Partner
nieuws

VUmc bespaart 3 ton per jaar door optimalisatie gebouwinstallaties

VUmc bespaart 3 ton per jaar door optimalisatie gebouwinstallaties

Begin augustus berichtte Vastgoed Journaal Green dat energieverspillende zorginstellingen in grote problemen dreigen te komen. Een grote groep zorgbestuurders is volgens de auteur helemaal niet bezig met energiebesparingen. Logisch, aangezien dit ook niet tot hun kernactiviteiten behoort.

Echter, in een periode waarin de bedrijfsvoering van ziekenhuizen steeds meer financieel onder druk komt te staan, zijn er kansen door te besparen op de operationele gebouwkosten. Vanuit de wet Milieubeheer zijn maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar verplicht, maar ook maatregelen die daar niet onder vallen kunnen erg interessant zijn. Bij het VU Medisch Centrum heeft de manager Vastgoedbeheer een aantal maanden geleden ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gevraagd hen te helpen met het inventariseren en doorvoeren van energiebesparingen binnen de bestaande gebouwinstallaties.

Besparingspotentieel

Binnen het facilitaire bedrijf van het VUmc bestond grote behoefte om meer grip te krijgen op de gebouwinstallaties en meer inzicht te krijgen in het mogelijke besparingspotentieel. “Bovendien benaderen we alles veel te veel vanuit de techniek, in plaats van uit het primaire zorgproces”, aldus Gideon Sarfaty, manager Vastgoedbeheer. “Met onze kennis van het primaire proces denken we vanuit de techniek te weten wat een installatie moet doen, terwijl onze collega’s van de zorg ons kunnen vertellen wanneer een installatie wel of niet nodig is voor adequate zorgverlening.”

Mark Overdijk, energieadviseur bij Royal HaskoningDHV, constateerde dat op regeltechnisch gebied nog veel energie bespaard kon worden. De ervaring leert bijvoorbeeld dat veel ziekenhuizen een streng vochtregime hanteren, terwijl dit in veel ruimten niet noodzakelijk is. De stoom die voor bevochtiging gebruikt wordt kost veel energie. Door de instellingen aan te passen kon al snel 30% van het stoomverbruik bespaard worden. Ook andere besparingsmogelijkheden zijn met de energiecoördinator besproken en tegen minimale kosten doorgevoerd. Zodoende is er een besparing mogelijk gemaakt van driehonderdduizend euro per jaar door alleen al het beter instellen van de installatie. Bovendien verblijven de patiënten en medewerkers in een prettiger gebouwklimaat! Het is mooi om te zien hoe eenvoudig energie bespaard kan worden, en wat dit doet met het enthousiasme van de mensen die met de techniek en energievoorziening bezig zijn.

Asset management proces

Naast de energiebesparende maatregelen heeft Royal HaskoningDHV ook naar het asset management proces van het facilitaire bedrijf gekeken. Op de onderwerpen energie en duurzaamheid zijn mogelijke verbeteringen geconstateerd door het strategische beleid op operationeel niveau beter toe te passen. Tijdens de renovatie van een luchtbehandelingskast bijvoorbeeld zijn de eenmalige investeringskosten leidend in plaats van de kosten over de totale levensduur. “Te vaak worden, onder druk van de urgentie van het moment, componenten één-op-één vervangen, zonder na te denken over duurzamere varianten”, aldus Sarfaty. Hierdoor wordt dan soms voor niet-onderhoudsarme en energieverspillende concepten gekozen. Een gemiste kans voor de verduurzaming van het vastgoed. Doordat de dagelijkse beheeractiviteiten hun aandacht eisen blijft er nauwelijks ruimte om goed over de toekomst na te denken. Dit kan risico’s met zich meebrengen en kost vaak onnodig veel energie. Royal HaskoningDHV is in gesprek met het VUmc, om samen naar mogelijke oplossingen voor dit probleem te zoeken. Het opstellen van diverse standaards in de Programma’s van Eisen en het vastleggen van de gewenste klimaateisen helpen bij een kortere doorlooptijd van renovatieprojecten.

Niet alleen de zorgbestuurders, ook de leiding van het facilitaire bedrijf laten zich dus met enige regelmaat te veel leiden door de waan van de dag. Royal HaskoningDHV helpt het VUmc inzicht te geven hoe actief energiebeheer bewerkstelligd kan worden en hoe energiebesparingen mogelijk zijn die zichzelf al binnen enkele maanden terugverdienen. 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top