Partner
nieuws

fluent geeft visie op innovatie in de zorg

fluent geeft visie op innovatie in de zorg

Dat de zorg innoveert is een gegeven. Dat blijkt ook uit het rapport To innovate or to be innovated. Dé vraag is dan ook niet óf de zorg innoveert, maar wel hoe dit gaat gebeuren. fluent geeft haar visie op innovatie in de zorg en presenteert de uitkomsten van de Zorg Innovatie Enquête. To innovate or to be innovated? That’s the question.

Er is veel te zeggen over innovaties en eHealth, mHealth en de mogelijkheden die ze bieden. Technologisch lijkt alles mogelijk, maar hoe staat het met het gebruik hiervan in de zorg en de ervaringen binnen de sector met deze innovaties? Om een indruk te krijgen van de ervaringen met innovaties en meer in het bijzonder met eHealth, heeft fluent in november 2014 de zorg innovatie thermometer uitgezet onder een breed publiek in de zorg. Deze thermometer geeft een beeld van de stand van zaken van de innovaties en meer specifiek eHealth. Met als doel om met elkaar in gesprek te gaan over de kansen van innovaties en eHealth, om te leren van elkaar waarom soms innovaties wel werken en in andere gevallen niet, welke randvoorwaarden zijn er nodig?

De zorg streeft continue naar verbetering. Bij innovatie gaat het om vernieuwing die leidt tot verbetering van de kwaliteit en veiligheid, van de gezondheid en welzijn van de patiënt en van de betaalbaarheid van de zorg, rekening houdend met de inzetbaarheid van medewerkers. Bij innovatie denken we vaak snel aan technologische oplossingen, maar innovatie gaat veel breder dan dat, wat we ook in dit rapport willen laten zien. De vraag is vooral worden we als zorg geïnnoveerd door de industrie of innoveren we zelf? Innovatie doe je samen, de patiënten, verzekeraars en de zorginstellingen.

Ons rapport geeft u een beeld van de ervaringen en de uitdagingen van innoveren en eHealth toepassingen in de zorg. Lees hierover via http://fluent.nl/publicatie/to-innovate-or-to-be-innovated/

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top