Partner
nieuws

Times are changing

Times are changing

De zorg verandert. De nieuwe situatie vergt dat er ook goed moet worden nagedacht over de toegevoegde waarde die je als instelling levert. fluent ontwikkelt samen met Nijenrode Business University een toekomstvisie op de zorg in 2025.

Waar we in de jaren 1998-2008 grote groei zagen van de zorg, neemt de groei af in de periode 2008-2013 en is er sprake van een negatieve groei in een aantal deelsectoren in 2014-2015. Deze veranderende groei betekent dat instellingen hierop moeten reageren. Dit gebeurt op een manier waarin in eerste instantie gezocht wordt naar nieuwe zekerheden, door kostenreducties en verregaande reorganisaties om de continuïteit van de organisatie te behouden.

Echter, de nieuwe situatie van beperkte groei vergt dat er ook goed moet worden nagedacht over de toegevoegde waarde die je als instelling levert. Dit is namelijk de existentie waar je voor staat. Dit vergt het maken van keuzes en aanbrengen van focus en tevens een goede kennis van de behoeften van de klant. We schuiven namelijk van een aanbod gestuurd stelsel, naar een vraag gestuurd stelsel.

2015Fluent1Maar wie is nu die klant van de toekomst? Kijkende naar 2025 zijn er 1,8 miljoen 75+ ers (toename van 600.000), waarvan er 800.000 een vorm van zorg gebruiken. Deze generatie “baby boomers” kennen ook andere behoeften dan de generaties hiervoor. Autonomie, zelfregie en keuze vrijheid, gecombineerd met zelf organiserend vermogen en mondigheid, kenmerken deze generatie. Als we kijken naar de zorg en beleidsmedewerkers in 2025, kenmerken die zich door digitalisering en individualisme. Combineren we dit met de afbouw van het sociale stelsel naar een sociaal vangnet dan geeft dit voor de komende jaren de volgende beleidsthema’s om ons op te richten om in 2025 klaar te zijn voor deze grote zorgbehoeftige generatie:

* Keuzevrijheid en inspraak versus zelfstandigheid/zelfredzaamheid
* Meer behoefte aan autonomie en zelfregie versus individualisme en digitalisering
* Organisatorisch vermogen bij de eigen sociale cohesie versus gemak gaat boven privacy

2015Fluent2Hierop moeten we met elkaar samen beleid ontwikkelen. Beleid ontwikkel je niet meer zelf, maar in samenhang met elkaar vanuit je eigen kracht. Maar voor de korte termijn zijn er 6 belangrijke thema’s om je als zorginstelling op te focussen: 

  1. Transparantie over wat je doet en waar je voor staat
  2. Rendement (zonder dit geen continuïteit)
  3. Ondernemerschap (korte termijn reageren en daarna anticiperen op veranderingen)
  4. Toegevoegde waarde (zoek naar de reden van je existentie)
  5. Samen (samen met verzekeraars / gemeentes en andere stakeholders ontwikkelen)

2015Fluent3Maar vooral TROTS, ben Trots op de zorg en de organisatie die je hebt, want zonder trots ben je als onderneming of ondernemer helemaal niets.

fluent ontwikkelt samen met Nijenrode Business University een toekomstvisie op de zorg in 2025, en nog belangrijker de vertaling naar de praktische agenda voor zorginstellingen, gemeentes en zorgverzekeraars op weg naar 2025. Bovenstaande gedachtegoed is onderdeel van deze exercitie.

Zie ook http://fluent.nl/de-toekomst-van-de-zorg-in-2025/ of neem contact op met Geert de Kousemaeker: geert@fluent.nl of 088-1668000

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top