Partner
nieuws

Strategisch HRM beslissend voor toekomst organisatie

Strategisch HRM beslissend voor toekomst organisatie

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen? Dan is strategisch HRM noodzaak! Zorgorganisaties staan voor forse uitdagingen. Veel zorgorganisaties kiezen ervoor om te snijden in management­lagen en verant­woordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Maar de manier waarop u deze ingrijpende organisatieverandering vorm geeft, kan beslissend zijn voor de toekomst van uw organisatie.

Want waar er vaak ruime aandacht is voor de ‘harde kant’ van de bedrijfsvoering (strategie, financiën, systemen e.d.), blijft de ‘zachte kant’ (leiderschap van de lijn, cultuur, vaardig­heden en motivatoren) onderbelicht. Toch is deze ‘zachte kant’ van de bedrijfsvoering essentieel voor zowel de huidige bedrijfsvoering als voor de toekomst van de organisatie als geheel.

Strategisch HRM

Strategisch HRM is gericht op het optimaal benutten van het menselijk kapitaal van de organisatie, en wordt daarom ook wel HCM genoemd (Human Capital Management). Strategisch HRM combineert de ‘harde’ kant van de bedrijfs­voering met de ‘zachte’ kant. Het ‘matcht’ de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie met de kwaliteiten en competenties van de medewerkers en brengt deze met elkaar in lijn. Strategisch HRM is daarmee essentieel voor het behalen van de strategische doelen die u als bestuurder opgesteld hebt.

Voor de huidige bedrijfsvoering biedt Strategisch HRM direct toegevoegde waarde doordat het antwoord geeft op vragen als: ‘Hoe stel je een goed team samen? Over welke competenties moeten de individuele teamleden beschikken om samen, als team, effectief te functioneren?’, en ‘Welk type leiderschap is er nodig om de teaminspanningen af te stemmen op het bereiken van doelen?’.

Strategisch HRM voor de toekomst

Nieuwe ontwikkelingen en/of nieuwe markten stellen andere eisen aan medewerkers. Maar aan welke kwaliteiten heeft úw organisatie in de toekomst behoefte? Over welke competenties moeten mede­werkers beschikken wil de organisatie haar doelen op korte en lange termijn kunnen behalen? Wie zijn uw managers van de toekomst en hoe behoudt u ze?

Strategisch HRM geeft inzicht in de behoeften van de organisatie en zorgt ervoor dat medewerkers tijdig de kwaliteiten ontwikkelen die nodig zijn om de organisatie optimaal te ondersteunen bij het behalen van de strategische doelen. Dit wordt ook wel Competentie- of Talentmanagement genoemd.

Maar in de praktijk?

Naast de traditionele werkzaamheden, zoals de registratie van in-, door- en uitstroom, komen er dus tal van nieuwe taken en werkzaamheden op de HR-afdeling af. Dat wordt een uitdaging, want ook de HR-afdeling zelf staat onder druk. Want uit onderzoek van Berenschot en HR Strategie (sept. 2013) blijkt dat personeelsafdelingen in de afgelopen 10 jaar met gemiddeld ruim een vijfde zijn gekrompen.

Wilt u weten hoe u dit dilemma kunt oplossen, vraag dan hier de whitepapers ‘7 tips om nu tijd vrij te maken voor strategisch HRMen ‘Strategisch HRM als basis voor organisatiegroei op. En lees hoe u strategisch HRM al snel kunt inzetten voor zowel de verbetering van uw huidige bedrijfsvoering als voor het behalen van uw strategische doelen.

0 Reacties

Top