Partner
nieuws

Beheers uw besmettingsrisico’s!

Beheers uw besmettingsrisico’s!

Miljoenen euro’s kost het een zorginstelling op jaarbasis: het bestrijden van uitbraken van virussen en bacteriën. Inmiddels zijn onder andere MRSA en Noro uitgegroeid tot de meest kostbare en moeilijk te bestrijden besmettingen waar de gezondheidszorg mee kampt. En het aantal uitbraken zal alleen maar toenemen. U kunt daar invloed op uitoefenen.

Geen invloed op het ongrijpbare?

Uitbraken het hoofd bieden is gemakkelijker gezegd dan gedaan, met name door het toenemende wereldverkeer en de toenemende mate van (internationale) contacten tussen ziekenhuizen. Maar ook langere wachtlijsten leiden tot een grotere onderlinge uitwisseling van patiënten. Daarnaast wordt fors bezuinigd op budgetten in de zorg waardoor sneller en vaak minder effectief wordt gewerkt; wederom ligt een uitbraak op de loer.

U hebt wel degelijk invloed op het ongrijpbare!

Als u inzicht heeft in de meest bepalende factoren voor hygiënisch en veilig werken én knelpunten proactief aanpakt, dan zijn belangrijke stappen gezet. De Infectiepreventiemonitor (IPM) van Alpheios kan u ondersteunen door de meest bepalende factoren voor veilig en hygiënisch werken inzichtelijk te maken.  Daarnaast worden praktische verbeterpunten aangereikt op het gebied van persoonlijke hygiëne, beleid, omgang met voeding, schoonmaak, gebouwbeheer en –inrichting. De IPM is ontwikkeld in samenwerking met ervaren deskundigen infectiepreventie, die zich hebben gebaseerd op de WIP-richtlijnen en onderzoekscriteria zoals deze door IGZ, RIVM en Consumentenbond worden gebruikt.  

En als er dan toch een uitbraak is…

… dan wilt u die snel en effectief bestrijden! Vaak wordt dit nog middels een klassieke desinfectie gedaan. Een tijdrovende (en daarmee ook dure) klus, die ook nog eens geen directe garanties geeft.

Na jarenlange ontwikkeling met internationaal gerenommeerde onderzoekers en instituten (waaronder Sohit) heeft Alpheios Alpha D³-Fogging® op de markt gebracht. Een ruimtedesinfectiemethode door verneveling van waterstofperoxide. Het is – nog steeds - de enige gevalideerde methode (door Ctgb) voor toepassing binnen de gezondheidszorg ter bestrijding van bacteriën én virussen. Een besmette ruimte is binnen enkele uren gedesinfecteerd, gevalideerd en gebruiksklaar. Een utopie wanneer je kiest voor arbeidsintensieve klassieke desinfectie waarbij medewerkers worden blootgesteld aan hoge concentraties chloor. Daarnaast hoeven ruimtes niet meer worden leeggeruimd en behoort het vernietigen van inventaris ook tot de verleden tijd. 

Alpha D3-Fogging® in de praktijk

Voor desinfectie met Alpha D³-Fogging® beschikt Alpheios over deskundige operators die beschikken over de speciaal uitgeruste apparatuur en over de noodzakelijke middelen. Deze dienst kan op afroep worden afgenomen. In bepaalde situaties is het praktischer om Alpha D³-Fogging® in eigen beheer uit te voeren. Alpheios biedt hiervoor de mogelijkheid om een compleet koop-/licentiepakket af te nemen en leidt daarbij uw mensen op tot gecertificeerde Foggers.

Neem voor meer informatie contact op met Andrea Deckers (andrea.deckers@alpheios.nl) of klik hier voor meer informatie over de Alpha D³-Fogging® of hier voor meer informatie over de Infectiepreventiemonitor.

0 Reacties

Top