Partner
nieuws

App regelt en registreert dubbele medicatiecontrole

App regelt en registreert dubbele medicatiecontrole

Bepaalde medicatie moet bij toediening dubbel gecontroleerd worden. Bij Zorggroep Sint Maarten is die dubbele controle via een app op de smartphone van de zorgverlener te regelen. De nieuwe app is onderdeel van het ICT-platform Maarten Life, dat de zorgorganisatie samen met Winvision heeft gerealiseerd. De app is ook beschikbaar voor andere zorgorganisaties.

Zorggroep Sint Maarten biedt met ruim 2.600 medewerkers in en vanuit 18 locaties intra- en extramurale zorg aan zo’n 2.000 cliënten. Bij de zorgorganisatie speelt ICT een belangrijke rol in het realiseren van de doelstellingen. Belangrijk onderdeel is het ICT-platform Maarten Life. Dit platform ondersteunt medewerkers onder meer bij al hun (mobiele) werkzaamheden. Apps krijgen een steeds belangrijkere rol in het faciliteren van de medewerkers bij hun werkzaamheden en helpen bij bepaalde handelingen die voorheen op papier uitgevoerd moesten worden. 

Online controle op locatie

Winvision ontwikkelde voor Zorggroep Sint Maarten een gebruiksvriendelijke app waarmee een zorgverlener online bij de cliënt thuis de medicatie extra kan laten controleren door een collega. De dubbele medicatiecontrole is noodzakelijk bij medicijnen waarbij verkeerde dosering een onacceptabel risico met zich meebrengt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de toediening van insuline bij diabetespatiënten. Het speelt bij intramurale en extramurale zorg, maar juist bij extramurale zorg als thuiszorg en thuisverpleging is die controle lastig te organiseren en realiseren. Er is niet altijd een tweede zorgverlener beschikbaar om medicatie, toediening en cliëntgegevens (dubbel) te controleren. 

De dubbele controle is geïntegreerd met de routeplanning van de thuiszorgmedewerker: in het overzicht van de bezoeken van die dag kan een medewerker een aanvraag indienen voor een controle. De gekoppelde, controlerende collega krijgt dan het controleverzoek en ziet alle noodzakelijke gegevens. Zijn de gegevens correct, dan kan de collega goedkeuring geven. Zijn de gegevens niet correct, dan volgt een afkeuring. Zijn er twijfels dan kan de collega vanuit de app direct telefonisch contact opnemen met de thuiszorgmedewerker op locatie.

Goede waarborgen ingebouwd

Voor Zorggroep Sint Maarten betekent de nieuwe app een belangrijke winst in werkefficiency betekenen, zonder dat er concessies worden gedaan aan cliëntveiligheid of zorgvuldigheid. Er zijn digitaal goede waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat de dubbele medicatiecontrole goed uitgevoerd wordt. Bovendien wordt het hele proces op deze manier digitaal vastgelegd. Elk controleverzoek, alle data en betrokken medewerkers zijn terug te vinden. 

Meer weten?

Neem contact op via info@winvision.nl of bezoek een van onze workshops in samenwerking met Zorggroep Sint Maarten tijdens E-Health Convention of Mobile Healthcare.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

OKBLOG

23 september 2015

Is deze app ook voor de OK in te zetten? Daar speelt dubbele medicatiecontrole ook een belangrijke rol..

Top