Partner
nieuws

Nieuwe organisatiestructuren bij zorginstellingen

Nieuwe organisatiestructuren bij zorginstellingen

Sinds 1 januari 2015 is er veel in de zorg veranderd. De Participatiewet, de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Wet langdurige zorg dwingen zorginstellingen tot veranderingen binnen hun organisatie. Jeroen Cremers en Nika Stegeman van BDO Branchegroep Zorg begeleiden zorginstellingen naar een nieuwe organisatiestructuur.

Een complex traject waarvoor veel kennis en expertise nodig is, zegt Cremers. Niet iedere zorginstelling heeft alle kennis daarvoor zelf in huis. De adviseurs, accountants, fiscalisten én juristen van de BDO Branchegroep Zorg brengen alle scenario’s in kaart en helpen door middel van een integrale aanpak om de beste oplossing te vinden.

Door nieuwe wetgeving worden zorginstellingen geconfronteerd met een aantal grote veranderingen. Zo’n ingrijpende wijziging is bijvoorbeeld de overgang van AWBZ naar de Wmo, waardoor zorginstellingen moeten zakendoen met gemeenten.

Decentralisaties, bezuinigingen en geleidelijke extramuralisering zorgen voor een ander risicoprofiel. Er is meer concurrentie en er ontstaan nieuwe markten. Zorginstellingen vragen zich af op welke markten ze zich gaan begeven en hoe de eigen organisatie daaraan moet worden aangepast.

Missie, visie, strategie

In dat keuzeproces is het belangrijk om eerst duidelijk voor ogen te hebben wat de doelstellingen zijn en welk profiel de zorginstelling wil aanhouden bij het bereiken daarvan. Is de bestaande aanpak nog wel reëel? En als er veranderd dient te worden, waarop ligt dan de focus? Neem de tijd om eerst de missie, visie en strategie te herijken, adviseert Jeroen Cremers van de BDO Branchegroep Zorg.

Activiteiten, partners, stakeholders

Naast het goed afbakenen van de activiteiten is het belangrijk om ketenpartners en stakeholders al in een vroeg stadium in te lichten. Dat geldt met name voor de raad van toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad, benadrukt Cremers. “Neem ze mee in het verhaal, dat maakt het verderop in het proces een stuk gemakkelijker.”

Ontwerpcriteria

Klanten die zich bij Cremers en Stegeman melden, hebben uiteenlopende overwegingen om tot een herijking te komen. Bezuinigingen vanuit de overheid en prijsconcurrentie dwingen zorginstellingen hun kosten laag te houden. Naast kostenefficiëntie zijn er tal van andere factoren die een impact op de nieuwe structuur van de organisatie kunnen hebben, zoals beperking van risico’s, kwaliteitsverbetering, innovatie, klantbenadering en de keuze voor een bepaald segment van de markt. Ook financiële, juridische en fiscale aspecten spelen een rol. Nika Stegeman waarschuwt: “ Voorkom dat fiscaliteit  de keuze voor een bepaalde structuur  belemmert. Dat vergt een nauwkeurige inrichting aan de voorkant.”

Private markt

Nu de overheid minder bereid is om alle vormen van zorg te bekostigen, zien zorginstellingen hun kansen op de private markt. Cremers constateert een wens bij zijn relaties om naast de gebruikelijke intramurale zorg ook meer extramurale zorg aan te bieden, zoals zorgarrangementen of de verhuur van aanleunwoningen aan particulieren. In de regel zijn dat commerciële activiteiten, die vaak om reden van transparantie en het scheiden van publieke en private gelden in een andere entiteit worden ondergebracht. Zorginstellingen kunnen dat bijvoorbeeld doen door de nieuwe activiteiten onder te brengen in een aparte bv.

Advies van experts

Het mag duidelijk zijn dat er veel kennis en expertise nodig is bij het vinden van een nieuwe organisatiestructuur, vatten Stegeman en Cremers samen. Een zorginstelling heeft die kennis zelf niet altijd in huis. Stegeman: “De adviseurs, accountants, fiscalisten én juristen van de BDO Branchegroep Zorg leggen graag alle mogelijk scenario’s voor. Met als einddoel de meest ideale oplossing voor onze klanten.”

Meer weten?

Denkt u ook na over aanpassing van uw organisatiestructuur en wilt u daarbij deskundig advies? Wij helpen u graag. Neem contact op met de BDO Branchegroep Zorg. Dit kan via telefoonnummer 088- 236 48 03, per mail aan zorg@bdo.nl of via onze website www.bdo.nl/zorg

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top