Partner
nieuws

Kindcheck: 'Meer kinderen in risicovolle situaties eerder in beeld'

Kindcheck: 'Meer kinderen in risicovolle situaties eerder in beeld'

Met de invoering van de Kindcheck moeten professionals bij al hun volwassen cliënten die risicovol gedrag vertonen, vragen of er kinderen bij ze wonen. Om professionals te ondersteunen bij het uitvoeren van een volwaardige Kindcheck, werken het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), AMK-Haaglanden en Augeo Foundation de Kindcheck samen uit.

Zij ontwikkelen onder meer e-learning, digitale checklists en handleidingen. De eerste Kindcheck-producten zijn eind 2013 beschikbaar.

De Kindcheck is onderdeel van de op 1 juli ingevoerde Wet Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling en moet er voor zorgen dat meer kinderen in risicovolle situaties eerder in beeld komen. Het MCH, AMK-Haaglanden en Augeo Foundation werken de Kindcheck uit in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en met subsidie van het Ministerie van VWS.

De Kindcheck vraagt van professionals om in contacten met volwassen cliënten ook te denken aan mogelijke ernstige schade die bij kinderen kan ontstaan door de situatie waarin de ouder of opvoeder zich bevindt. Professionals moeten navragen of er ook kinderen zijn, in situaties van bijvoorbeeld huiselijk geweld, ernstige depressies, verslavingen of (dreigende) huisuitzetting. Ook het contact met een adolescent  waarbij de professional zich zorgen maakt over eventueel aanwezige broertjes en zusjes kan aanleiding zijn voor het uitvoeren van de Kindcheck.

Vervolgens moeten professionals, conform de Wet Meldcode, afwegen of de veiligheid van het kind kan worden vastgesteld. De Kindcheck verplicht alle sectoren, waarin professionals te maken hebben met volwassen cliënten die kampen met ernstige problemen de Kindcheck en de vervolgstappen uit te voeren.

 

‘Wie heb ik in het verleden laten lopen?’

De Kindcheck is gebaseerd op het ‘Haaglanden-protocol’, in 2007 ontwikkeld door het Medisch Centrum Haaglanden en het AMK-Haaglanden. Het protocol ondersteuntmeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling medewerkers van spoedeisende hulpposten bij het eerder signaleren van kindermishandeling. Initiatiefneemster Hester Diderich, ook betrokken bij de ontwikkeling van de Kindcheck: "In ruim negen op de tien gevallen bleek de melding bij het AMK terecht. Op de eerste hulp zie je veel mensen met bijvoorbeeld drugs- of drankproblemen. De hulpverleners vragen of ze kinderen hebben en geven dat door aan het AMK." Diderich: "Ik heb het Haaglanden-protocol destijds ook wel eens een ‘pak van mijn hart’ genoemd: ‘Ik hoef nu niet meer met buikpijn naar huis te gaan, omdat ik kinderen heb laten vertrekken, terwijl ik weet dat het bij hen thuis niet in de haak is. Maar ik denk wel eens: ‘Oh jeetje, wie heb ik in het verleden allemaal laten lopen?"

Gebruikers actief betrokken bij ontwikkeling Kindcheck

Tijdens het symposium ‘Meldcode van Kracht’, 15 oktober 2013, zijn de eerste concepten voor de Kindcheck-producten gepresenteerd aan de toekomstige gebruikers. ‘Ze zijn goed ontvangen,’ zegt Mariëlle Dekker, directeur Augeo Foundation. "In een serie workshops hebben professionals gereageerd op onze concepten. Met deze feedback gaan we de Kindcheck-producten afmaken. Naast online cursussen en digitale checklists voor alle professionals die met de Kindcheck werken, krijgen huisartsenposten en ambulancediensten tools voor het implementeren van een Kindcheck in hun organisatie."

Revolutionaire stap

Paul Baeten, manager AMK-Haaglanden, noemt de Kindcheck ‘een van de meest succesvolle projecten’ om de signalering van kindermishandeling te vergroten. Baeten: "We hebben allerlei campagnes gevoerd, maar het effect daarvan bleef vaak zeer beperkt. Samen met de afspraak in 2001 met de politie om kindermishandeling te melden – die leidde tot tienduizenden meldingen per jaar – is dit protocol het meest effectief gebleken."

Voor de afhandeling van een ouder melding door een SEH, HAP of ambulance heeft het AMK-Haaglanden met de SEH’s afgesproken dat ze alle meldingen op basis van oudersignalen oppakken. Baeten: "De kennis dat kinderen van bijvoorbeeld psychiatrische patiënten risico’s lopen, is er al heel lang, maar er werd nooit consequent aandacht besteed aan het kind van ouders met deze problematiek. De Kindcheck verplicht zorgprofessionals en anderen daartoe en dat is een revolutionaire stap."

Meer informatie kunt u vinden op www.tkmnieuws.nl

---

Wat betekent het verplicht invoeren van de Kindcheck voor organisaties:

  • Elke organisatie of zelfstandige beroepsbeoefenaar moet de Kindcheck implementeren.
  • Bij volwassen cliënten met bijvoorbeeld psychische problemen of ernstig agressief gedrag, moet je nagaan of je cliënt zorgdraagt voor de verzorging en opvoeding van kinderen.
  • Als dat zo is, beoordeel je of je de veiligheid van de kinderen in hun thuissituatie kunt inschatten.
  • Bij een onveilige situatie, of bij twijfel, volg je de stappen van de Meldcode.
  • Kun je de veiligheid niet beoordelen, dan neem je contact op met het AMK voor advies of zonodig het doen van een melding.
  • Inspecties gaan toezien op de invoering van de Kindcheck.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top