Partner
nieuws

Wendbare ICT als bindmiddel voor het centraal stellen van de cliënt

Wendbare ICT als bindmiddel voor het centraal stellen van de cliënt

De zorgkosten mogen van het kabinet in 2016 met 1,7 procent stijgen. Dat geeft maar een klein beetje lucht want ze zullen met de toenemende vergrijzing niet dalen. Dat betekent dat ‘de zorg’ haar arbeidsproductiviteit verder moet verbeteren om zorgkosten binnen de budgetten te houden, lonen in de zorg niet verder onder druk te laten komen en uitgaven aan zorg in de toekomst binnen de stijging van het nationaal inkomen te houden.

De kabinetsverwachting hiervan voor 2016 ligt op 1,5 procent. Kortom, hoe voorkomen we dat zorgkosten het koekoeksjong van de nationale begroting worden?

Samenwerking in de zorg en de wensen en doelen van de cliënt centraal te stellen zijn de ingrediënten. ICT is hiervoor het bindmiddel en moet vanuit de cliënt zijn georganiseerd. Zorgprofessionals kunnen direct de benodigde informatie opvragen en bewerken om de zorgtaken goed uit te voeren. Niet zoals zo vaak gehoord anywhere, anytime en any device maar: ‘just in time’, op de ‘point of care’ en met het ‘preferred device’. Deze manier van werken ondersteunt zelfsturende teams in het verlenen van de beste zorg. Hun zelfstandigheid neemt namelijk toe als ze alle benodigde informatie binnen handbereik hebben en gewenste acties direct in gang kunnen zetten.

Burgerportaal

De volgende stap in het centraal stellen van de cliënt, is dat die zelf de regie kan voeren. Hij krijgt zorg en ondersteuning op het moment dat daar behoefte aan is. Dat hoeft niet perse fysieke hulp te zijn, maar even contact op afstand via een beeldscherm is vaak ook al goed. Veel zorgtaken zijn te voorkomen als een cliënt af en toe een duwtje in de rug krijgt. Dat hij even zijn hart kan luchten of gewoon iets kan vragen aan een professional. De burger weet zelf heel goed wat voor hulp hij nodig heeft en kan er zelf om vragen.

Zorgprofessionals of wettelijke vertegenwoordigers moeten ook toegang kunnen krijgen tot (delen van) het dossier. Een digitaal communicatieplatform stelt burgers in staat om zorg te kunnen vragen aan diverse zorgverleners rondom hen heen en te communiceren met hun netwerk. Het samenkomen van al die technieken binnen één platform en koppelingen met andere systemen zoals het ECD maken een burgerplatform (of PGD) bijzonder. Het platform is te benaderen zowel via mobiele apparaten als andere computers op een beveiligde manier. E-health is een aanvulling op bestaande zorg, Mede door gebruik van e-health kan je voorkomen dat er zorg nodig is. Dat zal niet altijd lukken maar vaak voorkomt ondersteuning dat er meer en dus duurdere zorg nodig is. Dat betekent dat werkprocessen hieraan faciliterend moeten zijn. Van zorgen voor naar zorgen dat. Dat is zo eenvoudig nog niet maar dit soort zaken helpen er wel bij.

Wendbaar zijn

Wendbaar zijn, is de volgende te nemen horde om de kosten te beteugelen. Daarom moeten zorgorganisaties agile en scrum denken en handelen. Deze uit de IT geleende termen houden in dat je als organisatie moet leren wendbaar te zijn en als team leert door te doen. Anders geformuleerd: beter al doende in multidisciplinaire teams met kleine stapjes succes boeken dan na veel werk het systeem implementeren en erachter komen dat je hierover niet tevreden bent. Dan staat niet de cliënt maar het systeem centraal. Zorgorganisaties doen er goed aan te leren hoe enorme (IT) investeringen in systemen te voorkomen. Want daardoor zit je voor heel veel jaren aan die investering vast, waardoor je (financiële) wendbaarheid afneemt. Hoe dit te realiseren? Door de IT in de cloud te zetten. Hierdoor is het beheer en onderhoud ondergebracht bij een gespecialiseerde partij, is er een aanspreekpunt voor alle aan IT gerelateerde zaken, duidelijkheid over de kosten en kan je de IT eenvoudig opschalen of als het moet beperken. Kortom: de cloud maakt zorginstellingen wendbaar en dat helpt mee om de kosten in toom te houden en de cliënt centraal te stellen. Meer weten? www.unit4.nl/gezondheidszorg

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top