Partner
nieuws

Meetbaar Beter: transparante resultaten van zorg voor hartpatiënten

Meetbaar Beter: transparante resultaten van zorg voor hartpatiënten

Meetbaar Beter heeft tot doel bij te dragen aan het verder verbeteren van de zorg voor patiënten met hartaandoeningen in Nederland.

De kern van Meetbaar Beter is dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze, met behulp van internationale medische en methodologische experts, een selectie wordt gemaakt van de voor de patiënt meest relevante uitkomstindicatoren.

Waar diverse kwaliteitsprojecten in de gezondheidszorg zich hebben gericht op het optimaliseren van randvoorwaarden en processen, maakt Meetbaar Beter een unieke stap in kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg. Op basis van inzicht in patiëntrelevante resultaten van de geleverde zorg wordt verdere verbetering van kwaliteit van zorg gefaciliteerd.

De geselecteerde uitkomstindicatoren vormen de basis voor een transparante rapportage naar patiënten en zorgverzekeraars over de resultaten van zorg, en dienen als uitgangspunt voor een verbetercyclus binnen elk van de betrokken hartcentra. Medisch specialisten uit de deelnemende hartcentra, patiënten en zorgverzekeraars krijgen op basis van de rapportages inzicht in de resultaten van de behandelingen uitgevoerd in het de deelnemende hartcentra. Voor alle partijen is deze informatie ondersteunend bij het nemen van beslissingen.

Vanuit de klankbordgroep van Meetbaar Beter dragen meerdere direct belanghebbende partijen actief bij aan de verdere ontwikkeling van Meetbaar Beter: De Hart & Vaatgroep, Inspectie voor de Gezondheidszorg, VGZ, CZ, Achmea, Menzis en de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg.

Symposium

Op 27 november 2013 presenteren 8 Nederlandse hartcentra de resultaten van diverse behandelingen van hartaandoeningen tijdens het Meetbaar Beter symposium. Op het symposium komen de volgende onderwerpen aan bod:

•           transparante publicatie van resultaten van behandelingen

•           kwaliteitsverbetering op basis van inzicht in uitkomsten van zorg

•           value based healthcare in internationaal perspectief

Tijdens één van de 3 parallelsessies kunt u in discussie treden met de belangrijkste stakeholders over hun visie op het gebied van transparantie en uitkomstindicatoren.

1)    NVvC en NVT

2)    ZN, Achmea en CZ

3)    NPCF en De Hart & Vaatgroep

Key note speaker Prof. Dr. B. Bridgewater presenteert de visie en werkwijze van de National Health Service m.b.t. uitkomstindicatoren en transparantie. Aan de deelname van dit symposium zijn geen kosten verbonden. Accreditatie is aangevraagd. Ga naar www.meetbaarbeter.com/symposium voor meer informatie.

Meetbaar Beter boeken

Tijdens het symposium worden de Meetbaar Beter Boeken 2013 gepresenteerd. Diverse centra zijn erin geslaagd hun data in korte tijd in voldoende mate te verzamelen waardoor o.a. statistische analyses voor meerdere centra uitgevoerd kunnen worden. Hoewel het bieden van inzicht en beslissingsondersteunende informatie het doel is van Meetbaar Beter, kan op basis van statistische correctie voor populatiekenmerken voorzichtig een vergelijking worden gemaakt tussen de resultaten van hartcentra bij diverse behandelingen.

Stichting Meetbaar Beter

In mei 2013 is de stichting Meetbaar Beter opgericht, welke inmiddels acht deelnemende hartcentra kent. De helft van de hartcentra die Nederland rijk is. 

De deelnemende hartcentra zijn:

•           Academisch Medisch Centrum Amsterdam

•           Amphia Ziekenhuis

•           Catharina Ziekenhuis

•           Isala Klinieken

•           Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

•           St. Antonius Ziekenhuis

•           Universitair Medisch Centrum Groningen

•           Universitair Medisch Centrum Utrecht

De stichting stelt zich tot doel het gedachtegoed van Meetbaar Beter binnen de zorg voor hartpatiënten in Nederland te verspreiden en implementeren, en zichzelf op te heffen wanneer de  inbedding van de Meetbaar Beter principes bij de beroepsverenigingen (NVT en NVvC) zijn gerealiseerd. De stichting kent een onafhankelijke Raad van Toezicht, een Raad van Advies en een Raad van Bestuur. Laatstgenoemde organen bestaan vrijwel uitsluitend uit medisch specialisten. Het motto van Meetbaar Beter is dan ook: “Artsgedreven, Patiëntgericht”.

Value Based Healthcare

De methodologische basis voor het programma Meetbaar Beter ligt in het gedachtegoed van Prof. M. Porter van Harvard Business School in Boston wat ook wel waardegedreven zorg of value based healthcare wordt genoemd. Hierin staat het maximaliseren van de toegevoegde waarde voor de patiënt per bestede euro centraal. De stichting Meetbaar Beter heeft een solide methodologische basis onder haar programma gelegd door een partnershipovereenkomst aan te gaan met The Decision Group. Laatstgenoemde heeft value based healthcare praktisch toepasbaar gemaakt en ondersteunt de stichting Meetbaar Beter op diverse niveaus.

0 Reacties

Top