Partner
nieuws

Wet meldcode is van kracht!

Wet meldcode is van kracht!

De meldcode is sinds 1 juli 2013 verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Dit vijfstappenplan ondersteunt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Noodzaak

Om professionals bewust te maken van het belang van de meldcode en het verplicht worden hiervan binnen hun werkveld, is staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) een voorlichtingscampagne gestart. De urgentie om het gebruik van een meldcode te verplichten (dus geen meldplicht) kwam mede voort uit onderzoek waaruit bleek dat zorg- en hulpverleners die met een meldcode werken, zich beter toegerust voelen juist te handelen bij signalen van geweld en misbruik. Ze blijken drie keer zo vaak in te grijpen als collega’s zonder een code. Veel organisaties werken al met de meldcode. Organisaties die nog niet over een meldcode beschikken, moeten snel een inhaalslag maken. De meldcode is immers verplicht.

 Martin van Rijn

Meldcode eigen maken

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan dat professionals kunnen gebruiken bij vermoedens van geweld en misbruik. Organisaties en zelfstandigen maken de meldcode op maat voor de eigen organisatie of praktijk. Op meldcode.nl staan hulpmiddelen voor het opstellen en invoeren van een meldcode in de eigen organisatie. Denk aan een basismodel meldcode met voorbeelden, publicatiemateriaal zoals online banners, en een checklist voor managers.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “De meldcode helpt om mishandeling vroeg te signaleren en heel praktisch te bepalen wat je er als professional tegen kunt doen. Zo krijgen we meer slachtoffers in beeld en kunnen we kindermishandeling en huiselijk geweld beter aanpakken.”

Meer informatie kunt u vinden op: meldcode.nl

0 Reacties

Top