Partner
nieuws

Krachten bundelen in het zorgproces

Krachten bundelen in het zorgproces

Het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Op 24 augustus fuseerde het met het Tweestedenziekenhuis tot een van de grootste ziekenhuizen in ons land.

Het betrof een bestuurlijke fusie: over twee jaar gaan de ziekenhuizen ook juridisch fuseren tot één nieuwe organisatie. Bestuurder Marcel Visser: “In de tussentijd schuiven we stapje voor stapje de twee organisaties in elkaar. We brengen eerst de samenwerking op een hoger niveau. Wat kunnen we samen beter, wat levert het op als we onze krachten bundelen? Samenwerking staat sowieso centraal in ons beleid en inkoopsamenwerking hoort daar natuurlijk bij.”

Wat is jullie visie op inkoopsamenwerking?

Die is simpel. Samen sta je sterker, zo eenvoudig is het. Met grotere partijen sleep je betere condities uit het vuur, zowel op het gebied van prijs als van kwaliteit. Je hoeft als ziekenhuis ook niet in je eentje alles uit te zoeken en uit te vinden. Inkoopsamenwerking heeft dan ook voortdurend onze aandacht. En er lopen ook al een aantal jaren verschillende samenwerkingsverbanden, met ziekenhuizen met wie we gezamenlijk producten en diensten inkopen. Tot nu toe gebeurde dat vrij ad hoc; we zijn ons nu aan het richten op een klein aantal krachtige inkoopsamenwerkingsverbanden. En een daarvan is de samenwerking met Intrakoop, vooral omdat zij een heel breed pakket bieden. Kijk, Intrakoop is van de zorg. Ze hebben een zeer brede expertise en creëren een grote marktmacht. Om uiteindelijk een zo laag mogelijke prijs te bedingen.

Sterker staan in de onderhandelingen met leveranciers dus?

Ja, maar het gaat om meer dan dat. Je ziet dat we in het inkoopproces steeds meer opschuiven naar partnerships met onze leveranciers. Zij ontwikkelen en leveren namelijk equipment dat heel geavanceerd en complex is. Daar horen allerlei vormen van onderhoud en upgrades bij. Dat gaat over veel meer dan over de prijs. Je kijkt dan naar de totale kosten over de jaren heen, maar ook naar de kwaliteit van de samenwerking en de dienstverlening: je praat dan echt over partnership.
Ook hier geldt dat je beter je krachten kunt bundelen met andere zorgpartijen. Omdat het dan voor de leverancier aantrekkelijker wordt om zo’n partnership aan te gaan, tegen voordelige condities.

Welke rol speelt Intrakoop daarin?

Die rol wordt de laatste jaren steeds groter. We kenden Intrakoop natuurlijk al jaren als inkoopcoöperatie. Daarbij ging het in eerste instantie vooral om de meer faciliterende producten en diensten. Zoals papier en incontinentiemateriaal. Laat ik het de commodities noemen. Intrakoop zorgt op dat gebied voor grote kostenbesparingen, waardoor wij meer geld kunnen besteden aan goede zorg. Heel belangrijk. Maar de laatste jaren wordt Intrakoop voor ons steeds interessanter, omdat ze steeds verder opschuiven naar de medisch-inhoudelijke kant. En daar draait het om processen. Neem onze nieuwe aanbesteding voor orthopedische implantaten. Wij willen dat onze leveranciers echte partners zijn, die we vanaf het begin kunnen betrekken bij ons zorgproces. Zodat zij daar hun diensten én producten op kunnen aanpassen. Intrakoop heeft de kennis, de ervaring en het netwerk om hierin de makelaarsfunctie te vervullen. Zodat wij de juiste partijen bij ons aan tafel krijgen.”

0 Reacties

Top