Partner
nieuws

HR2020 beweging voor menskracht ontwikkeling

HR2020 beweging voor menskracht ontwikkeling

De zorgwereld bevindt zich opnieuw in een (overgangs)fase vol van transities en op onderdelen echte transformaties die zich meer en meer kenmerken als disruptive innovations.

Het krachtenspel tussen controlerend en innoverend sturen en besturen speelt volop en de HR-staf staat onder druk. Deels doordat de HR-staf (nog) niet voldoende kan mee bewegen en de gewenste ondersteuning kan leveren bij de complexiteit en de veelheid aan HR-vraagstukken. Maar veel meer nog omdat HR niet voldoende verankerd is in de organisatie bij hen die daar over dienen te gaan. HR is namelijk van ons allen.

HR gaat over de ontwikkeling en groei van menskracht (Human Resources) en daar zit nu juist de crux. Want menskracht is van iedereen, beginnend bij de zorgprofessionals en eindigend bij de toezichthouder, stakeholders en onze klanten, cliënten, patiënten (als partners). Dus is ook HR van iedereen en zo is ook HR2020 als beweging van iedereen.
En samen wordt het ook veel leuker en spannender want HR2020 staat voor ‘Durf samen te excelleren’. Met elkaar samen nog ongebaande HR paden betreden vanuit een ‘HR Silicon Valley’-aanpak. Nog niet wetend waar we samen uitkomen maar altijd weer met een verassende uitkomst en direct bruikbare HR-oplossingen en -opbrengsten.

HR2020 schema integrale koffers

HR2020 staat in de schijnwerpers. Een evolutionaire aanpak (logisch incrementeel groeien)  met evolutionaire groei- en ontwikkelprocessen, die garant staat voor duurzaamheid wordt steeds vaker afgewisseld met revolutionaire groeimomenten.

Lange tijd zijn we bezig geweest met het optimaliseren van de inzet van menskracht in de breedste zin van het woord. Weliswaar vanuit verschillende scholen (HR Harvard model versus HR Michigan model) maar steeds op zoek naar wat goed gaat en wat (nog) beter kan. De factor arbeid speelt hierbij voortdurend een centrale rol en kan beschouwd worden als sleutelwoord vanuit bestaande HR-paradigma's. HR aanpakken in de huidige tijd, of beter gezegd in de oude tijd (met de control ‘roots’ in het industriële tijdperk). Want we maken ons op voor een nieuw tijdperk waarbij we met informatievaardigheden als zorgprofessionals transformeren naar integrale kenniswerkers met als hefboom technologie. De focus op arbeidsproductiviteit verplaatst zich naar kennisproductiviteit en het informatielandschap brengt ons in de nieuwe tijd. Zonder overigens los te raken van onze oorsprong en de overige landschappen.

Landschappenmodel

HR-besturing wordt belangrijker en ook strategischer en steeds vaker zien we het HR vraagstuk van competentievoorraden en –voorraadbeheer op weg naar 2020 opduiken, waarbij het huidige begrippenkader over competenties plaats maak voor een denkkader van dynamiseren van competenties waarbij sturen op kennisproductiviteit een van de kernelementen is. Het einde van continu reorganiseren is in zicht en ook sociaal plannen lijken versneld te transformeren naar portfolioplannen (persoonlijke landschappen) waarmee een zorgprofessional vanuit zelf- en samensturing wendbaar en weerbaar de werkplaats op tijd (her)inricht en of (ver)kiest. Daar wil HR2020 zich op focussen en daarvoor wil HR2020 de beweging zijn. Op tijd van A naar B(eter) met C(ommitment) van binnenuit – vanuit passie -  met ieders talent als drijfveer voor (her)inrichten en (ver)kiezen.

De HR2020 koffers staan klaar om zorgprofessionals op maat wat ABC reisbescheiden mee te geven waarmee men met veranderplezier succesvol de werkzame levensreis kan starten en/of vervolgen. Steeds op zoek naar optimalisering van menskracht gezien vanuit jezelf, vanuit de ander en vanuit elkaar samen. Voorwaar een ABC’tje van formaat waar je eigenaar van wilt zijn: nu, straks en voor altijd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top