Partner
nieuws

De HSMR: Wat kun je er wél van leren?

De HSMR: Wat kun je er wél van leren?

Onlangs zijn de HSMR-cijfers over 2012 opgeleverd voor de ziekenhuizen. Een verhoogd sterftecijfer kan het voortbestaan van een afdeling of een ziekenhuis in gevaar brengen. Het is daarom belangrijk om de ontwikkeling van de sterftecijfers te monitoren en op tijd de juiste verbeteracties in te zetten.

Om te bepalen welke verbeteractie nodig is, is een gedegen analyse van de oorzaken onmisbaar. Een verhoogd sterftecijfer kan namelijk zeer uiteenlopende oorzaken hebben. De HSMR-workshop van Kiwa Carity biedt ziekenhuizen handvatten om snel en effectief grip krijgen op uw (H)SMR score. 

Wat is er aan de hand?

De HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio) is een indicator voor potentieel vermijdbare ziekenhuissterfte. Ligt de HSMR of een SMR (een sterftecijfer van een specifieke patiëntengroep) boven het landelijk gemiddelde? Dan is er iets aan de hand. Wat er precies aan de hand is, is vaak niet meteen duidelijk. Door de sterftecijfers via een vast aantal stappen te analyseren, worden de oorzaken van de afwijkende sterftecijfers in kaart gebracht en kunnen effectieve verbeteracties ingezet worden.

Stap 1: De data

De HSMR is afgeleid van de gegevens uit de Landelijke Medische Registratie (LMR), die ziekenhuizen zelf bijhouden. Een onbetrouwbare of onvolledige LMR vertekent de (H)SMR sterk. Een belangrijke eerste stap om sterftecijfers te verklaren, is om na te gaan in hoeverre tekortkomingen in de registratie de cijfers vertekenen. Is alle belangrijke informatie wel aanwezig in het patiëntendossier en zijn er goede afspraken met de medische codeurs?

Stap 2: De patiëntenpopulatie

Sommige ziekenhuizen behandelen bijzondere patiëntengroepen die de hoogte van de HSMR beïnvloeden.  De ziekenhuizen in het zuiden van Limburg hebben bijvoorbeeld te maken met patiënten die voorheen in de mijnen gewerkt hebben en daarmee specifieke longaandoeningen hebben opgelopen.  Hoe identificeer ik deze patiëntengroepen? Hoe beïnvloeden ze sterftecijfers? En misschien wel de belangrijkste vraag, hoe kan ik de zorg optimaal voor deze groepen optimaliseren?

Stap 3: De organisatie

De wijze waarop het ziekenhuis de zorg voor haar patiënten heeft ingericht, is onderdeel van de kwaliteit van zorg en kan de HSMR beïnvloeden. Wat zijn bijvoorbeeld de wensen van mijn patiënten op het gebied van palliatieve zorg en hoe spring ik daar als ziekenhuis op in? Kunnen wij de zorg bieden die het meest wenselijk is?  En welke afspraken heb ik met verpleeghuizen en hospices?  En wat betekent deze wijze van organisatie voor mijn kwaliteit en sterftecijfers? 

Stap 4: De werkvloer

Overal waar gewerkt wordt, gaan er dingen mis. Gaan er in het ziekenhuis vaak zaken mis die bijdragen aan het overlijden van patiënt, dan resulteert dat in een hogere HSMR. Hoe spoor ik als ziekenhuis op een efficiënte manier verbeterpunten op en hoe trek ik daar lering uit?

HSMR workshop Kiwa Carity

Kiwa Carity helpt ziekenhuizen om hun (H)SMR scores te analyseren en te verklaren, met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij organiseren workshops waarin we met de ziekenhuizen aan de slag gaan met hun HSMR scores. Daarbij komen niet alleen bovenstaande onderwerpen aan bod, maar ook andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met de IGZ en de media. En er zal aandacht besteedt worden aan de vraag ‘ hoe nu verder’?

Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen via deze link.

 

0 Reacties

Top