Partner
nieuws

Nieuwe kijk op logistiek bespaart zorg veel kosten

Nieuwe kijk op logistiek bespaart zorg veel kosten

De bestaande goederenlogistiek van de zorg in het algemeen en zorginstellingen in het bijzonder staat ter discussie. Belangrijke aanleiding: de noodzaak om te besparen in de zorg met behoud van de zorgkwaliteit. Alternatieve logistieke aanpakken kunnen daaraan bijdragen.

Het transparante model van CB wordt nu al toegepast in de zorg bij: Radboudumc (Nijmegen), Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Zeeland), MC Groep (Lelystad, Dronten, Emmeloord) en BovenIJ ziekenhuis (Amsterdam). Uitgangspunt is om klein te beginnen met een beperkt aantal producten. Zodra dat goed is geregeld, kan worden opgeschaald. In het Radboudumc gaat de logistieke samenwerking nog een stuk verder. Hier is gestart met veelgebruikte en samenhangende producten van diverse leveranciers en een beperkt aantal decentrale voorraadkasten waarbij de bestellingen vrijwel automatische worden gegenereerd op afdelingsniveau.

Meer doen met minder financiële middelen, het is een uitspraak die vooral van toepassing is op de zorg. Er is druk vanuit overheid en maatschappij om de kosten in de zorg zoveel mogelijk te beheersen. Ook de actievere rol van zorgverzekeraars dwingt zorginstellingen om kostenbeheersing voorop te zetten. Centraal vertrekpunt hierbij is dat de kwaliteit van de zorg op niveau blijft. Hierdoor komen andere onderdelen van de bedrijfsvoering in beeld, zoals logistiek. Inmiddels zijn diverse instellingen bezig met aanpassingen op het bestaande logistieke model.

Slimmere aanpak

Interessant is daarbij om slimme logistieke oplossingen te bekijken die zich elders al hebben bewezen. CB is een logistieke organisatie met een uniek distributieconcept dat zich onder meer heeft bewezen in de boekenbranche. Zowel de leverancier als de afnemer vertrouwen hierbij volledig voor hun logistieke vraagstukken op CB. CB is puur de distributiepartner van beide partijen en garandeert snelle levering van alle orders aan alle partijen. De distributiepartner is met nadruk geen eigenaar en mengt zich ook niet in de commerciële afspraken, maar ondersteunt desgewenst wel de processen erom heen zoals bestelsystemen, het leveren van managementinformatie en facturatie. Het is een onafhankelijk intermediair en realiseert oplossingen waar zowel de leveranciers als afnemers voordeel bij hebben. Afnemers bepalen zelf met welke leveranciers ze zaken willen doen. Het verschil met een groothandel is dat in dit logistieke model (het transparante model) de logistieke dienstverlener geen in- of verkooprelatie heeft met de partijen. Daarmee is er dus geen druk om marge te maken op goederen. Op deze manier houdt de zorginstelling z’n eigen relatie met de leverancier en maakt daar dus op maat afspraken mee. De leverancier kan zich concentreren op zijn kernactiviteiten: productie, service en productinhoudelijke ondersteuning.

Leveren op afdelingsniveau

Het transparante model van CB wordt nu al toegepast in de zorg bij: Radboudumc (Nijmegen), Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Zeeland) en MC Groep (Lelystad, Dronten, Emmeloord). Uitgangspunt is om klein te beginnen met een beperkt aantal producten. Zodra dat goed is geregeld, kan worden opgeschaald. In het Radboudumc gaat de logistieke samenwerking nog een stuk verder. Hier is gestart met veelgebruikte en samenhangende producten van diverse leveranciers en een beperkt aantal decentrale voorraadkasten waarbij de bestellingen vrijwel automatische worden gegenereerd op afdelingsniveau.

Dit is een samenvatting van een uitgebreide whitepaper over zorglogistiek. De whitepaper is gratis te downloaden op cb-logistics.nl/healthcare.

0 Reacties

Top