te ontwikkelen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan inkoop van materialen. Materiële kosten in een care-organisatie zijn natuurlijk veel lager dan in een ziekenhuis, maar ze groeien wel. En bij ons zijn dat dan vooral hulpmiddelen, zoals liften en bedden. Waarom zou de zorg niet overal dezelfde bedden neerzetten? Dat begint natuurlijk met een debat: in hoeverre zijn organisaties bereid om een stukje autonomie op te geven? Dat blijft altijd een gevoelig item. Maar ja, als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.”

0 Reacties

Top