Partner
nieuws

Whitepaper 'Hoe onderscheidt u zich in 2015 als zorgaanbieder?'

Whitepaper 'Hoe onderscheidt u zich in 2015 als zorgaanbieder?'

Weinig wetswijzigingen hebben zo’n grote impact op de zorgketen als de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

In de whitepaper 'Hoe onderscheidt u zich in 2015 als zorgaanbieder' schetst Centric een overzicht van het nieuwe speelveld en tips over hoe u zich als zorgaanbieder kunt positioneren als aantrekkelijke partner van de gemeente.

Nieuw speelveld

Door de decentralisatie krijgen alle betrokken partijen te maken met veranderende processen, rollen, financieringsstromen en informatie. Gemeenten krijgen vanuit de Wmo meer verantwoordelijkheden en worden wettelijk belast met de regievoering over zorg. Veel gemeenten zijn nog zoekende naar beleid en uitvoering die een integrale aanpak bevorderen. Zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor het grootste deel van de persoonlijke verzorging en verpleging dat voorheen onder de AWBZ viel.

Naast een verschuiving van uitvoerende taken, verschuift echter ook de financiële verantwoordelijkheid; gemeenten zijn risicodragend voor de Wmo en zorg-verzekeraars financieren de wijkverpleegkundigen.

Als zorgaanbieder zal uw organisatie doelgericht en efficiënt moeten werken om concurrerend te blijven. Daarnaast zult u moeten anticiperen op een variabele vraag door het dienstenaanbod te flexibiliseren. Tegelijk proberen zorgaanbieders de goed opgeleide medewerkers aan zich te binden.

Whitepaper

Centric wil zorgaanbieders helpen zich beter te positioneren in dit nieuwe speelveld, als aantrekkelijke partner van de gemeente. Met ruim 330 gemeenten en zorgaanbieders als klant hebben zij een duidelijke visie op een integrale aanpak. In whitepaper 'Hoe onderscheidt u zich als zorgaanbieder' geven zij hun visie op het nieuwe speelveld en geven zij 4 heldere tips aan zorgaanbieders:

  • Breng de klantsituatie goed in beeld
  • Vraag vooraf om toestemming aan de cliënt om informatie te mogen delen
  • Stem met de gemeente(n) af wie betrokken zijn bij een cliënt
  • Stel uw informatiesysteem open voor uw ketenpartners

Met het achterlaten van uw e-mailadres geeft u Centric toestemming om u éénmalig te mogen benaderen aangaande dit onderwerp.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top