Partner
nieuws

Sander Hummeling: samen staan voor kwaliteit

Sander Hummeling: samen staan voor kwaliteit

Zorgorganisaties staan voor grote uitdagingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Wie als instelling niet voldoet aan de strenge eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, brengt levens van cliënten in gevaar, en de continuïteit van zijn instelling.

De kosten van infecties bedroegen in 2013 ruim 400 miljoen euro. Hoe realiseer je, met de beschikbare financiële middelen en in een veranderend zorglandschap, een hygiënische omgeving als voorwaarde voor goede zorg en die voldoet aan de geldende regelgeving?

Sander Hummeling, segmentmanager facilitair bij Intrakoop: “Die vraag speelt al bij veel zorgorganisaties, en eigenlijk zou iedere instelling zich dit moeten afvragen. Een gedegen beleid op het gebied van schoonmaakdienstverlening is onderdeel van goede hygiëne infectie preventie. Daarnaast is het belangrijk om deze dienstverlening zo te regelen dat ze bijdraagt aan het verbeteren van de belevingskwaliteit. Hierdoor ontstaat balans tussen welbevinden en welzijn.


Partners

Het vinden van de juiste schoonmaakpartij is daarbij van levensbelang. Opdrachtgevers en leveranciers moeten elkaar zien als partners die samen staan voor kwaliteit. Alleen dan ontstaat synergie in de samenwerking en is er een gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten. Hoe krijg je dat voor elkaar?

  • Ontwikkel een heldere visie op ‘schoon’ en schoonmaakdienstverlening in de zorgorganisatie.
  • Kies een projectmatige aanpak om te komen tot de beste samenwerking.
  • Zorg voor intern draagvlak en maak hygiënisten, hoofd OK, hoofd SEH, zorgmanagers, verpleegkundigen  en afdelingsmanagers onderdeel van het projectteam.
  • Overhandig bestaande protocollen aan de leveranciers, zodat zij hiermee rekening kunnen houden in hun offerte.
  • Daag leveranciers uit om vanuit hun expertise bij te dragen aan de naleving van de protocollen.
  • Maak duidelijke en meetbare afspraken over de gewenste resultaten.

Tijdens het zoeken naar de juiste schoonmaakpartij én in de samenwerking tussen opdrachtgevers en leverancier is volledige transparantie de sleutel tot succes.


Deventer Ziekenhuis

Een succesvol voorbeeld van deze aanpak is het Deventer Ziekenhuis. Een van de meest gastvrije ziekenhuizen in Nederland, een positie om zuinig op te zijn. Toen haar facilitair bedrijf op zoek ging naar een nieuwe schoonmaakleverancier, daagde zij samen met Intrakoop partijen uit om daaraan bij te dragen. En om het ziekenhuis van boven tot onder schoon te maken voor een vast budget. In vier maanden tijd was de juiste leverancier gevonden. De implementatie verloopt geruisloos en de medewerkers en patiënten reageren enthousiast op de verbeterde dienstverlening.

Wilt u meer weten over het vinden van de juiste schoonmaakpartner voor uw zorgorganisatie? Ik ga graag met u in gesprek. U kunt mij bereiken via (0418) 65 70 70 of shummeling@intrakoop.nl

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Claire LaHeij-Klijn

14 december 2014

Dit is even een test om te kijken of ik alles tot nu toe goed heb gedaan, nader bericht volgt

Top