Partner
nieuws

Rondetafelsessie: Zelfsturing en de HR-functie

Rondetafelsessie: Zelfsturing en de HR-functie

Uit onderzoek van SDB Groep onder 70 bestuurders in de zorg blijkt dat het bevorderen van vormen van zelfsturing door de medewerkers momenteel zeer populair is.

Maar het rapport van dit onderzoek ('Parel in de zorg en toch failliet?!') constateert ook dat er, nadat er gesneden is in de managementlagen, veelal een ontnuchtering volgt. Want:

  • wie gaan de taken en werk­zaam­heden van de managers overnemen?
  • hoe leer je medewerkers eigenlijk om zelfstandig te worden?
  • en niet de minst belangrijke vraag: hoe houd je grip op de bedrijfsvoering in een zelfsturende organisatie? Geef je je medewerkers het volledige vertrouwen om zelf zaken te regelen, of ga je hen controleren? En hoe zit het dan met de verantwoording naar de cliënt en de zorgverzekeraar?

Er ontstaat dus een spanningsveld tussen Vertrouwen en Controle.

Zelfsturing is meer dat het opzetten van zelfsturende teams. Zelfsturing vergt een verandering van de werkwijzen, vergt een andere kijk op personeelsinzet en -planning, en het vereist een andere rol van de stafafdelingen, zoals de HR-functie.

Volgens ons is het doel van zelfsturing: de interactie tussen zorgprofessional en cliënt centraal stellen in de organisatieprocessen. De zorgprofessional plant, organiseert en voert de werkzaamheden uit, de rest van de organisatie faciliteert hem hierbij. Daarom gebruiken wij liever de term 'zelforganisatie' dan zelfsturing.

De veranderende rol van de HR-afdeling

Zelforganisatie gaat de rol van de HR-functie veranderen. Minder aansturen en meer faciliteren, adviseren en controleren. HR dient ervoor te zorgen dat:

  • medewerkers hun aangeleerde hulpeloosheid opzij zetten en zelf beslissingen leren te nemen (verandering van mentaliteit en cultuur)
  • de continuïteit van de organisatie gewaarborgd wordt door het opleiden / werven van medewerkers met de gewenste (nieuwe) kwaliteiten en competenties (strategische personeelsplanning), en
  • teams zodanig samengesteld en gefaciliteerd worden dat zij optimaal kunnen functioneren (teamvorming en -ondersteuning).

SDB Groep organiseert in Leidschendam op 27 november, van 14.00 tot 16.00 uur, een rondetafelgesprek over zelforganisatie en de HR-functie. Beleidsmakers, HR-specialisten en verandermanagers gaan met elkaar in gesprek over de voorwaarden en succesfactoren voor zelfsturing in de zorg, en over wat dit betekent voor de rol van de HR-functie.

Wilt u deze sessie bijwonen als deelnemer of bezoeker, stuurt u dan een mail naar Jan Willem van der Veld, consultant Strategische personeelsplanning bij SDB Groep. E-mail: j.vanderveld@sdbgroep.nl.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top