Partner
nieuws

Powered by

Governance check

Governance check

De Zorgbrede Governancecode bestaat al sinds 2006, maar krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Zo heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in haar werkplan 2015 governance als aandachtspunt benoemd en aangegeven daarop extra te zullen toezien.

De huidige versie van de code dateert uit 2010 en bevat geen wettelijke regels, maar is ook beslist niet vrijblijvend. Brancheorganisaties in de zorg stellen toepassing van de code als verplichting voor het lidmaatschap en ook zorgverzekeraars stellen voor contractering vaak als eis dat de zorgaanbieder de code naleeft. Naleven van de code betekent overigens niet dat de bepalingen onverkort moeten worden toegepast. Afwijken van de bepalingen is toegestaan, mits dat door de instelling gemotiveerd uitgelegd wordt.

De code is van toepassing op in Nederland gevestigde zorginstellingen en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen. Het kan dus gaan om BV’s, stichtingen, coöperaties die zorg verlenen zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingstehuizen, ggz-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg. Kleine zorgorganisaties krijgen dispensatie voor een periode van 2 jaar.

Wij hebben een korte vragenlijst opgesteld waarmee u binnen 5 minuten een indruk kunt krijgen of  binnen uw instelling de Zorgbrede Governancecode voldoende wordt toegepast. De vragen zijn niet uitputtend en de lijst is uitsluitend bedoeld om u een eerste indruk te geven.

Doe de quiz

 

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top