Partner
nieuws

Koppeling bedrijfsvoering en het primair proces? Pure winst!

Koppeling bedrijfsvoering en het primair proces? Pure winst!

Continu goede én betaalbare zorg leveren klinkt simpel. Maar is in werkelijkheid voor veel zorginstellingen een flinke uitdaging. Meer dan ooit, is een rendabele en transparante bedrijfsvoering een voorwaarde voor succes.

Maar hoe realiseert u dat? Neem elke fase van het bedrijfsvoeringsproces onder de loep. En sla een brug tussen bedrijfsvoering en het primair proces. In vijf stappen valt er een wereld te winnen.

1. Professioneel contractbeheer

Een uitdaging van formaat is het wegvallen van de zekerheid van bekostiging. Als zorgorganisatie doet u zaken met heel veel verschillende financiers: van gemeenten tot zorgverzekeraars en –kantoren. Die allemaal zo hun eigen aanbestedingsprocessen en contractvormen kennen.
Gaat u ook nog zorgprofessionals detacheren naar sociale wijkteams? Dat betekent nóg meer contracten en voorwaarden.Het mag duidelijk zijn: strakke processen rondom zorginkoop en contractbeheer is een succesfactor. Het plaveit de weg naar nieuwe overeenkomsten met financiers. Met professioneel contractbeheer houdt u overzicht én kunt u de opvolging van alle contractafspraken garanderen.

2. Programmering van Zorg

Het efficiënt programmeren van zorg biedt veel voordelen. Het maakt de voorspelbaarheid van zorg groter en u houdt grip op het financiële plaatje. Hoe u dat doet? Koppel in drie stappen de zorginhoud aan uw bedrijfsvoering. Eén: ontwikkel financieel onderbouwde zorgprogramma’s en maak zorgafspraken op basis van een zorgarrangement. Twee: koppel alle keuzes in het zorgarrangement aan tijd én geld. Drie: stem bestaande applicaties(ECD, plannings- en managementinformatiesysteem) af op dit cliëntproces, zodat ze écht ondersteunend worden. Zo kan de zorgprofessional zien of de afspraken met de cliënt haalbaar zijn. 

3. Zorglevering en sturing

Zorg moet rechtmatig en doelmatig zijn. Met een zorgplan op cliëntniveau kunt u dit waarborgen. Maar u wilt ook weten of de zorg binnen de gemaakte afspraken past. Dat vraagt om processen die waardevolle informatie opleveren voor interne sturing en externe verantwoording. Bedenk welke managementinformatie u nodig heeft. Bepaal de KPI’s op het gebied over productie, kwaliteit van zorg en procesinrichting. En zorg voor informatie over risicomanagement en inkoopondersteunende analyses. Tot slot is dossiervorming essentieel om het primair proces en de bedrijfsvoering te koppelen.

4. Facturatie en verantwoording

Omdat de voorfinanciering wegvalt, is tijdige en juiste facturatie is een absolute voorwaarde om zeker te zijn van voldoende liquide middelen. Daarnaast stellen financiers steeds hogere eisen aan dossiervoering, registratie, administratie en declaratie. Als zorgaanbieder legt u verantwoording af over de relatie tussen financiering en de geleverde zorgprestatie. De toenemende verantwoordingsdruk stelt hoge eisen aan de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de declaraties.

5. Transformatie professionals

Het laatste punt van aandacht: financiële professionals in de zorg moeten veel meer verstand krijgen van het primair proces. Hoe zit een elektronisch dossier in elkaar? Welke gegevens kun je daaruit halen? Transformeer uw financiële professionals naar adviseurs bedrijfsvoering zorg. Daarnaast zijn de zorgprofessionals verantwoordelijk voor een tijdige en volledige registratie van gegevens. Zicht op wachtlijsten, in- en uitstroomgegevens, zorgzwaarte en de hoeveelheid en kwaliteit van zorg zijn bepalend voor het succes van de organisatie. Breng dus een bewustwordingsproces op gang en investeer in kennis, competenties en koppel de bedrijfsvoering aan het primair proces.       

Meer weten?

Download de brochure Toolkit Bedrijfsvoering op www.growwork.nl. Of neem direct contact op met Grow/Work Gezondheidszorg via 020 – 301 3377 of  info@growwork.nl.

GrowWork

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Rob Postma

28 april 2015

Mooi te lezen dat contractbeheer (of contractmanagement) binnen dit statement valt binnen het primaire proces. Naast het hebben van veel contracten kan het ook nog eens zijn dat er meerdere stakeholders operationeel met contracten bezig zijn.

We hebben een gratis eBook over die stakeholders geschreven. Deze is te downloaden op http://www.mochadocs.nl/ebooks/wie-zijn-de-contract-management-stakeholders.

Ga zo door met de mooie eenvoudige kijk op het oplossen van de zorgproblemen. Daar zit de oplossing want.... in der Beschränkung zeigt sich erst den Meister (Goethe, 1802).

Gr

Rob

Top