Partner
nieuws

Uitnodiging: 'Zoeken naar de juiste schaal'

Uitnodiging: 'Zoeken naar de juiste schaal'

Hierbij nodigen wij u als bestuurder/toezichthouder uit voor ons Diner Pensant op woensdag 13 november aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst staat het volgende thema centraal: ‘Zoeken naar de juiste schaal - over fusies, samenwerken, groei of juist krimp’

Het zorglandschap verandert in hoog tempo. Dit vraagt om strategisch ‘out of the box’ denken, lef en ondernemerschap. Nieuwe visies worden ontwikkeld, strategische keuzes gemaakt en initiatieven ontplooid.

Wij hebben een aantal zorgbestuurders gevraagd hun visie op dit nieuwe zorglandschap, en de koers die zij daarbinnen varen, te delen. En hoe is bij dergelijke fundamentele keuzes het samenspel met hun Raad van Toezicht?

Uitwisselen van gezichtspunten

Wij geloven in de waarde van het uitwisselen van gezichtspunten en nodigen u - als zeer gewaardeerde relatie - graag uit voor dit Diner Pensant, samen met uw toezichthouder. Gedurende dit diner geven we een drietal gastsprekers, collega-bestuurders uit de care sector, het woord. Zij delen hun persoonlijke ervaringen met u en zitten tijdens het diner de dialoog per tafel voor.

Bijzonder aan deze bijeenkomst is de gezamenlijke aanwezigheid van bestuurders en toezichthouders, waardoor de discussie een extra dimensie zal krijgen. Hierbij treft u drie artikelen aan, van de gastsprekers van de bijeenkomst.

Agenda

De agenda van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

16.00 uur Inloop en ontvangst met borrel
17.00 uur De gastsprekers aan het woord
18.00 uur Diner en dialoog
20.00 uur Delen van opbrengsten en afronding.

De avond zal plaatsvinden bij The Waverly House, in de Waver (net onder Amsterdam).
Waver 25, 1191 KH Ouderkerk aan de Amstel.

Als u bij dit diner aanwezig wilt zijn, kunt u zich per e-mail aanmelden bij Diana Brons Diana.Brons@Movimento-zorg.nl of telefonisch op  030 711 56 11. Wij gaan uit van een gezamenlijke aanmelding van bestuurder en toezichthouder.

Dit Diner Pensant heeft een beperkt aantal plaatsen, dus meldt u snel aan.

drs. Astrid Booij Liewers en drs. Ingrid Poot
Movimento

0 Reacties

Top