Partner
nieuws

Bestuurdersprogramma ‘Netwerksturing’

Bestuurdersprogramma ‘Netwerksturing’

Bestuurders en directeuren maken kennis met praktijkvoorbeelden en verdiepende informatie rondom het thema ‘Netwerksturing: van een hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie’. Hoe? Via het aparte programma tijdens In voor zorg-najaarscongres op 16 december 2013. RSZK, BrabantZorg en Florence delen die dag hun ervaringen.

Maak kennis met praktijkvoorbeelden en  verdiepende informatie rondom het thema  ‘Netwerksturing: van een hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie’. Hoe? Via het aparte programma voor bestuurders en directeuren tijdens In voor zorg-najaarscongres op 16 december 2013. NBC Nieuwegein. Deelname is kosteloos.

Netwerksturing

Bestuurders en directeuren kunnen zich aanmelden voor het speciale bestuurdersprogramma, dat in het teken van ‘Netwerksturing’ staat. In voor zorg-deelnemers RSZK, BrabantZorg en Florence delen hun ervaringen. Daarnaast is er een gezamenlijke sessie met  Prof. Dr. Patrick Kenis, Academic Dean Antwerp Management School en Professor Policy en Organisation Studies Universiteit van Tilburg. Kenis gaat nader in op verschillende strategische en operationele aspecten van netwerksturing en  staat stil bij vragen waar veel bestuurders mee kampen. Zoals: wanneer is het absoluut noodzakelijk dat er samenwerking is tussen organisaties? En zo ja: hoe richt u dergelijke organisatiesystemen in zodat ze ook de gewenste resultaten opleveren? Hoe kan de sturing van een netwerk worden ingericht? En wat vraagt het van uw eigen organisatie om in een netwerk te participeren?

Staatssecretaris Van Rijn aanwezig

Het ochtendprogramma is plenair en voor alle  deelnemers hetzelfde. Joris Slaets trapt plenair af met een lezing. Slaets is als hoogleraar ouderengeneeskunde verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en één van de projectleiders van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).  Vervolgens volgt er een plenair gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS, Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter zorgverzekeraar CZ, Pieter de Kroon, voorzitter Raad van bestuur Vanboeijen en Hannie van Leeuwen, actieve oudere, lid van de programmacommissie van het NPO, en prominent CDA-lid over actuele ontwikkelingen in maatschappij en zorg.

Veranderingen in vraag, organisatie en werk: leren van elkaar

Na het ochtendprogramma kunnen deelnemers drie rondes volgen. In een aanbod van bijna 100 presentaties, dialoogtafels en keynote-sprekers maakt u kennis maken met organisaties die veranderingen al succesvol hebben doorgevoerd. Wat kunnen wij leren van hun ervaringen? Wat zijn hun keuzes en welke strategie hanteren zij? Wat betekenen deze veranderingen voor hun cliënten, burgers, medewerkers en maatschappij? Om deelnemers te helpen bij het maken van een keuze is het aanbod verdeeld in 7 thema’s, waarvan netwerksturing er één is.

Deelname  

In voor zorg!, een stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS en Vilans kenniscentrum langdurende zorg wil de kennis en ervaringen van deelnemende organisatie zo breed mogelijk verspreiden. Om die reden worden In voor zorg-bijeenkomsten kosteloos aangeboden. Aanmelden kan via www.invoorzorg.nl/najaarscongres2013

0 Reacties

Top