Partner
nieuws

Oplossingsrichtingen in de zorg: Zelfsturing en kostenreductie

Oplossingsrichtingen in de zorg: Zelfsturing en kostenreductie

In het rapport 'Parel in de zorg en toch failliet?!' presenteert SDB Groep een aantal oplossingsrichtingen die bestuurders kiezen om in te kunnen spelen op de turbulente ontwikkelingen in de sector. Levin Zorg kiest voor een succesvolle combinatie van samenwerken, flexibel organiseren, zelfsturing en kostenreductie.

Levin Zorg in Rijswijk is een jonge, sterk groeiende zorgorganisatie die zich met name richt op houders van een PGB. Directeur Gerard Meyer verklaart het succes: ''Wij willen het anders doen dan de traditionele, op productie gerichte zorgorgani­satie. Om snel en goed op de klantvraag te kunnen inspelen kiezen wij voor een kleine, flexibele overhead, en zelfsturende teams die zelf afspraken maken met de klant en hun eigen rooster opstellen. Onze medewerkers zijn heel zelfstandig en krijgen veel vertrouwen en ruimte om zelf oplossingen te bedenken. Er is alleen een meewerkend coördinator. Deze houdt zich niet bezig met de aansturing, maar is een eerste aanspreekpunt voor organisatorische zaken.'' 

''Als het de klant ten goede komt, werken wij samen met andere organisaties, zoals het bieden van dagbesteding . Veel andere diensten kunnen we flexibel aanbieden naar wens van de klant, bijv. geen vaste tijden voor dagopvang op zaterdag, maar ouders kunnen per uur van onze dagopvang gebruik maken.''

Omslag in mensen en middelen

Xandra Visscher, manager Ondersteunende diensten, zegt dat deze manier van werken wel een omslag in het denken over mensen en middelen vergt: ''Wij hebben een heel kleine staf, die ondersteund wordt door een efficiënte kantoorautomatisering. Onze salarisverwerking hebben wij uitbesteed aan SDB Groep, en onze medewerkers maken gebruik van hun Selfservice-applicatie. Daardoor kan de staf zich volledig concentreren op haar ondersteuningstaken.''

''Uiteraard vraagt deze manier van werken ook wat van onze medewerkers. Wij hebben zelfstandige medewerkers van niveau 3, 4 of 5. Er is veel ruimte voor nieuwe oplossingen, ook als deze vanuit de klant aangedragen worden. Onze medewerkers zijn gemotiveerd en zeer productief, ook omdat ze van ons tijd krijgen voor de administratie.

Onze houding is 'loslaten en elkaar vertrouwen, tot het tegendeel bewezen is'. Als manager Onder­steunende diensten let ik er op dat ik niet zelf met een oplossing kom, maar dat ik deze terugleg bij de medewerker. Het vraagt dus ook iets van mij.

Eigenlijk is alles er bij ons op gericht om te komen tot optimale flexibiliteit en efficiëntie, met als uiteindelijke doel om zo de klant maximale zorg te kunnen bieden.''

Download het rapport 'Parel in de zorg en toch failliet?!'

Wilt u weten hoe 70 bestuurders in de zorg tegen de ontwikkelingen in de sector aankijken en welke oplossingsrichtingen zij kiezen? Dan kunt u het rapport 'Parel in de zorg en toch failliet?!' hier downloaden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Michiel Wismans

16 december 2014

Een van de belangrijke oplossingen is zeker ook de afstemming/samenwerking tussen het de client/patient, zijn privenetwerk en de zorgprofessional. Lees bijv eens het artikel hierover in Zorgvisie: http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2014/12/Mensen-willen-regelen-niet-zorgen-1659026W/

Top