Partner
nieuws

CFO’s: onderhandse lening volwaardig alternatief voor banklening

CFO’s: onderhandse lening volwaardig alternatief voor banklening

Voor zorginstellingen wordt het steeds moeilijker om voldoende bankfinanciering aan te trekken. Door stelselwijzigingen zijn banken steeds voorzichtiger. Onderzoek van Allen & Overy toont aan dat alternatieve financieringsbronnen al bijna even belangrijk zijn.

Alternatieve financieringsbronnen zijn voor Europese ondernemingen een volwaardig alternatief geworden voor de traditionele banklening. Dit blijkt uit een vorige week door Allen & Overy gepubliceerd onderzoek.

Hoewel bankleningen nog steeds de belangrijkste financieringsbron vormen voor Europese ondernemingen (gemiddeld 43 procent van alle financieringen), toont dit onderzoek, uitgevoerd door YouGov onder 200 CFO's van grote en middelgrote niet-financiële ondernemingen in Europa, aan dat het aanwenden van alternatieve financieringsbronnen inmiddels is gestegen tot gemiddeld 41 procent in 2014.

Deze trend zal zich naar verwachting doorzetten: 47 procent van de ondervraagden verwacht dat zij de komende vijf jaar vaker gebruik zullen maken van alternatieve financieringsbronnen, terwijl slechts 13 procent verwacht dat zij hiervan minder vaak gebruik zal maken. Hieruit volgt dat 31 procent van de CFO's voorspelt dat zij de komende vijf jaar minder bankleningen zullen afsluiten, terwijl slechts 28 procent verwacht dit vaker te zullen doen. Voor wat betreft de kapitaalmarkten verwacht netto 10 procent een toename in het aanwenden van deze financieringsvorm.

Volgens Werner Runge, partner in de zorgfinancieringspraktijk van Allen & Overy in Amsterdam, zijn alternatieve financieringsbronnen volledig ingeburgerd en dekken zij momenteel 41 procent van de schulden van Europese ondernemingen. Hoewel dit percentage voor Nederlandse zorginstellingen thans zeker nog veel lager zal liggen, verwachten wij dat ook zij steeds meer een beroep op alternatieve financieringsbronnen zullen moeten gaan doen. Als de onzekerheden uit hoofde van alle nieuwe regelgeving meer beheersbaar kunnen worden gemaakt, zullen alternatieve financiers ongetwijfeld een rol van betekenis gaan spelen.

Hoewel het onderzoek zich niet specifiek op zorginstellingen heeft gericht, verwachten wij wel dat de uitkomsten ervan voor financieel bestuurders van Nederlandse zorginstellingen van toenemend belang zijn. Een van de vormen van alternatieve financiering die naar verwachting een steeds belangrijkere rol zal spelen, is de onderhandse lening (of private placement).  80 procent van de ondervraagden is van mening dat het belangrijk is om levensvatbare alternatieve financieringsvormen beschikbaar te hebben voor Europese ondernemingen, 6 procent van de ondervraagden ziet liever een pan-Europese markt dan een puur nationale of land-per-land markt, 66 procent meent dat een effectieve en efficiënte pan-Europese onderhandse leningen-markt een belangrijke alternatieve financieringsbron kan vormen voor de eigen onderneming. Verder denkt 66 procent dat er waarschijnlijk een pan-Europese onderhandse leningen-markt zal ontstaan. Wij denken dat ook voor zorginstellingen een pan-Europese markt voor onderhandse leningen op termijn een belangrijk alternatief kan zijn. Wilt u een kopie van het onderzoek ontvangen? Klik dan hier en laat uw e-mailadres achter. Vanzelfsprekend spreken wij u graag in meer detail over de verschillende mogelijkheden.

Over Allen & Overy

Allen & Overy is een internationaal advocatenkantoor met 46 kantoren in 32 landen over de hele wereld. Bij Allen & Overy LLP werken ongeveer 5.000 medewerkers, waaronder 526 partners.

Het Amsterdamse kantoor is sterk geworteld in de Nederlandse markt met een historie die teruggaat tot 1854. Er werken 190 advocaten, (kandidaat)notarissen en belastingadviseurs, waaronder 38 partners. Tot onze cliëntenkring behoren grote en middelgrote, veelal beursgenoteerde, ondernemingen, financiële en maatschappelijke instellingen en overheden.

Ons kantoor heeft specialisten op het gebied van onder meer ondernemingsrecht, bank- & effectenrecht, mededingingsrecht, bestuursrecht en overheidsregulering, arbeidsrecht, procesrecht, belastingrecht, vastgoedrecht en IE-recht. De samenwerking tussen specialisten, lokaal en internationaal, maakt Allen & Overy Amsterdam tot erkend marktleider op het gebied van corporate transactions, banking & capital markets, corporate governance & regulatory en disputes.

 

Allen & Overy LLP

www.allenovery.com

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top